B  Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

  ΛΟΥΚΑ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

 ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

Click here for the English Version of this page

 

 

 

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

1943: Γεννήθηκα στη Ν. Ερυθραία Αττικής στις 9 Μαΐου

1961: Απολυτήριο Γυμνασίου Κηφισιάς.

1962-1964 : Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

1968: Πτυχιούχος Φυσικών Επιστημών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1966: Μετεκπαίδευση στη λειτουργία και στις Βιολογικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης (Ολλανδία, Eindhoven-Philips Laboratories και Rijksuniversiteit Leiden- Laboratorium voor electronenmicroscopie).

1965-1970: Έκτακτος άμισθος βοηθός στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας της Φυσ/κής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

1970: Βοηθός στο Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.

1970-1974: Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής με θέμα "Συμβολή στη μελέτη του σχηματισμού του χορίου στα ωοθυλάκια της Drosophila melanogaster".

1971-1974: Φοίτηση στο Τμήμα Βιολογίας

1973: Μετάβαση στο Παν/μιο Johns Hopkins, Dept.of Biology (Baltimore, Maryland, U.S.A.) για την εκμάθηση τεχνικών απομόνωσης DNA (Καθηγητής Ε.Ν. Μουνδριανάκης) καθώς και στο Παν/μιο Harvard (The Biological Laboratories) για χρησιμοποίηση  Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Σάρωσης.

1974: Διδάκτωρ των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (κλάδος Βιολογικών Επιστημών) της Φυσ/κής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

1974-1976: Μεταδιδακτορικός ερευνητής και συνεργάτης του μαθήματος "Βιολογία Κυττάρου" στο Παν/μιο Harvard (the Biological Laboratories) με τον Καθηγητή Daniel Branton.

1975: Επιμελητής του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

1977: Μετάβαση μετά από υποτροφία του "Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας" (N.I.H.) των Η.Π.Α. στο Παν/μιο Colorado (Dept. of Molecular, Cellular and Developmental Biology) για τη χρησιμοποίηση Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Υψηλής τάσης 1.000.000 volts με τον Καθηγητή Keith R. Porter.

1977: Εκλογή ως Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών (επανεκλογή κατά το 1979 και το 1982).

1980: Υποτροφία Ε.Μ.Β.Ο (European Molecular Biology Organization) για συμμετοχή στο workshop "Three dimensional structure analysis by Electron Microscopy", (MRC Laboratory, Cambridge, UK)

1980: Πρόσκληση για διάλεξη στο ετήσιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Βιολογίας στη Γαλλία (C.N.R.S., Gif Sur Yvette)

1982: Έγκριση διατριβής επί Υφηγεσία και απονομή του τίτλου του Υφηγητή Βιολογικών Επιστημών από τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών

1982: Μετάβαση μετά από πρόσκληση, στο E.M.B.L. (European Molecular Biology Laboratory), Heidelberg, για διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος με τον Dr.Kevin Leonard

1983: Εκλογή σε θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

1984: Πρόσκληση για διάλεξη σε Συμπόσιο στο XVII INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY (Hamburg, August 20‑26)

1984: Πρόσκληση για διάλεξη στο "1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ", Αθήνα, Δεκέμβριος.

1984: Πρόσκληση για διάλεξη στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Πάτρα, Νοέμβριος)

1984: Έκδοση του συγγράμματος "ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ".

1985: Συγγραφή και έκδοση μετά από πρόσκληση 70σέλιδου άρθρου ανασκόπησης με τίτλο   "Structure and Physiology of the Eggshell" για τη 10τομη σειρά "Comprehensive Insect Biochemistry, Physiology and Pharmacology". Έκδοση Pergamon Press, Oxford

1985: Β' Έκδοση του συγγράμματος "ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

1986: Eκλογή ως εκπρόσωπος του Τμήματος Βιολογίας στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών

1987: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

1987: Eπανεκλογή ως Συγκλητικός

1987: Έκδοση του Συγγράμματος "ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ακτινοβολίες και ζωή".

1987: Εκλογή ως Διευθυντής του Τομέα Βιοχημείας, Κυτταρικής - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών. Επανεκλογή το 1990, 1992 και 1994

1989: Εκλογή ως Προέδρου του  Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

1989: Γ' έκδοση και συμπλήρωση σε 2 τόμους (640 σελ.) του συγγράμματος "ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ".

1990: Πρόσκληση για διάλεξη στο "2nd International Congress of Dipterology " (Bratislava, Chechoslovakia).

1991: Eκλογή σε θέση Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας και    Ηλεκτρονικής    Μικροσκοπίας στο Βιολογικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών.

1991: Πρόσκληση οργάνωσης Συμποσίου με θέμα "Ultrastructure and Molecular architecture of egg chorion" στο 19th International Congress of Entomology (Peking, China)

1991: Εθνικός εκπρόσωπος στο Πρόγραμμα Βιοτεχνολογίας της Ε.Ο.Κ.

1993: Πρόσκληση συγγραφής άρθρου ανασκόπησης με τίτλο "Structure of the egg" από τον εκδοτικό οίκο Willey-Liss.

1995: Εκλογή ως Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών, για 2 έτη.

1996: Πρόσκληση για διοργάνωση Συμποσίου με τίτλοInsect oogenesis” στο XX International Congress of Entomology, Florence.

1997: Εκλογή ως Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών, για 2 έτη

1998 - σήμερα: Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική" . Διατμηματικό μεταξύ του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών

1998 - 2003:  TMR (EE) Program «Peroxidases in agriculture, the environment and in industry».

2003-2005. Πρόγραμμα «Ηράκλειτος» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «κυτταρική απόπτωση». Υποψήφιος Α. Δ. Βελέντζας.

2004: Δ' Έκδοση του συγγράμματος "ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ" με τη συμμετοχή των: Β. Γαλανόπουλος (Επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης), Κ. Κεραμάρης (Δρ. Βιολογίας Παν. Αθηνών), Ε. Μαρίνος (Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών), Ι. Παπασιδέρη (Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Παν/μίου Αθηνών), Δ. Στραβοπόδης (Δρ. Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Κρήτης), Ι. Τρουγκάκος (Δρ. Βιολογίας Παν/μίου Αθηνών, Ερευνητής Γ', Ε.Ι.Ε.). Εκδόσεις ΛΙΤΣΑ, Αθήνα. 996 σελίδες, 150 στερεοφωτογραφίες.

2004-2006. Πρόγραμμα «Πυθαγόρας Ι» με αντικείμενο έρευνας «περιβαλλοντικοί παράγοντες, ακτινοβολία κ.λπ. που επηρεάζουν την κυτταρική γήρανση».

2005-2007. Πρόγραμμα «Πυθαγόρας ΙΙ» με αντικείμενο έρευνας «Κυτταροβιολογική μελέτη της απόπτωσης κατά τη διάρκεια της ωογένεσης στα Δίπτερα».

2005-2009.Πρόσκληση για διαλέξεις σε συνέδρια.

2008: Συμμετοχή στο συνέδριο Radiation Research Trust, London 5-9 Sept.

2009: Πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο Electromagnetic fields and health Stavanger   Burgen, Norway, 14-21 Nov. με ομιλία Effects of EMF on Memory Function

2009: Συμμετοχή σε επιτροπή εμπειρογνωμώνων για πρόταση νέων βιολογικά βασισμένων ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία, Seletun, Norway, Nov

2010: Προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο FELASA, “New paradigms in Lab Animal sciences”, με τίτλο “Application of the 3Rs concept in EMF radiation research, Helsinki, Finland, June.

 

 

   

ΙΙ. Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο   Ε Ρ Γ Ο

Το σύνολο του ερευνητικού έργου που έχει προκύψει από τη συνεργασία ελλήνων και ξένων ερευνητών (προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτόρων, μελών ΔΕΠ κ.λπ.) είναι αποτέλεσμα πέντε κυρίως ερευνητικών κατευθύνσεων:

            α) Μελέτη της δομής και της λειτουργίας φυσιολογικού και παθολογικού κερατοειδή χιτώνα σε διάφορα σπονδυλόζωα και στον άνθρωπο  κάτω από πειραματικές συνθήκες (δημοσιεύσεις υπ' αριθμ. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 31, 49).

            Απώτερος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η διερεύνηση των κυτταροβιολογικών παραμέτρων στην ασθένεια του κερατοειδόκωνου και στις επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ακτίνων laser.

            β) Μελέτη της δομής και λειτουργίας εξωκυττάριων προϊόντων σε συσχέτιση με τα κύτταρα που τα παράγουν στο σύστημα των ωαρίων εντόμων (δημοσιεύσεις υπ' αριθ.  8, 10, 15 - 23,  25 – 28, 30, 32-47,  51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 70 – 74, 82, 83, 88). Επίσης στο ίδιο σύστημα, μελέτη του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση) στα θυλακοκύτταρα και στα τροφοκύτταρα (δημοσιεύσεις, 70, 72, 74, 82, 89)

            Το πρόγραμμα αυτό,που ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέσα απο τις χρηματοδοτήσεις "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ", "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι και ΙΙ", έχει ως κεντρικό άξονα τη δομή και λειτουργία του προγράμματος χωρο-χρονικής διαφοροποίησης των θυλακοκυττάρων στα έντομα καθώς και των υπερδομών που σχηματίζουν.

            γ) Μελέτη της δομής των βιολογικών μεμβρανών και ιδιαίτερα της αντιστοιχίας ανάμεσα στα "σωματίδια ψυκτοεξάχνωσης" και στις μεμβρανικές πρωτεΐνες (δημοσιεύσεις υπ' αριθ. 3,4,13,14) αλλά και στην εν γένει λειτουργία των μεμβρανικών πρωτεϊνών .

