Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2004

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Β.Ε. θα διεξαχθεί στoν Βόλο, σε δύο αμφιθέατρα

του Κεντρικού Κτηρίου (κτήριο Παπαστράτου) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από

Πέμπτη 27 Μαΐου μέχρι Κυριακή 30 Μαΐου 2004.

            Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους

 

-Πρόεδρος: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης (Εθν.-Καποδ. Παν/μιο Αθηνών-ΕΚΠΑ, τηλ. 210-727452, fax 210-7274742)

-Αντιπρόεδρος Α: Καθηγητής Βασίλης Μαρμάρας (Παν/μιο Πατρών-ΠΠ, τηλ. 2610-997406, fax 2619-994797 )

-Αντιπρόεδρος Β: Καθηγήτρια Αντιγόνη Λάζου (Αριστ. Παν/μιο Θεσ/νίκης-ΑΠΘ, τηλ. 2310-998381)

-Γενικός Γραμματέας: Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Κουσουλάκος (ΕΚΠΑ, τηλ. 210-7274612, fax 210-7274742)

-Ειδικός Γραμματέας: Αναπλ. Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΠΘ, τηλ. 2410-565282, fax 2410-565290, zmamur@uth.gr)

Ταμίας: Επίκουρος Καθηγητής Σωτήρης Μανώλης (ΕΚΠΑ, τηλ. 7274637)

Μέλη: Καθηγητής Θεοχάρης Παταργιάς (ΕΚΠΑ, τηλ. 7274651)

                Καθηγητής Νικόλαος Mοσχονάς (Παν/μιο Κρήτης-ΠΚ, τηλ. 2810-394357)

                Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ροδάκης (ΕΚΠΑ, τηλ. 7274617)

                Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Λαμπροπούλου (ΠΠ, τηλ. 2610-97406)

                Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Μούτου (ΠΘ, τηλ. 2140-525679)

                Λέκτορας Ζίφα Αιμιλία (ΠΘ, τηλ. 2149-565288)

 

Με στόχο την αρτιότερη προετοιμασία του Συνεδρίου συνεστήθη η ακόλουθη Τοπική

Οργανωτική Επιτροπή:

- Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπαγιάτης, Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

- Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σταθάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του

          Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τηλ. 2410-682888 email: nstath@med.uth.gr

- Γεν. Γραμματέας: Αναπλ. Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

    τηλ. 2410-565282, fax 2410-565290, zmamur@uth.gr)

- Μέλη: Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Μούτου (ΠΘ, τηλ. 2140-525679)

                Λέκτορας Ζίφα Αιμιλία (ΠΘ, τηλ. 2149-565288)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

            Τα παραπάνω αναφερόμενα μέλη των «Οργανωτικών Επιτροπών» του 26ου συνεδρίου με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση καλούμε τους συναδέλφους της ΕΕΒΕ καθώς και όλους όσοι ασχολούνται επιστημονικά με οποιονδήποτε κλάδο της Βιολογίας, ιδιαίτερα δε τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, να λάβουν μέρος στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Για όσους επιθυμούν, γνωστοποιούνται τα εξής ξενοδοχεία, η κατηγορία τους, τα τηλέφωνά τους και η τιμή σε ευρώ (μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο, αντίστοιχα)

 

ΑΙΓΛΗ (Β)24210/24471, 25691[60, 85, 110[

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Β)24210/31221-3[35, 55, 65]

ΗΛΕΚΤΡΑ (Β)24210/32671[35, 55, 65]

ΝΕΦΕΛΗ (Β)24210/30211, 30213[50, 66, 76]

ΠΑΡΚ (Β)24210/36511-5 – [46, 74, 95]

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Γ)24210/37671-8[45, 65, 81]

(Το «πρωϊνό συμπεριλαμβάνεται)

Λόγω του ότι η Δευτέρα, 31 Μαΐου είναι σημαντική αργία (Αγίου Πνεύματος), σας συνιστούμε να επισπεύσετε το «κλείσιμο» των δωματίων. Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την εσώκλειστη «Δήλωση Συμμετοχής» και την «Κράτηση Ξενοδοχείου», και να τις στείλετε με e-mail (βλέπε παρακάτω) μαζί με κάθε άλλο στοιχείο που σας αφορά.

