ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2006

ΠΡΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (αρχείο .pdf)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

GO TO HOST e-learning home page

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης

 

 

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011