            Το πρόγραμμα αυτό εστιάζεται σε μελέτη μεμβρανικών πρωτεϊνών και στην ανάπτυξη μεθόδου "κυκλικής σκίασης" για την ανίχνευσή τους. Πρόσφατη επέκταση του προγράμματος αυτού αποτελεί η κυτταρική και μοριακή μελέτη μεμβρανοπαθειών ανθρώπινων ερυθροκυττάρων σε κληρονομικές  ασθένειες (δημοσιεύσεις υπ' αριθ. 58, 63, 75, 80, 81).

             δ) Ραδιοϊχνηθέτες για φαρμακολογικές εφαρμογές - ανάπτυξη λιποσωμάτων στην κοσμετολογία και στην φαρμακευτική τεχνολογία - ανοσοϊστοχημική μελέτη μυοπαθειών - ανάλυση και επεξεργασία εικόνων με σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή (δημοσιεύσεις υπ' αριθ. 24, 29 47, 48, 50, 54, 57).

         

ε) Μελέτη των μηχανισμών πρόκλησης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου και κυτταρικής απόπτωσης σε πρότυπα βιολογικά συστήματα, σε συνδυασμό με τη διαδικασία μεταγωγής σήματος (δημοσιεύσεις από 96-117).

             στ) Μελέτη της δράσης ιονιζουσών και μη ιονιζουσών ακτινοβολιών σε πρότυπα βιολογικά συστήματα με έμφαση στις επιπτώσεις της ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας (δημοσιεύσεις υπ' αριθ. 61, 68, 77, 87, 103, 112, 119, 130, 132).

                Το πρόγραμμα αυτό που ευρίσκεται σε εξέλιξη, μέσα από τη δραστηριότητα του "Εργαστηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας" (βλέπε ιστοσελίδα http://kyttariki2.biol.uoa.gr/EMR_GROUP_GR.htm εστιάζεται στη διεξοδική διερεύνηση των επιπτώσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της ασύρματης τεχνολογίας (κινητής τηλεφωνία, ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα, συσκευές παρακολούθησης βρεφών, κ.λ.π.) χρησιμοποιώντας ως πειραματικό υλικό, έντομα, ωοθυλάκια εντόμων ανθρώπινα κύτταρα σε καλλιέργεια και πρόσφατα το θηλαστικό Mus musculus. Στο πρόγραμμα αυτό επιχειρείται πολυεπίπεδη προσέγγιση των επιπτώσεων, με μεθόδους, συμπεριφορικής νευροβιολογίας, πρωτεομικής, ιστολογίας, μοριακής-κυτταρικής βιολογίας και φυσιολογίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής διάστασης και προσφοράς της ερευνητικής μα ς ομάδας πραγματοποιούνται μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες βάσης και γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές παρέχοντας σχετική επιστημονική γνωμάτευση

            Στην έρευνα αυτή, αλλά και στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής μέθοδοι και τεχνικές:

·     Φωτονική μικροσκοπία φωτεινού πεδίου, σκοτεινού πεδίου, αντίθεσης φάσεων, φθορισμού και συνεστιακής σαρωτικής μικροσκοπίας laser.

·        Ηλεκτρονική μικροσκοπία διελεύσεως (τομές, αρνητική χρώση, σκίαση, περίθλαση ηλεκτρονίων, στερεοηλεκτρονιογράφηση, κ.λ.π.).

·      Κυτταροχημεία με φωτονικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

·      Αυτοραδιογραφία με φωτονικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

·      Ανάλυση κρυσταλλικών βιολογικών δομών με περιθλασίμετρο Laser και με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

·      Ψυκτοεξάχνωση και ψυκτοτεμαχισμός.

·      Κυτταροκαλλιέργειες.

·      Διαφορική φυγοκέντρηση και υπερφυγοκέντρηση.

·      Ηλεκτρονική μικροσκοπία υψηλής τάσης 1.000.000 volt.

·      Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης.

·      Ηλεκτροφόρηση μιας και δύο διαστάσεων

·      Ακτινοβόληση ιστών με υπεριώδη ακτινοβολία και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας 900 MHz και 1.800 MHz

·        Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με πεδιόμετρα,

·        Διερεύνηση αλλαγών συμπεριφοράς και μνήμης μυών με λαβύρινθο κατά Morris και «δοκιμασία αναγνώρισης αντικειμένων».

·        Ανάλυση διαφορικής πρωτεϊνικής έκφρασης σε νευρικά κύτταρα εγκεφάλου μυών με πρωτεομική.

·      Στερεοηλεκτρονιογράφηση σε Η.Μ. διέλευσης, σάρωσης και υψηλής τάσης.

·      Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία, ανοσοιστοχηεμία και ανοσοκυτταροχημεία.

·      Ανίχνευση πρωτεϊνών με Western blotting.

·      PCR και in situ υβριδοποίηση

·      Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων με ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

   

ΙΙΙ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

1966: Philips Laboratories, Eindhoven, Netherlands. Χειρισμός και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου.

1966: Laboratorium voor Electronemicroscopie, Rijksuniversiteit Leiden, Netherlands (Prof. Th. Deams, Dr. E. Wisse). Εκμάθηση τεχνικών Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης στη βιολογική έρευνα.

1971: Balzers, Liechtenstein. Χειρισμός και λειτουργία συστήματος Ψυκτοεξάχνωσης (Freeze-etching).

1971: Wetzlar, W. Germany (Ernst Leitz Laboratories).  Εκμάθηση χειρισμού    μικροχειριστού (micromanipulator).

1973: Dept. of Biology, The Johns Hopkins University (Καθηγητής Ε. Μουδριανάκης). Εκμάθηση βιοχημικών τεχνικών (απομόνωση πυρήνων, χρωματίνης, DNA ηλεκτροφορήσεις- χρήση ραδιοϊσοτόπων).

1974-1976: The Biological laboratories, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Μεταδιδακτορικός ερευνητής.

bulletΕφαρμογές και βελτιώσεις συστήματος ψυκτοεξάχνωσης (freeze-etching) μελέτης βιολογικών μεμβρανών (Prof.  Daniel Branton).
bulletΑνάλυση και επανασύσταση κρυσταλλικών βιολογικών δομών με περιθλασίμετρο Laser (Prof. S. Harrison, Dept.  of Chemistry, Harvard University και Dr. David DeRosier, Brandeis University, Waltham, Massachusetts).
bulletHλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy) (American Optical Laboratories και SEM laboratory, Museum of Comparative Zoology, Harvard University).
bulletΤεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (Dr. K.  Miller, EM. Lab., The Biological Laboratories, Harvard University).
bulletΒιοχημικές τεχνικές (απομόνωση πολυκεφαλών φάγου Τ4). (Princeton University, Dept. of Biochemical Sciences, Drs. M.  Laemmli and J. Paulson).
bulletΚυτταροκαλλιέργειες -in vitro ανάπτυξη-  ηλεκτροφόρηση, αυτοραδιογραφία (Drs. W.H. Petri and A.R. Wyman, The Biological Laboratories, Harvard University και Dept. of Biology, Boston College).

1977: Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου υψηλής τάσης (HVEM) 1.000.000 volt για τη μελέτη του χορίου με τρισδιάστατη απεικόνιση (Prof. K.R. Porter και Dr. M. Fotino, Dept. of Cellular, Molecular and Developmental Biology, University of  Colorado, Boulder).

1978, 1979: Δίμηνη παραμονή στις Η.Π.Α. για επιστημονική συνεργασία σε θέματα απομόνωσης ζωνών χορίου (Prof. W.H. Petri, Boston College) και επανασύστασης κρυσταλλικής χοριονικής ζώνης (Prof. D. DeRosier, Brandeis University).

1980: Τρισδιάστατη δομική ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία (Drs. R. Henderson, A. Klug, L. Amos, D. DeRosier, Laboratory of Molecular Biology, Medical Research Council, Cambridge, England).

1982: Τεχνικές επανασύστασης βιολογικών κρυσταλλικών δομών με ηλεκτρονιογραφίες σειράς κλίσεων, πυκνομέτρηση και ηλεκτρονικό υπολογιστή (Dr. K. Leonard, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg).

1985:European Molecular Biology Organization, "Course on Electron microscope image analysis", 14-22, August.

1991: Pasteur Institute (Paris, France), Συνεστιακό σαρωτικό Μικροσκόπιο Laser.

1993: DKFZ (Heidelberg), Ανάλυση και επεξεργασία εικόνας

 

ΙV. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Προγραμματισμένη σύνθεση ειδικών πρωτεϊνών κατά τη διαφοροποίηση. Συμβολή στη μελέτη του σχηματισμού του χορίου στα ωοθυλάκια της Drosophila melanogaster..

Μαργαρίτης Λ.Χ. Διατριβή επί Διδακτορία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1974.

2. Η χοριογένεση στη Drosophila melanogaster: Ένα πρότυπο. σύστημα για τη μελέτη της κυτταρικής διαφοροποίησης.

Μαργαρίτης Λ.Χ. Διατριβή επί Υφηγεσία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1980.

3. Κυτταρική Βιολογία (σελ. 505), Επτάλοφος, Αθήνα, 1984. (Β  έκδοση 1985).

4. "Structure and Physiology of the egg-shell".

