ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2004-2005

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2003-2004

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2002-2003

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2001-2002

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

3ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ 1 μ.μ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ

7/12/2001

Ο μεταβολισμός , η υποκυτταρική κατανομή και οι πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις της πρεσενιλίνης 1

Σ. Ευθυμιόπουλος

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας

14/12/2001

Γενετικοί και Περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι ρυθμίζουν τη γήρανση και τη μακροβιότητα στον άνθρωπο

Σ. Γκόνος

ΕΙΕ

11/1/2002

Μοριακή κλωνοποίηση , in vitro έκφραση και χαρακτηρισμός της ανθρώπινης L-DOPA αποκαρβοξυλάσης

Δ. Βασιλακοπούλου

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας

18/1/2002

Βιοαισθητήρες SPR: Εφαρμογές στην ανάλυση ενζύμων επισκευής του DNA

Γ. Παναγιώτου

ΕΚΕΒΕ "Α. Φλεμινγ

25/1/2002

Μηχανισμοί ενεργοποίησης των MAP κινασών στην καρδιά Σπονδυλωτών

Κ. Γαϊτανάκη

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας
    1/2/2002 Αλληλεπιδράσεις κυττάρων με τον συνδετικό ιστό. Ρόλος των υποδοχέων που υποβοηθούν ή ανταγωνίζονται τη διασύνδεση κυττάρων με κολλαγόνο βασικής μεμβράνης

Ε. Τσιλιμπάρη

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

8/2/2002

Αναζητώντας τους μεταφορείς νουκλεοτιδικών βάσεων παθογόνων μικροοργανισμών και του ανθρώπου σε ένα πρότυπο μικροβιακό σύστημα

Γ.Διαλλινάς

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας

15/2/2002

Μηχανισμοί ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NFκΒ σε ανθρώπινες νεοπλασίες

Μόσιαλος Γ.

ΕΚΕΒΕ "Α. Φλεμινγ

22/2/2002

Tο ανορθόδοξο φαινόμενο της διπλής μονογονικής κληρονομικότητας του μιτοχονδριακού DNA; Προσεγγίζοντας τον κανόνα μέσα από την εξαίρεση

Ελ. Ζούρος

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

1/3/2002

Ανάλυση μηχανισμών μετάδοσης ογκογόνων σημάτων προς τον πυρήνα του κυττάρου με χρήση επαγωμένων συστημάτων έκφρασης

Α. Πίντζας

ΕΙΕ , Εργ. Γονιδιακής ρύθμισης

8/3/2002

Συμβολή των κυανοβακτηρίων στη βιοδιάβρωση ασβεστολιθικών υποστρωμάτων με έμφαση σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Α. Πανταζίδου

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας

22/3/2002

Θεραπευτική προσσέγγιση του αυτοάνοσου νοσήματος Βαρειά Μυασθένεια - ανασυνδυασμένα μονοκλωνικά νατισώματα

Α. Μαμαλάκη

Ινστιτούτο Pasteur, Τμήμα Βιοχημείας

29/3/2002

Η χρηση των Πολυ΅εσων στην εκπαιδευτικη διαδικασια

Λ.Χ. Μαργαριτης

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας

5/4/20002

Μελετη λεμφοκυτταρικών αντιδράσεων εναντίον καρκινικών κυττάρων

Κ.Μπαξεβάνης

Αγ. Σάββας, Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας Καρκίνου

12/4/2002

Εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης με βάση τις βενθικές βιοκοινωνίες. Σύγκριση παλιών και νέων τεχνικών

Α. Νικολαϊδου

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας

19/4/2002

Ρύθμιση της κυτταρικής φυσιολογίας από ιόντα ασβεστίου. Μεταβολές της ομοιόστασης ασβεστίου κατά την ανάπτυξη και τη γήρανση ινοβλαστών.

Π. Παπαζαφείρη

ΕΚΠΑ Τμήμα Βιολογίας

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης

go to e-learning Home Page