Ιστορικό:

        Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (ιονίζουσες και μη ιονίζουσες) αποτελούσαν πάντοτε πεδίο επιστημονικής έρευνας των βιολόγων-βιοφυσικών επειδή μέσα απο τις σχετικές μελέτες γίνεται κατανοητός ο τρόπος δράσης τους στα κύτταρα και τους οργανισμούς με απώτερο στόχο την κατανόηση των επιπτώσεων. Στο εργαστήριό μας οι μελέτες αυτές έχουν αρχίσει ήδη απο το 1972 όταν ο τότε βοηθός και τώρα καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης μελετούσε τις επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στον κερατοειδή χιτώνα αμφίβιων και θηλαστικών. Οι μελέτες συνεχίστηκαν με ακτινοβολία laser καθώς και με ιονίζουσα ακτινοβολία (σε συνεργασία με τον Δρ. Ελευθέριο Σιδέρη του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", την Δρ. Χριστίνα Σάββα-Δημοπούλου του ιδίου ερευνητικού κέντρου αλλά  και υποψηφίων διδακτόρων (βλέπε πίνακα δημοσιεύσεων). Τη δεκαετία του 1990, είχαμε την τύχη να έλθει στο εργαστήριό μας ο Δρ. Βίκτωρ Ανταμένκο, πρωτοπόρος της μεθόδου Κίρλιαν και μαθητής του Ρώσου Βιοφυσικού Semyon Davidovich Kirlian. Μέσα από τη συνεργασία αυτή που ο Ανταμένκο προώθησε την ιδέα της μελέτης της "ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης" άρχισε το 1995 η διερεύνηση (θεωρητική και πειραματική) των επιπτώσεων των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών. με τη βιοήθεια και του  τότε υποψήφιου διδάκτορα Δημήτρη Παναγόπουλο  Το ενδιαφέρον μας σταδιακά εστράφη και προς τις επιπτώσεις των ραδιοκυμάτων της κινητής τηλεφωνίας που την περίοδο εκείνη ήταν σε αμφισβήτηση η επίδρασή τους στους ανθρώπους. Το πειραματικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε (η ωογέννεση στη Δροσόφιλα) προσφέρεται για σχετικές μελέτες επειδή αποτελεί πρότυπο σύστημα γνωστό απο κυτταροβιολογική, γενετική και μοριακή σκοπιά. Αποδείξαμε ότι, οι επιπτώσεις απο την έκθεση των εντόμων σε κινητό τηλέφωνο, για πρώτη φορά διεθνώς κάτω από συνθήκες φυσιολογικής συνομιλίας και μάλιστα με χρόνο έκθεσης μόλις 6 λεπτά την ημέρα, ήταν πολύ σημαντικές (βλέπε δημοσιεύσεις). Στη συνέχεια και μέσα απο διπλωματικές εργασίες και τρεις διδακτορικές διατριβές (Χαβδούλα, υπο συγγραφή 2010, Φραγκοπούλου υπό εκπόνηση, 2ος χρόνος σπουδών, Ντζούνη, 1ος χρόνος σπουδών) επεκτάθηκε η ερευνητική προσέγγιση των επιπ΄τωσεων και με τη χρήση του θηλαστικού Mus musculus.

Τέθηκαν οι βάσεις για τη διερεύνηση της επικινδυνότητας άλλων μορφών ασύρματης τεχνολογίας όπως είναι τα ασύρματα τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα, οι συσκευές παρακολούθησης βρεφών και ο φούρνος μικροκυμάτων.

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Ιανουαρίου 22, 2012