            L. H. Margaritis In,.  Comprehensive Insect Physiology, Biochemistry  & Pharmacology. Edited by G.A. Kerkut and L.I. Gilbert, vol. .1, chapter 6, Pergamon Press, pp 153-230, 1985.

5. Ραδιοβιολογία: Ακτινοβολίες και Ζωή, Επτάλοφος, Αθήνα, 1987.

6. Κυτταρική Βιολογία (Γ έκδοση), σελ. 640, Εκδόσεις Λίτσα, Αθήνα,1992.

7. “Structure of the egg: A Review”.

            Margaritis L.H. and Mazzini M. In "Microscopic Anatomy of Invertebrates", F. W. Harrison (editor), Willey-Liss Publishers, 1998.

8. Egg Coverings, Insects.

Kambysellis M.P., Margaritis L. and Craddock E.M. in, Encyclopedia of Reproduction Volume 1, pages 971-989. Academic Press (1999).

9. Novel morphological and physiological aspects of insect eggshell.

Trougakos I.P. and L. H. Margaritis in, “Chemoecology of Insect eggs and egg deposition”, chapter 1, Hilker M and Meiners T. (editors), Blackwell Publishers Oxford, Berlin, 2002.

10.  Βιολογία Κυττάρου(Δ' έκδοση),

        Μαργαρίτης Λ.Χ., Γαλανόπουλος Β., Κεραμάρης Κ., Μαρίνος Ε., Παπασιδέρη Ι., Τρουγκάκος Ι.Π., Στραβοπόδης Δ.

         σελίδες 996, Εκδόσεις Λίτσα, Αθήνα,  2004.

 

 

 

 

 

V. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  ΣΕ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1976: 6th European Congress for Electron Microscopy (Jerusalem, Israel). Biological Sciences Symposium. "Reliability of new techniques in freeze-etching; Autoradiography, Rotary shadowing and particle labelling".

1978: 1o Σεμινάριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης. (Αθήνα, Μάρτιος). "Η ηλεκτρονική μικροσκοπία στον τομέα. των Βιοϊατρικών Επιστημών" και "Ψυκτοεξάχνωση| Βασικές. αρχές και εφαρμογές".

1980: 2ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης. (Αθήνα, Απρίλιος). "Modern Electron Microscopy in biochemical research"..  

1980: Colloque, La Drosophile: Etude du development. (Centre. Νational de la Researche Scientifique, Gif Sur Yvette,. France, November). "Drosophila egg-shell development and.structure - Chorion genes mapping".

1982: FEBS Meeting (Athens, May). "The Drosophila melanogaster. egg-shell - Structure and development".

1984: International Congress of Entomology (Hamburg, August). . "Structure and Physiology of the egg-shell".

1984: Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Πάτρα,. Νοέμβριος). "Η ερυθροκυτταρική μεμβράνη. Οργάνωση των. συστατικών και συμμετοχή τους στον κυτταρικό σκελετό".

1984: Πανελλήνιο Συμπόσιο Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ιατρική (Αθήνα, Δεκέμβριος). "Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επίλυση της δομής και. λειτουργίας βιολογικών σχηματισμών και στην εύρεση βιολογικών σχέσεων".

1984: 7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου ‑1 Δεκεμβρίου. "Δομή και Φυσιολογία του κελύφους των αυγών στα έντομα".

1989: III Balkan Congress on Electron Microscopy (Athens, September). "Structure-function analysis of the insect egg-shell as deduced by electron microscopy".

1990: 1st Greek-Israel Electron Microscope Symposium (Tel-Aviv, May). "Electron microscope techniques in the study of choriogenesis".

1990: 2nd European Congress on Dipterology, Bratislava, Chehoslovakia. "Drosophilidae: Analysis of the eggshell"..

1991: Annual meeting of the Belgium Society for Electron Microscopy (Namur, Belgium, April). "Immunolocalization of a peroxidase in the eggshell of D. melanogaster".

1992: International Congress of Entomology, Peking, China, July. "Molecular architecture of the Insect egg-shell"

1996: Πρόσκληση για διοργάνωση Συμποσίου με τίτλοInsect oogenesis” στο XX International Congress of Entomology, και ομιλία με τίτλο «Egg structure and oogenesis», Florence, Italy.

2009: Πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο Electromagnetic fields and health Stavanger   Burgen, Norway, 14-21 Nov. με ομιλία Effects of EMF on Memory Function

2009: Συμμετοχή σε επιτροπή εμπειρογνωμώνων για πρόταση νέων βιολογικά βασισμένων ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία, Seletun, Norway, Nov

2010: Προσκεκλημένος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο FELASA, “New paradigms in Lab Animal sciences”, με τίτλο “Application of the 3Rs concept in EMF radiation research, Helsinki, Finland, June.

 

VI. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

·      2nd Balkan Congress for Electron Microscopy (Istanbul, September 1977): Μέλος Επιτροπής Προγράμματος.

·      1ο Σεμινάριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροαναλύσεως (Αθήνα, Μάρτιος 1978): Γεν. Γραμματέας. Υπεύθυνος Δρ. Α. Τουσίμης

·      International Conference on Molecular and Developmental Biology of Insects (Heraklion, Crete, July 1978): Μέλος. Οργανωτικής Επιτροπής.

·      2nd Athens Congress on Electron  Microscopy and Microanalysis (Athens, April 1980): Γεν. Γραμματέας. Υπεύθυνος Δρ. Α. Τουσίμης

·      XIV International Embryological Conference (Patras, September 1980): Mέλος Οργανωτικής Επιτροπής.

·      3ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Αθήνα, Απρίλιος 1981).

·      3rd Athens Seminar on Electron Microscopy and Microstructure (Athens, May 1983). Υπεύθυνος Δρ. Α. Τουσίμης

·      6ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών  (Αθήνα, Απρίλιος 1984).

·      2nd European Congress of Cell Biology (Budapest 1986): Μέλος Επιτροπής Προγράμματος.

·      9th European Congress on Electron Microscopy (York,.England,  September 1988). Μέλος της "InternationalScientific Advisory board"..

·      III Balkan Congress on Electron Microscopy (Athens, Greece, 1989). Πρόεδρος  Οργανωτικής Επιτροπής.

·      12ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Μυτιλήνη, Απρίλιος,1990). Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής.

·      10th European Congress on Electron Micrposcopy (Granada, Spain, 1992). Μέλος της "Ιnternational Scientific advisory board".

·      Ετήσια Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών (1991- 2005), Θεσσαλονίκη, Σάμος, Σύρος, Χίος, Ερέτρια, Βόλος, Μυτιλήνη, Ναύπλιο

 

 

VII. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1967: Philips Gloelampenfabriken. Εκπαίδευση στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία στο Παν/μιο Leiden (Ολλανδία) και στο Τμήμα Εφαρμογών του Εργοστασίου Philips (Eindhoven, Ολλανδία).

1971: Βalzers, Liechtenstein. Εκπαίδευση σε ψυκτοεξάχνωση.

1973: Παν/μιο Johns Hopkins. Εκτέλεση τμήματος της Διδακτορικής διατριβής.

1975‑76: Υπηρεσία Ερευνών Ατομικής Ενέργειας (Η.Π.Α.) για μεταδιδακτορικές σπουδές στο Παν/μιο Harvard (Cambridge, Massachussetts.).

1976: Yπουργείο Συντονισμού (Υπηρεσία Τεχνικής  Βοήθειας). Τρίμηνη παραμονή  στο  Παν/μιο Harvard για μελέτη  βιολογικών μεμβρανών ερυθροκυττάρων.

1977: Scientific Affairs Division. North Atlantic Treaty Organization. Τριετής επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο "Cellular differentiation;  A genetical, biochemical and ultrastructural study of Drosophila egg-shell", σε συνεργασία με τον Dr. W. Petri (Boston College, Mass.).

1977: National Institute of Health (H.Π.Α.). 15νθήμερη μετεκπαίδευση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο υψηλής τάσης. του Παν/μίου του Colorado, για επίλυση προβλημάτων του ερευνητικού μου προγράμματος.

1977‑ 2005: Ετήσιες επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων από το Παν/μιο Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε., πρόγραμμα Καποδίστριας).

1980: Κοινωφελές Ίδρυμα "Α. ΩΝΑΣΗΣ". Ετήσια επιχορήγηση ερευνητικού    προγράμματος "Μελέτη κυτταρικής διαφοροποίησης στα ωοθυλάκια του εντόμου D. melanogaster".

1978-83 και 1980-85: Ίδρυμα "Α. ΩΝΑΣΗΣ". Επιχορήγηση δύο μεταπτυχιακών φοιτητών του ερευνητικού μου προγράμματος.

1983: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ. Ετήσια επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος "Η χοριογένεση των Εντόμων σαν φαινόμενο μελέτης της κυτταρικής διαφοροποίησης και εξέλιξης των ειδών".

1984‑85: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Διετής επιχορήγηση ερευνητικού προγράμματος "Μελέτη δομής και φυσιολογίας κελύφους σε έντομα οικονομικής σημασίας".

1986: Κοινωφελές Ίδρυμα "Α. ΩΝΑΣΗΣ". Διετής επιχορήγηση ερευνητικού    προγράμματος και δύο μεταπτυχιακών φοιτητών "Βιολογική-Βιοχημική μελέτη σε έντομα οικονομικής σημασίας".

1988‑90: Γ.Γ.Ε.Τ. "Μελέτη πρότυπου κυτταροβιολογικού συστήματος".

1990: Γ.Γ.Ε.Τ. (Πρόγραμμα Π.Α.Β.Ε.) "Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και ανάλυσης βιοϊατρικών στοιχείων".