            Στο Συνέδριο αυτό, όπως συνηθίζεται, θα παρουσιασθούν αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών Ελλήνων και ξένων Βιολόγων και Ιατρών είτε υπό μορφή «προφορικών ανακοινώσεων», είτε υπό μορφή «αναρτώμενων εκθέσεων». Περιλήψεις των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν σε τόμο «Πρακτικών».

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 

Για τη συγγραφή του κειμένου παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά Times New Roman, ως εξής:

TITΛΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ, BOLD, ΜΕΓΕΘΟΣ 13)

(ένα ελεύθερο διάστημα)

Ονοματεπώνυμο(α) και Διεύθυνση (μικρά, bold, μέγεθος 12)

(ένα ελεύθερο διάστημα)

Εδώ αρχίζει το ελληνικό κείμενο, γραμματοσειράς μεγέθους 12, σε απλό διάστημα, σε πλήρη στοίχιση, μιας και μοναδικής σελίδας, χωρίς αριθμό σελίδας. Οι μέγιστες, τελικές διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων) = 12.5 cm Χ 18.5 cm.

 

Σε άλλη σελίδα θα πρέπει να υπάρχει μετάφραση της ελληνικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα, διατηρώντας όλες τις άλλες παραμέτρους ίδιες.

 

Προτιμούμε να γραφούν οι εργασίες σε Η/Υ ΙΒΜ-συμβατό, σε πρόγραμμα Word 95, 98, 2000/XP και να αποσταλούν στα e-mails: spapabas@cc.uoa.gr, και smanol@biol.uoa.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει εκ των προτέρων τις ευχαριστίες της για την τήρηση της καταληκτικής προθεσμίας (30 Απριλίου 2004).

 

Σας παρακαλούμε πολύ να «χρονομετρήσετε» την προς προφορική παρουσίαση εργασία σας στο συνέδριο, με στόχο να επιτευχθεί το όριο των 12 λεπτών, και να επιτραπεί η διεξαγωγή 3-λεπτης συζήτησης.

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να αναρτηθούν (posters) θα πρέπει να περιέχουν τίτλο, ονόματα, διευθύνσεις, επεξηγηματικά κείμενα γραμμένα με μεγάλα, ευανάγνωστα από απόσταση περίπου ενός μέτρου γράμματα, φωτογραφίες, διαγράμματα κλπ. Το μέγεθος Poster θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 1.5m2. Ως γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η ελληνική, είτε η αγγλική.

Η οικονομική συμμετοχή των συνέδρων ανέρχεται στο ποσό των 65 ευρώ για μέλη ΔΕΠ, μέλη της ΕΕΒΕ και άλλους επιστήμονες, για δε τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές), στο ποσό των 25 ευρώ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ......................................................................................................………………….

Ιδιότητα:.....................................................................................................................

Διεύθυνση:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Στοιχεία Επιστημονικής Εργασίας: [τίτλος, συγγραφείς, διευθύνσεις εργαστηρίων (να υπογραμμισθεί το όνομα του ατόμου που θα παρουσιάσει την εργασία...............................................................................................................................................................................................................................................................Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα στοιχεία (ιδίως ο τίτλος) είναι ίδια με αυτά που αναφέρετε στην περίληψη της εργασίας

 

Τρόπος Παρουσίασης: Προφορικά (        )             Poster (         )

 

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να στείλετε:

-τη «δήλωση συμμετοχής»

-την «κράτηση ξενοδοχείου»

-και την προς ανακοίνωση «επιστημονική εργασία»

όσο το δυνατόν συντομότερα (το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2004),

και στις δύο παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

26o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΒΕ

Βόλος, Κτήριο Παπαστράτου, 27-30 Μαΐου 2004

 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 

Ονοματεπώνυμο...............................................................................Ιδιότητα..................................Τηλ..................................Fax.....................................E-mail............................................................

 

Έκλεισα δωμάτιο    Μονόκλινο,    Δίκλινο,    Τρίκλινο δωμάτιο,    για    27,    28,    29   Μαΐου 2004 (υπογραμμίστε ανάλογα),   στο         

 

 

O Γ. Γ. της Ο.Ε

 

 

Σ. Κουσουλάκος