ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Ε.Β.Ε.)

Πρόεδρος: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

Γραμματεία: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας

Αν. Καθηγητής Σταύρος Κουσουλάκος

Τηλ.: 7274612, 7274637 - Fax: 7274742

e-mail: skoussou@biol.uoa.gr

24o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ερέτρια Εύβοιας, 23-26 Μαΐου 2002

 

Οργανωτική Επιτροπή του 24ου Συνεδρίου

Πρόεδρος:                   Καθηγητής Λουκάς Χ Μαργαρίτης (ΕΚΠΑ)

Αντιπρόεδρος Α:         Καθηγητής Βασίλης Μαρμάρας (ΠΠ)

Αντιπρόεδρος Β:         Καθηγητής Γεώργιος Θωμόπουλος (ΑΠΘ)

Γενικός Γραμματέας: Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Λ. Κουσουλάκος (ΕΚΠΑ)

Ταμίας:                        Επίκουρος Καθηγητής Σωτήρης Μανώλης (ΕΚΠΑ)

Μέλη:                          Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Ροδάκης (ΕΚΠΑ)

                                                Καθηγητής Νικόλαος Δημόπουλος (ΠΠ)

                                    Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Λαμπροπούλου (ΠΠ)

                                    Καθηγητής Νικόλαος Μοσχονάς (ΠΚ)