1990: Γ.Γ.Ε.Τ. (Πρόγραμμα Κοινοπραξίας). "Συλλογή ταξινομικών δεδομένων και επεξεργασία τους με Η.Υ."

1990: Ε.Ο.Κ. Έγκριση Δ.Π.Σ. (Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Συνεργασίας) ERASMUS για ανταλλαγές φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. με το Portsmouth    Polytechnic, U.K.

1991: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με  συμμετοχή 7 Ευρωπαϊκών Παν/μίων

1992: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με συμμετοχή 15 Ευρωπαϊκών Παν/μίων.

1993: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με συμμετοχή 22 Ευρωπαϊκών Παν/μίων

1994: Ανανέωση και επέκταση του ανωτέρω προγράμματος με τη συμμετοχή 27 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

1992: Υπουργείο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.) Έγκριση ερευνητικού προγράμματος "Μελέτη μεμβρανοπαθειών στον Ελληνικό πληθυσμό" (σε συνεργασία με το Κέντρο Μεσογειακής  αναιμίας του Λαϊκού Νοσοκομείου).

1993-1995: E.O.K. Πρόγραμμα Human Capital & Mobility με συνεργασία 7  Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων για τη μελέτη και τις οικονομικές εφαρμογές των υπεροξειδασών.

1994: Υπουργείο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.). Έγκριση ερευνητικού προγράμματος "Μελέτη της τοξοπλάσμωσης με στόχο την προγεννητική διάγνωση" (σε συνεργασία με το Κέντρο Μεσογειακής αναιμίας του Λαϊκού Νοσοκομείου).

1996-1999: Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Ρ. με τίτλο “Γενετική, Βιοχημική, Δομική και Μοριακή μελέτη των πρωτεϊνών  σε κληρονομικές διαταραχές της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης”

1996-1998: Πρόγραμμα Π.ΕΝ.Ε.Δ. “Χαρακτηρισμός υπεροξειδασών εντόμων (δίπτερα) οικονομικής σημασίας. Συγκριτική μελέτη με άλλες ζωικές και φυτικές υπεροξειδάσες-εφαρμογές στη Γεωργία”

1997  Πρόγραμμα «Πρακτικής άσκησης φοιτητών» χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΠΘ (υπεύθυνος Προγράμματος)

1998  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδίκευσης «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», χρηματοδοτούμενο από ΕΠΕΑΕΚ (υπεύθυνος Προγράμματος)

1998 TMR Program «Peroxidases in agriculture, the environment and in industry», χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.

2003-2005. Πρόγραμμα «Ηράκλειτος» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «κυτταρική απόπτωση». Υποψήφιος Α. Δ. Βελέντζας.

 2004-2006. Πρόγραμμα «Πυθαγόρας Ι» με αντικείμενο έρευνας «περιβαλλοντικοί παράγοντες, ακτινοβολία κ.λπ. που επηρεάζουν την κυτταρική γήρανση».

2005-2007. Πρόγραμμα «Πυθαγόρας ΙΙ» με αντικείμενο έρευνας «Κυτταροβιολογική μελέτη της απόπτωσης κατά τη διάρκεια της ωογένεσης στα
Δίπτερα».

2000-σήμερα: Ερευνητικά προγράμματα "Καποδίστριας"

    

VIII. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

            Από το 1976 έχω σταδιακά αναλάβει την επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο των αντίστοιχων ερευνητικών δραστηριοτήτων, ως εξής:

1. Σταδιογραφική μελέτη της βιτελλογένεσης και κινητική της έκκρισης των πρωτεϊνών του χορίου στα ωοθυλάκια της D. melanogaster (Ν. Μεσσήνη, Διδ. διατριβή, 1982).

2. Μορφογένεση, δομή και σύσταση των αναπνευστικών νηματίων στα ωοθυλάκια της D. melanogaster (Β. Γαλανόπουλος, Διδ. διατριβή, 1983).

3. Μελέτη και απομόνωση μεταλλαγμένων στελεχών που εμφανίζουν ανωμαλία χοριογένεσης (Κ. Κομητοπούλου, Διδ. διατριβή, 1982).

4. Μορφογένεση και συσχέτιση δομής με τη λειτουργία της εσώτερης χοριονικής ζώνης και του στρώματος κεριού στα ωοθυλάκια του Δίπτερου Drosophila melanogaster (I. Παπασιδέρη, Διδ. διατριβή,.1986).

5. Επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας στον κερατοειδή χιτώνα θηλαστικών. Υπερμικροσκοπική μελέτη. (Μ. Βαϊκούσης Διδ. διατριβή. Εγκρίθηκε από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, 1984).

6. Μορφογένεση της μικροπύλης στη D. melanogaster και σε άλλα Δίπτερα (Φ. Ζαράνη, υπότροφος Ιδρύματος "Α. Ωνάση", Διδ. διατριβή, 1990).

7. Απομόνωση πυρηνικού RNP -συμπλέγματος απο ηπατικό ιστό αρουραίου. Μορφολογική, βιοχημική και ανοσολογική μελέτη. (Ε. Αδαμτζίκη, Διδ. διατριβή, 1986, -συνυπευθυνότητα καθοδήγησης με Καθ. Κ. Σέκερη).

8. Μελέτη της χοριογένεσης σε έντομα οικονομικής σημασίας (Δ. Μουζάκη, Διδ. διατριβή 1991)

9. Εύρεση φυλογενετικών σχέσεων με χρήση μορφολογικών και βιοχημικών κριτηρίων σε είδη Δροσόφιλας (Μ. Καλαντζή-Μακρή, Διδ. διατριβή, .1992}

10. Αξιοποίηση μορφολογικών και βιοχημικών κριτηρίων χοριογένεσης για την εξαγωγή φυλογενετικών σχέσεων σε είδη της οικογένειας Drosophilidae με έμφαση στη D. virilis (I. Τρουγκάκος, Διδ. διατριβή, 1998)

11. Ανίχνευση, χαρακτηρισμός και συγκριτική μελέτη των υπεροξειδασών στα ωοθυλάκια των εντόμων D. melanogaster, D. oleae, C. capitata - συσχέτιση με άλλες υπεροξειδάσες (Κ. Κεραμάρης, Διδ. διατριβή, 1999).

12. Έλεγχος αναπαραγωγής του D. oleae με τη χρήση αντιμεταβολιτών (Ε. Ζωγράφου, Διδ. διατριβή,  1996)

13. Συγκριτικές μελέτες υπεροξειδασών (Φ. Ντουρούπη, Διδ. διατριβή, 2003)

14. Μοριακή, γενετική και δομική μελέτη των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (Μ. Αντωνέλου, Διδ. διατριβή, 2003, συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Δρ. Ι. Παπασιδέρη).

15. Κυτταρική και μοριακή μελέτη της υπεροξειδάσης του χορίου στη Drosophila melanogaster και σε έντομα οικονομικής σημασίας. (Ουρ. Κωνσταντή, Διδ. διατριβή,  2004).

16. Μελέτη των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης σε κληρονομικές και επίκτητες μεμβρανοπάθειες. (Π. Μαργέτης, Διδ. διατριβή, υπό εκπόνηση, συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Δρ. Ι. Παπασιδέρη). 

17. Κυτταροβιολογική μελέτη της απόπτωσης κατά την ωογένεση στα Δίπτερα (I. Nέζης, Διδ. διατριβή, 2003).

18. Μελέτη αποπτωτικών μηχανισμών κατά την ωογένεση του δίπτερου εντόμου Ceratitis capitata (Α. Βελέντζας, Διδ. διατριβή, υπό εκπόνηση, συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Δρ. Ι. Παπασιδέρη)

19. Μελέτη αποπτωτικών μηχανισμών κατά την ωογένεση του λεπιδόπτερου  εντόμου Bombyx mori (Β. Μπάκου, Διδ. διατριβή, υπό εκπόνηση, συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Δρ. Ι. Παπασιδέρη)

20. Μελέτη της επίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ωογένεση της Δροσόφιλας (Ε. Χαβδούλα, ολοκληρώθηκε)

21. Μελέτη επίδρασης μη ιονίζουσας ακτινοβολίας σε μυς (Α.Φ. Φραγκοπούλου, υπό εκπόνηση, συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Σ. Κουσουλάκο και Δ. Στραβοπόδη)

22. Συγκριτική επίδραση ακτινοβολίας κινητού τηλεφώνου σε μυς και καινοραβδίτη (Μ.Π. Ντζούνη, υπό εκπόνηση συνυπευθυνότητα επίβλεψης με Σ. Κουσουλάκο και Δ. Στραβοπόδη)

    Εκτός των ανωτέρω, έχει πραγματοποιηθεί επίβλεψη μεγάλου αριθμού Διδακτορικών Διατριβών Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

 

ΙX.  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

·      Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (Αντιπρόεδρος από το 2008).

·      Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία (μέλος απο το 1976)

·      American Society for Cell Biology (μέλος απο το 1976).

·      Νew England Society for Electron Microscopy (μέλος απο το 1975).

·      American Association for the Advancement of Sciences (μέλος απο το 1975).

·      New York Academy of Sciences (μέλος απο το 1974).

·      Society for Developmental Biology (U.S.A.) (μέλος απο το 1985).

·      Royal Microscopical Society (U.K.) (μέλος απο το 1986).

·      British Biochemical Society (μέλος από το 1994).

·      Ελληνική Εταιρία Νευροεπιστημών (μέλος από 2010).

   

Χ. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.      International Journal Insect Morphology and Embryology (Editorial Board).

2.      Journal of Structural Biology.

3.      Journal of Evolutionary Biology.

4.      Insect Biochemistry and Molecular Biology.

5.      Tissue and Cell (Churchill Livingstone Medical Journals)

6.      Journal of Zoology (by Cambridge University Press for the Zoological Society of London).  

7.    Scientific American (Ελληνική Έκδοση), μέλος Συντακτικής Επιτροπής.

8.    Electromagnetic Biology and Medicine

9.    Mutation Research

 

 Ξένες γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

 

LUKAS H. MARGARITIS

Professor of Cell Biology and Radiobiology

University of Athens

PUBLICATION LIST

 

 

1.     Observations from studies on the cornea by the electron microscope. Koliopoulos J.X., Margaritis L.H., Baltazis S. and Velissaropoulos P.  Bulletin Hel Ophth Soc 40:61-69, 1972

2.     Alterations of the fine structure of the cornea in a case of acute ceratoconnus.              Koliopoulos J.X., Margaritis L.H., Droutsas D. and Velissaropoulos P. Iatriki 28:113-120, 1975

3.     Studies on resolution and rotary shadowing for freeze-etching. Margaritis L.H. and Branton D. J Cell Biol 67:259a, 1975

4.     Biochemical and structural analysis in intramembrane particles using recombination experiments and rotary shadow freeze-etch microscopy. Margaritis L.H., Yu J. and Branton D. J Cell Biol 67:259a, 1975

5.     Quantitative and comparative ultrastructure of the vertebrate cornea I. Urobele Amphibia. Margaritis L.H., Politof Th.K. and Koliopoulos J.X. Tissue Cell 8:591-602, 1976

6.     Quantitative changes and ultrastructural alteration of the cornea in response to ultraviolet light. I. Effects on rabbits. Margaritis L.H., Politof Th.K. and Koliopoulos J.X. Min Medica Greca 3:295-305, 1975

7.     Quantitative changes and ultrastructural alterations of the cornea in response to ultraviolent light. II. Effects on Amphibia. Margaritis L.H., Politof Th.K. and Koliopoulos J.X. Tissue Cell 8:603-614, 1976

8.     Three dimensional structure of the endochorion in wild type Drosophila melanogaster. Margaritis L.H., Petri W.H. and Kafatos F.C. J Exp Zool 178:403-408, 1976

9.     Rotary replication for freeze-etching. Margaritis L.H., Elgsaeter A. and Branton D. Cell Biol 72:47-56, 1977

10. Comparative investigation of the changes of the cornea following exposure to the ultraviolet radiation. Koliopoulos J.X. and Margaritis L.H. Bulletin Hel Ophth Soc 45:39-53, 1977

11. Structural and image analysis of a crystalline layer from dipteran egg-shell. Margaritis L.H., Petri W.H. and Wyman A.R. Cell Biol Int Rep 3:61-66, 1979

12. Response of the cornea to far ultraviolet light: An ultrastructural study. Koliopoulos J.X. and Margaritis L.H. Ann Ophthalmol 11:765-769, 1979

13. Morphological characterization of the proteins of the erythrocyte membrane by combining freeze-fracturing and recombination. Margaritis L.H. and Papasideri I. Min Medica Greca 7:47-56,1979

14. Alterations of the red cell membrane glycoproteins in patients with diabetic retinopathy. Papasideri I., Margaritis L.H. and Koliopoulos J.X. Min Medica Greca 7:315-317, 1979

15. In vitro development of the Drosophila chorion in a chemically defined organ culture medium. Petri W.H., Mindrinos MN., Lombard M.F. and Margaritis L.H. Roux’s Arch Dev Biol 186:351-362, 1979

16. The eggshell of Drosophila melanogaster.  I. Fine structure of the layers and regions of the wild type eggshell. Margaritis L.H., Kafatos F.C. and Petri W.H. J Cell Sci 43:1-35, 1980

17. Crosslinking of the Drosophila chorion involves a peroxidase. Mindrinos M.N., Petri W.H., Margaritis L.H., Galanopoulos V.G. Roux’s Arch Dev Biol 189:187-196, 1980

18. Crystalline layer in Drosophila melanogaster egg-shell: Arrangement of components as revealed by negative staining and reconstruction. Hamodrakas S.J., Margaritis L.H. and Nixon P.E. nt J Biol Macromol 4:25-31, 1982

19. Wax layer and innermost chorionic layer in Drosophila melanogaster eggs; Their relationship with the waterproofing properties of the laid eggs. Papassideri I.S., Margaritis L.H. and Gulik-Krzywicki T. Biol Cell 45:146, 1982

20. Isolation and characterization of sex-linked female-sterile mutants in Drosophila melanogaster with special attention to eggshell mutants. Komitopoulou K., Gans M., Margaritis L.H., Kafatos F.C. and Masson M. Genetics 105:897-920, 1983

21. The eggshell of Hawaiian Drosophila; Structural and biochemical studies in D. grimshawii and comparison to D. melanogaster. Margaritis L.H., Dellas T., Kalantzi M., and Kambusellis M.K. Roux’s Arch Dev Biol 192:303-316, 1983

22. Microtubules during formation of the micropylar canal in Drosophila melanogaster.               Margaritis L.H. Cell Biol Int Rep 8:317-321, 1984

23. Three-dimentional reconstruction of innermost chorion layer from Drosophilla melanogaster. Margaritis L.H., Hamodrakas S.J., Arad T. and Leonard K.R. Biol Cell 52:279-284, 1984

24. Polymerisation of oriental monomers VIII. Polymerisation of Allyl and diallyl vesicle forming quaternary ammonium salts. Babilis D., Dais P., Margaritis L.H. and Paleos C.M. J Pol Sci 23:1089-1098, 1985

25. 25.  Isolation and characterisation of nuclear particles containing rapidly labelled hnRNA and snRNA in combination with a distinct set of  polypeptides of MW 74.000 and 72.000. Hatzoglou M., Adamtziki E., Margaritis L.H. and Sekeris C. E              Exp Cell Res 157:227-241, 1985

26. The egg-shell of Drosophila melanogaster. III. Covalent cross linking of the chorion proteins involves endogenous hydrogen peroxide. Margaritis L.H. Tissue and Cell 17(4), 553-559 (1985)

27. Comparative study of the egg-shell in the fruit-files Dacus oleae and Ceratitis capitata (Diptera: Tripetidae). Margaritis L.H. Can. J. Zool. 63, 2194-2206 (1985)

28. Ultrastructural analysis of chorion formation in the silk moth Bombyx mori. Papanikolaou A.M., Margaritis L.H. and Hamodrakas S.J. Can. J. Zool. 64, 1158-1173 (1986)

29. Thermotropic-like character and vesicular aggregation of N,N’ Dididecyl succinamic and Maleamic acids. Paleos C.M., Margomenou-Leonidopoulou G., Margaritis L.H. and Terzis A. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 129, 127-135 (1985)

30. Phylogenetic relationships within the montium species subgroup of the genus Drosophila (Sophophora) based on electrophoretic data of the major chorion proteins. Kalantzi-Makri M.C., Margaritis L.H. and Sourdis J. Annals. Soc. Ent. Fr (N.S.) 21(4), 357-366 (1985)

31. The corneal epithelium basement membrane complexes after alkali burn: An ultrastructural study. Gartaganis S.P., Margaritis L.H. and Koliopoulos J.X. Ann. Ophthalmol. 19, 263-268 (1987)

32. The eggshell of Drosophila melanogaster. V. Structure and morphogenesis of the micropylar apparatus. Zarani F., and Margaritis L.H. Can. J. Zool., 64, 2509-2519 (1986)

33. The eggshell of Drosophila melanogaster.  II. New staging characteristics and fine structural analysis of choriogenesis. Margaritis L.H. Can. J. Zool., 64, 2152-2175 (1986)

34. Fine structure of the silkmoth Antheraea polyphemus chorion as revealed by X-ray diffraction and freeze-fracturing. Hamodrakas S.J., Margaritis L.H., Papasideri I., Fowler A. Int. J. Biol. Macromol. 8, 237-242 (1986)

35. Specific secretion of wax by the follicular cells of Drosophila melanogaster. Papasideri I. and Margaritis L.H. Cell Biol. Int. Rep. 10, 963-968 (1986)

36. Biochemical and structural studies of sex-linked chorion mutants. Komitopoulou K., Margaritis L.H. and Kafatos F.C. Devel. Genetics 9, 37-48 (1988)

37. A structural protein that plays an enzymatic role in the eggshell of Drosophila melanogaster. Keramaris K.E., Stravopodis D. and Margaritis L.H. Cell Biol. Int. Rep. 15, 151-159 (1991)

38. Choriogenesis in the Medfly Ceratitis capitata (Wiedermann) (Diptera : Tephritidae). Mouzaki D. and Margaritis L.H. Int. J. Insect Morphol. Embryol. 20, 51-68 (1991)

39. The eggshell of D. melanogaster.  VI. Structural analysis of the wax layer in laid eggs. Papasideri I.S., Margaritis L.H. and Gulik-Krzywicki, T. Tissue and Cell, 23(4), 567-575 (1991)

40. Fine structure and morphogenesis of the micropylar apparatus in the Medfly Ceratitis capitata (Wiedermann) (Diptera: Tephritidae). Zarani, F. and Margaritis L.H. Int. J. Insect Morphol. Embryol. 20, 127-139 (1991)

41. Three-dimensional reconstruction of innermost chorion layer from D. grimshawii and D. melanogaster egg-shell mutant fs 384. Margaritis L.H., Hamodrakas S.J., Papasideri I., Arad I. and    Leonard K. Int. J. Biol. Macromol., 13, 247 (1991)

42. Structure and morphogenesis of the Eggshell and Micropylar apparatus in the Olive fly, Dacus oleae. (Diptera: Tephritidae). Mouzaki D., Zarani F. and Margaritis L.H. J. Morphol., 209, 39-52 (1991)

43. Ultrastructural features and formation of the micropylar apparatus in the cherry fly Rhagoletis cerasi.  Zarani F. and Margaritis L.H. J. Morphol. 208, 205-214 (1991)

44. The Eggshell of Drosophila melanogaster. VII. Formation of the micropylar canal and the role of the paracrystalline structure. Zarani F. and Margaritis L.H. Roux’s Archives Dev. Biol., 200, 95-103 (1991)

45. The eggshell of the cherry fly Rhagoletis cerasi. Mouzaki D. and Margaritis L.H. Tissue and Cell 23(5), 745-754 (1991)

46. Immunolocalization of a peroxidase in the eggshell of D. melanogaster: Evidence for its participation in the hardening process. Margaritis L.H., and Keramaris K.E. Micron & Microscopica Acta, 22, 247-248, (1991)

47. Fine structure of the chorion of Manduca sexta and Sesamia nonagriodes as revealed by scanning electron microscopy and freeze-fracturing.Orfanidou C.C., Hamodrakas S.J., Margaritis L.H., Galanopoulos V., Dedieu J.C., and Gulik-Krzywicki T. Tissue and Cell 24:735-744, 1992

48. Tissue localisation of 125 I Triiodothyronine in the periorbital area of mice: a microautoradiographic study. Sawas-Dimopoulou C., Papanastasiou E., Angelis A., Toubanakis N., and Margaritis L.H. Nucl. Med. Biol. 19:627-637, 1992

49. Corneal endothelial damage after Nd:YAG laser anterior capsulatomy. An experimental study on rabbits. Vaikoussis E., Bisogiannis Z. and Margaritis L.H. Doc. Ophtalm. 83:279-286, 1993

50. Formation and characterisation of simple and mixed vesicles based on monomeric and oligomeric phosphate bipolar amphiphiles. Kokkinia A., Keramaris K.E., Margaritis L.H., Malliaris A. and Paleos C.M. J. Polym. Sci. (In Press, 1994)

51. The eggshell of Drosophila melanogaster. VIII. Morphogenesis of the wax layer during oogenesis. Papasideri I., Margaritis L.H. and Gulik-Krzywicki T Tissue & Cell 25:929-936, 1993

52. The eggshell of the almond wasp Eurytoma amygdali (Hymenoptera; Eurytomidae). I. Morphogenesis and fine structure of the eggshell layers. Mouzaki D. and Margaritis L.H. Tissue and Cell 25:559-568, 1994

53. The eggshell of the almond wasp Eurytoma amygdali (Hymenoptera; Eurytomidae). II. The micropylar appendage Zarani F. and Margaritis L.H. Tissue and Cell 26:569-577, 1994

54. Early detection of Amphotericin B induced nephrotoxicity by 99mTc-DTPA: a useful model.          Sawas-Dimopoulou C., Papathanasiou P. and Margaritis L.H. Nuclear Med. Biol. 22:297-301, 1995

55. Egg-laying in Drosophila melanogaster (Diptera:  Drosophilidae) and Dacus (Bactrocera) oleae (Diptera:  Tephritidae) by phloroglucinol, a peroxidase inhibitor. Keramaris K.E., Zografou E.N., Tsiropoulos G.J. and Margaritis L.H. Bullet. Entomol. Res. 86:369-375,1996

56. The eggshell of Drosophila melanogaster: IX Synthesis and morphogenesis of the innermost chorionic layer. Papasideri I.S. and Margaritis L.H. Tissue and Cell, 28: 401-409, 1996

57. Induction of an experimental Fanconi Syndrome in mice: Its effects on the glomerular filtration function studied by 99m Tc –DTPA. Sawas-Dimopoulou C., Sigalas I. and Margaritis L.H. Nuclear Med. Biol. 23:807-812, 1996

58. Congenital Dyserythropoetic anemia Type I, in combination with a Thalassaemia. M. Antonelou, I. Papassideri, F. Karababa, M. Gyparaki, A. Loutradi, and L. Margaritis  J Brit Hematology 102:300, 1998

59. The formation of the functional chorion structure of Drosophila virilis involves intercalation of the “middle” and “late” major chorion proteins into a scaffold formed by the “early” chorion proteins: A general model for chorion assembly in Drosophilidae. Trougakos I. and Margaritis L.H. Structural Biology 123:97-110, 1998

60. Immunolocalization of the Temporally “Early” secreted major structural chorion proteins, Dvs38 and Dvs36, in the eggshell layers and regions of Drosophila virilis Trougakos I. and Margaritis L.H. Structural Biology 123:111-123, 1998

61. Effects of gamma rays on the stability and size of DNA Georgakilas A.G. Sakelliou L., Sideris E.g., Margaritis L.H., Sophianopoulou V. Radiation Ressearch 150: 488-491, 1998

62. Survival, fecundity and fertility of Bactrocera oleae, as affected by amino acid analogues. Zografou E.N., Tsiropoulos G.J., Margaritis L.H. Entomologia Experimentalis et Applicata 87: 125-32, 1998

63. The frequency of the allele αLELY a low expression allele of the gene encoding erythroid spectrin α-chaing in the Greek population. Papassideri, I.S.  M. H. Antonelou, F. Karababa, A. Loutradi, J. Delaunay, L.H. Margaritis Haematologica 84:754-755, 1999

64. Biochemical and immunocytochemical analysis of vitellogenesis in the fruit fly and Dacus  (bactrocera) oleae (Diptera: Tephritidae). Trougakos IP, Lamnissou K, Margaritis LH. Cell Biol. Int 23:417-429, 1999

65. Mass determination of the unit cell of the innermost chorionic layer in Drosophiiidae by scanning transmission electron microscopy.Papassideri IS, Leonard KR, Mills D, Margaritis LH. J Struct Biol 127:258-262, 1999

66. CD4 cytotoxic and dendritic cells in the immunopathologic lesion of Sjogren syndrome. Xanthou G, Tapinos NI, Polihronis M, Nezis IP, Margaritis LH, Moutsopoulos HM. Clin Exp Immunol 118:154-63, 1999

67. Origin of renewed spinal ganglia during tail regeneration in urodeles. Koussoulakos S, Margaritis LH. Anton H  Dev Neurosci 21:134-139, 1999

68. A mechanism for action of oscillating electric fields on cells. Panagopoulos DJ, Messini N, Karabarbounis A, Philippetis AL, Margaritis LH Biochem Biophys Res Commun. . 272(3), 634, (2000)

69. Diversity of peripheral blood mononuclear cells as revealed by a novel multiple microgel “comet assay” Visvardis, E., Haveles, KS., Pataryas Th., Margaritis LH., Sophianopoulou, V., Sideris EG Environ. Mol. Mutagen. 36:32-39, 2000

70.              Stage specific apoptotic patterns during Drosophila oogenesis. Nezis I.P., Stravopodis D.J., Papassideri I.S., Robert-Nicoud M., Margaritis L.H. Eur.J. Cell Biol 79:610-620, 2000

2001 - 2005

 

 

71.              Differential sorting of constituively co-secreted proteins in the ovarian follicle cells of Drosophila  Trougakos IP, Papassideri IS, Waring GL, Margaritis LH Eur J Cell Biol 80:1-14, 2001

72. Actin cytoskeleton reorganization of the apoptotic nurse cells during the late developmental stages of oogenesis in Dacus oleae. Nezis IP, Stravopodis DJ, Papassideri I, Margaritis LH  Cell Motility and the Cytoskeleton 48: 224-233, 2001

73. Histochemical and molecular evidence of peroxidase activity in Segestidea novaeguineae  (Brancsik)  (Orthoptera) and Stichotrema dallatobrreanum Hofeneder (Strepsiptera). Douroupi, T., Konstandi, O., Kathrithamby, J. and L.H. Margaritis. Tijdschrift voor Entomologie 144:197-202, 2001

74. Dynamics of apoptosis in the ovarian follicle cells during the last stages of Drosophila oogenesis. Nezis I.P., Stravopodis D.J., Papassideri I.S., Robert-Nicoud M., Margaritis L.H. Cell Tissue Res 307: 401-409, 2001

75. A novel case of a haemoglobin H disease associated with clinical and morphological characteristics of congenital diserythropoetic anemia type I. Antonelou, M.H., I.  S.  Papassideri, M.  F.  Karababa, M. Gyparaki., A. Loutradi,  L. H.  Margaritis. Eur. J. Haematology 68:247-52, 2002

76. Proximal tubular epithelial cell integrins respond to high glucose by altered cell-matrix interactions and differentially regulate matrixin expression. Karamessinis PM, Tzinia AK, Kitsiou PV, Stetler-Stevenson WG, Michael AF, Fan WW, Zhou B, Margaritis LH, Tsilibary EC. Lab Invest 82:1081-1093,2002

77. Mechanism for action of electromagnetic fields on cells. Panagopoulos DJ, Karabarbounis A, Margaritis LH. Biochem Biophys Res Commun 298:95-102, 2002

78. Implantation of MNNG crystals into a Triturus intact limb affects mitotic and labelling indices, regeneration rate, and morphogenesis in the contralateral, regenerating limb. Keramitsoglou T., Grispou E., Margaritis LH. Koussoulakos S. Teratog Carcinog Mutagen 22:473-483, 2002

79. Effect of intravenous immunoglobulin treatment on the Th1/Th2 balance in women with recurrent spontaneous abortions. Graphou O, Chioti A, Pantazi A, Tsukouna C, Kontopoulou V, Guorgiadou E, Balafoutas C, Koussoulakos S, Margaritis LH, Varla-Leftherioti M. Am J Reprod Immunol 49:21-29, 2003

80. Ultrastructural characterization of the erythroid precursors in a novel case of congenital anaemia. Antonelou M. H., I. S. Papassideri, F. Karababa, A. Loutradi, L. H. Margaritis. Blood Cells, Molecules & Diseases 30:30-42, 2003

81. Defective organization of the erythroid cell membrane in novel case of congenital anaemia. Antonelou, M. H., I. S. Papassideri, F. Karababa, D.J. Stravopodis, A. Loutradi, L. H. Margaritis. Blood Cells, Molecules & Deseases, 30(1):43-54, 2003

82. Modes of programmed cell death during Ceratitis capitata oogenesis. Nezis I, Modes V, Mpakou V, Stravopodis D., Papassideri, I., Mammali I., Margaritis, L. Η. Tissue & Cell 35:113-119, 2003

83. Structural and Biochemical analysis of the Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera; Chrysomeloidea) crystalline chorionic layer.Papassideri, I. S., Trougakos, J., K. Leonard, and Margaritis, L. H. Journal Insect Physiology 49: 377-384, 2003

84. Quantitative estimation of HRP-labeled sensory and motor neurons during nerve-dependent and nerve-independent periods of urodele limb regeneration. Koussoulakos S, Margaritis LH, Mitashov V., Anton H. Izv Akad Nauk Ser Biol (4):405-415, 2003

85. Fine specificity and subclasses of IgG anti-actin autoantibodies differ in health and disease. Zamanou A, Samiotaki M., Panayotou G., Margaritis, L. H., Lymberi P. J Autoimmun., 20:333-44, 2003

86. The 4C5 antigen is associated with Schwann cell migration during development and regeneration of the rat peripheral nervous system. Yfanti E., SideraK., Margaritis, L. H., Patsavoudi E. Glia. 45(1):39-53, 2004

87.              Effect of GSM 900-MHZ mobile phone radiation on the reproductive capacity of Drosophila melanogaster. Panagopoulos, D.J., Karabarbounis A., Margaritis L.H. Electromagnetic Biology & Medicine, vol23, nr.1, 29-43, 2004

88. Morphological irregularities and features of resistance to apoptosis in the dcp-1/pita double mutated egg chambers during Drosophila oogenesis. Nezis IP, Stravopodis DJ, Papassideri IS, Stergiopoulos C, Margaritis L. Cell Motil Cytoskeleton. 2005 Jan;60(1):14-23

89. The enzymatic component of Drosophila melanogaster chorion is the Pxd peroxidase. Konstandi OA, Papassideri IS, Stravopodis DJ, Kenoutis CA, Hasan Z, Katsorchis T, Wever R, Margaritis LH. Insect Biochem Mol Biol 35:1043-1057, 2005

90. A comparative amplification of five different genomic regions on Coxsackie A and B viruses. Implications in clinical diagnostics.   Bolanaki E, Kottaridi C, Markoulatos P, Margaritis L, Katsorchis T. Mol Cell Probes 19:127-135, 2005

91. Glucocorticoid receptor isoforms in human hepatocarcinoma HepG2 and SaOS-2 osteosarcoma cells: presence of glucocorticoid receptor alpha in mitochondria and of glucocorticoid receptor beta in nucleoli. Psarra AM, Solakidi S, Trougakos IP, Margaritis LH, Spyrou G, Sekeris CE. Int J Biochem Cell Biol 37:2544-2558, 2005

92. Nucleotide analysis and phylogenetic study of the homology boundaries of coxsackie A and B viruses. Bolanaki E, Kottaridi C, Markoulatos P, Margaritis L, Katsorchis T. Virus Genes 31:307-320, 2005

93.  Molecular cloning and tissue-specific transcriptional regulation of the first peroxidase family member, Udp1, in stinging nettle (Urtica dioica). Douroupi TG, Papassideri IS, Stravopodis DJ, Margaritis LH. Gene 362:57-69, 2005

94. Follicular atresia during Dacus oleae oogenesis. Nezis IP, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Papassideri IS. J Insect Physiol 52:282-290, 2005

2006

 

 

95. Membrane protein carbonylation in non-leukodepleted CPDA-preserved red blood cells. Kriebardis AG, Antonelou MH, Stamoulis KE, Economou-Petersen E, Margaritis LH, Papassideri IS. Blood Cells Mol Dis 36:279-282, 2006

96. Programmed cell death of follicular epithelium during the late developmental stages of oogenesis in the fruit flies Bactrocera oleae and Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae) is mediated by autophagy. Nezis IP, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Papassideri IS. Dev Growth Differ 48:189-198, 2006

97. Evolution of 2B and 2C genomic parts of species B Coxsackie viruses. Phylogenetic study and comparison with other regions. Bolanaki E, Kottaridi C, Markoulatos P, Margaritis L, Katsorchis T. Virus Genes 32:249-259, 2006

98. The dual role of chorion peroxidase in Bactrocera oleae chorion assembly. Konstandi OA, Papassideri IS, Stravopodis DJ, Antonelou MH, Kenoutis CA, Stefanidou DC, Margaritis LH. Int J Dev Biol 50:543-552, 2006

99. Chromatin condensation of ovarian nurse and follicle cells is regulated independently from DNA fragmentation during Drosophila late oogenesis. Nezis IP, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Papassideri IS. Differentiation 74:293-304, 2006

100.            Autophagy is required for the degeneration of the ovarian follicular epithelium in higher Diptera. Nezis IP, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Papassideri IS. Autophagy 2:297-298, 2006

101.            Programmed cell death of the ovarian nurse cells during oogenesis of the silkmoth Bombyx mori. Mpakou VE, Nezis IP, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Papassideri IS. Dev Growth Differ 48:419-428, 2006

2007

 

 

102.            Mechanisms of programmed cell death during oogenesis in Drosophila virilis. Velentzas AD, Nezis IP, Stravopodis DJ, Papassideri IS, Margaritis LH. Cell Tissue Res 327:399-414, 2007

103.            Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz mobile telephony radiation. Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Nezis IP, Margaritis LH. Mutat Res 626:69-78, 2007

104.            Apoptosis and autophagy function cooperatively for the efficacious execution of programmed nurse cell death during Drosophila virilis oogenesis. Velentzas AD, Nezis IP, Stravopodis DJ, Papassideri IS, Margaritis LH. Autophagy 3:130-132, 2007

105.            Stage-specific regulation of programmed cell death during oogenesis of the medfly Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae). Velentzas AD, Nezis IP, Stravopodis DJ, Papassideri IS, Margaritis LH. Int J Dev Biol 51:57-66, 2007

106.            Physiologically important secondary modifications of red cell membrane in hereditary spherocytosis-evidence for in vivo oxidation and lipid rafts protein variations. Margetis P, Antonelou M, Karababa F, Loutradi A, Margaritis L, Papassideri I. Blood Cells Mol Dis 38:210-220, 2007

107.            Structural alterations of the erythrocyte membrane proteins in diabetic retinopathy. Petropoulos IK, Margetis PI, Antonelou MH, Koliopoulos JX, Gartaganis SP, Margaritis LH, Papassideri IS. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 245:1179-1188, 2007

108.            Crystalline yolk spheroids in Drosophila melanogaster oocyte: freeze fracture and two-dimensional reconstruction analysis. Papassideri IS, Trougakos IP, Leonard KR, Margaritis LH. J Insect Physiol 53:370-376, 2007

109.            Oxytocin receptor is differentially expressed in mouse endometrium and embryo during blastocyst implantation. Beretsos P, Loutradis D, Koussoulakos S, Margaritis LH, Kiapekou E, Mastorakos G, Papaspirou I, Makris N, Makrigiannakis A, Antsaklis A. Ann N Y Acad Sci Dec 1092:466-479, 2006

110.            Partial 3D gene sequences of Coxsackie viruses reveal interspecies exchanges. Bolanaki E, Kottaridi C, Markoulatos P, Kyriakopoulou Z, Margaritis L, Katsorchis T. Virus Genes 35:129-140, 2007

111.            Progressive oxidation of cytoskeletal proteins and accumulation of denatured hemoglobin in stored red cells. Kriebardis AG, Antonelou MH, Stamoulis KE, Economou-Petersen E, Margaritis LH, Papassideri IS. J Cell Mol Med 11:148-155, 2007

112.            Comparison of bioactivity between GSM 900 MHz and DCS 1800 MHz mobile telephony radiation. Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Karabarbounis A, Margaritis LH. Electromagn Biol Med 26:33-44, 2007

113.            Storage-dependent remodeling of the red blood cell membrane is associated with increased immunoglobulin G binding, lipid raft rearrangement, and caspase activation. Kriebardis AG, Antonelou MH, Stamoulis KE, Economou-Petersen E, Margaritis LH, Papassideri IS. Transfusion 47:1212-1220, 2007

114.            Visualisation of liposomes prepared from skin and stratum corneum lipids by transmission electron microscopy. Hatziantoniou S, Nezis IP, Margaritis LH, Demetzos C. Micron 38:777-781, 2007

 

2008

 

115.            Different modes of programmed cell death during oogenesis of the silkmoth Bombyx mori. Mpakou VE, Nezis IP, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Papassideri IS. Autophagy 4:97-100, 2008

116.            Drug-mediated targeted disruption of multiple protein activities through functional inhibition of the Hsp90 chaperone complex. Stravopodis DJ, Margaritis LH, Voutsinas GE. Curr Med Chem 14:3122-3138, 2007 Review

117.            Cloning and functional characterization of the ovine Hormone Sensitive Lipase (HSL) full-length cDNAs: an integrated approach. Lampidonis AD, Argyrokastritis A, Stravopodis DJ, Voutsinas GE, Ntouroupi TG, Margaritis LH, Bizelis I, Rogdakis E. Gene 416:30-43, 2008

118.            A PCR-based integrated protocol for the structural analysis of the 13th exon of the human beta-myosin heavy chain gene (MYH7): development of a diagnostic tool for HCM disease. Stravopodis DJ, Zapheiropoulos AZ, Voutsinas G, Margaritis LH, Papassideri IS. Exp Mol Pathol 84:245-250, 2008

119.            RBC-derived vesicles during storage: ultrastructure, protein composition, oxidation, and signaling components. Kriebardis AG, Antonelou MH, Stamoulis KE, Economou-Petersen E, Margaritis LH, Papassideri IS. Transfusion 48:1943-1953, 2008

120.            Cloning and functional characterization of the 5' regulatory region of ovine Hormone Sensitive Lipase (HSL) gene. Lampidonis AD, Stravopodis DJ, Voutsinas GE, Messini-Nikolaki N, Stefos GC, Margaritis LH, Argyrokastritis A, Bizelis I, Rogdakis E. Gene 427:65-79, 2008

121.            Mobile Telephone Radiation effects on living organisms. Panagopoulos DJ and Margaritis LH. In, Mobile telephones, Networks, Applications and Performance. Editors: A.C. Harper and R.V. Buress, pp. 107-49, 2008 Nova Science Publishers.ISBN: 978-1-60456-436-5

 

2009

 

122.            Cell death during Drosophila melanogaster early oogenesis is mediated through autophagy. Nezis IP, Lamark T, Velentzas AD, Rusten TE, Bjørkøy G, Johansen T, Papassideri IS, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Stenmark H, Brech A. Autophagy, April 9, 5(3),2009 (in print).

123.            Grade-dependent effects on cell cycle progression and apoptosis in response to doxorubicin in human bladder cancer cell lines. Stravopodis DJ, Karkoulis PK, Konstantakou EG, Melachroinou S, Lampidonis AD, Anastasiou D, Kachrilas S, Messini-Nikolaki N, Papassideri IS, Aravantinos G, Margaritis LH, Voutsinas GE. Int J Oncol 34:137-160, 2009

124.            Intracellular clusterin inhibits mitochondrial apoptosis by suppressing p53-activating stress signals and stabilizing the cytosolic Ku70-Bax protein complex. Trougakos IP, Lourda M, Antonelou MH, Kletsas D, Gorgoulis VG, Papassideri IS, Zou Y, Margaritis LH, Boothman DA, Gonos ES. Clin Cancer Res 15:48-59, 2009

125.            A curriculum vitae of teeth: Evolution, Generation, Regeneration. Koussoulakou DS., Margaritis LH, Koussoulakos SL. Int. J. Biol. Sci. 5:226-243, 2009

126.            Transcriptional and post-translational regulation of clusterin by the two main cellular proteolytic pathways. Balantinou E, Trougakos IP, Chondrogianni N, Margaritis LH, Gonos ES. Free Radic Biol Med. 2009 Feb 5. [Epub ahead of print]PMID: 19439214

127.            Human bladder cancer cells undergo cisplatin-induced apoptosis that is associated with p53-dependent and p53-independent responses. Konstantakou EG, Voutsinas GE, Karkoulis PK, Aravantinos G, Margaritis LH, Stravopodis DJ. Int J Oncol. 2009 Aug;35(2):401-16.PMID: 19578756

128.            Increased protein carbonylation of red blood cell membrane in diabetic retinopathy. Margetis PI, Antonelou MH, Petropoulos IK, Margaritis LH, Papassideri IS. Exp Mol Pathol. 2009 Aug;87(1):76-82. Epub 2009 Apr 18.PMID: 19379730

129.            The mode of lymphoblastoid cell death in response to gas phase cigarette smoke is dose-dependent. Sdralia ND, Patmanidi AL, Velentzas AD, Margaritis LH, Baltatzis GE, Hatzinikolaou DG, Stavridou A. Respir Res. 2009 Sep 10;10:82.PMID: 19744320

130.              Bioeffects of mobile telephony radiation in relation to its intensity or distance from the antenna.Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Margaritis LH. Int J Radiat Biol. 2010 May;86(5):345-57. Erratum in: Int J Radiat Biol. 2010 Jul;86(7):612. PMID: 20397839

131.            BCL-2, BAX and P53 expression profiles in endometrial carcinoma as studied by real-time PCR and immunohistochemistry. Porichi O, Nikolaidou ME, Apostolaki A, Tserkezoglou A, Arnogiannaki N, Kassanos D, Margaritis L, Panotopoulou E. Anticancer Res. 2009 Oct;29(10):3977-82.PMID: 19846939

 

2010

132.            Red blood cell aging markers during storage in citrate-phosphate-dextrose-saline-adenine-glucose-mannitol. Antonelou MH, Kriebardis AG, Stamoulis KE, Economou-Petersen E, Margaritis LH, Papassideri IS. Transfusion. 2010, 50(2), 376-89.PMID: 19874562 

133.            Comparative Analysis of Peripheral Natural Killer Cells in the Two Phases of the Ovarian Cycle. Pantazi A, Tzonis P, Perros G, Graphou O, Keramitsoglou T, Koussoulakos S, Margaritis L, Varla-Leftherioti M. Am J Reprod Immunol. 2010 Jan;63(1):46-53. PMID: 19912157

134.         Comparison of biological effects between continuous and intermittent exposure to GSM-900-MHz mobile phone radiation: Detection of apoptotic cell-death features. Chavdoula ED, Panagopoulos DJ, Margaritis LH. Mutat Res. 2010, 700,51-61. pdf file for download

135.              17-Allylamino-17-demethoxygeldanamycin induces downregulation of critical Hsp90 protein clients and results in cell cycle arrest and apoptosis of human urinary bladder cancer cells Karkoulis PK, Stravopodis DJ, Margaritis LH, Voutsinas GE. BMC Cancer. 2010 Sep 9;10:481.PMID: 20828379 [PubMed - in process]Free PMC Article

136.              Proteasome inhibition induces developmentally deregulated programs of apoptotic and autophagic cell death during Drosophila melanogaster oogenesis. Velentzas PD, Velentzas AD, Mpakou VE, Papassideri IS, Stravopodis DJ, Margaritis LH. Cell Biol Int. 2010 Sep 6. [Epub ahead of print]PMID: 20819072 Free Article

137.              Cell-produced alpha-synuclein is secreted in a calcium-dependent manner by exosomes and impacts neuronal survival. Emmanouilidou E, Melachroinou K, Roumeliotis T, Garbis SD, Ntzouni M, Margaritis LH, Stefanis L, Vekrellis K. J Neurosci. 2010 May 19;30(20):6838-51.PMID: 20484626

138.              Thymidylate synthase inhibition induces p53-dependent and p53-independent apoptotic responses in human urinary bladder cancer cells. Stravopodis DJ, Karkoulis PK, Konstantakou EG, Melachroinou S, Thanasopoulou A, Aravantinos G, Margaritis LH, Anastasiadou E, Voutsinas GE. J Cancer Res Clin Oncol. 2010 Apr 28. [Epub ahead of print]PMID: 20425122

139.              Antagonists of retinoic acid and BMP4 affect fetal mouse osteogenesis and odontoblast differentiation. Koussoulakou DS, Margaritis LH, Koussoulakos SL. Pathophysiology. 2010 Mar 17. [Epub ahead of print]PMID: 20303242 [PubMed - as supplied by publisher]Related citations

140.            Cranial and postcranial skeletal variations induced in mouse embryos by mobile phone radiation. Fragopoulou AF, Koussoulakos SL, Margaritis LH. Pathophysiology. 2010, 17(3), 169-177.PMID: 19854628 . pdf file for download

141.            Whole body exposure with GSM 900MHz affects spatial memory in mice.  Fragopoulou AF, Miltiadous P, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Koussoulakos SL, Margaritis LH. Pathophysiology. . 2010, 17(3), 179-187. PMID: 19954937 . pdf file for download, pdf file with videos

142.         Is cognitive function affected by Mobile Phone Radiation exposure? Fragopoulou A.F. and Margaritis L.H In, " Non Thermal Effects and Mechanisms of interaction  between electromagnetic fields and living matter ",  European J. Oncology-Library vol.5,  pp 261-273, 2010 L. Giuliani and M. Soffritti (eds)

143.         Short term memory in mice is affected by mobile phone radiation. Ntzouni MP , Stamatakis A, Stylianopoulou F. and L.H. Margaritis. Pathophysiology, Nov, 25 2010

144.         Scientific panel on electromagnetic field health risks: consensus points, recommendations, and rationales. Fragopoulou A, Grigoriev Y, Johansson O, Margaritis LH, Morgan L, Richter E, Sage C. Rev Environ Health. 2010 Oct-Dec;25(4):307-17.

 

 

 

 

 

 

 

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011