ΠΕΜΠΤΗ 23-5-2002
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5-2002
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-5-2002
ΚΥΡΙΑΚΗ 26-5-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 23-5-2002    

 

14:30 16:30

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

 

16:30 17:00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προσφωνήσεις Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου

 

17:00 18:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η

Προεδρείο: Θ. Παταργιάς, Ν. Μοσχονάς

 

17:00 17:30

Καραπασχαλίδου Α.

Ερέτρια, η πόλη των αειναυτών και η διαχρονική παρουσία της.

Έφορος Αρχαιοτήτων, ΙΑ  Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

17:30 18:00

Φραγκούλης Εμμ.

ΝΤΟΠΑ αποκαρβοξυλάση: από την πρωτεΐνη στο γονίδιο.

Εργ.Βιοχημείας, Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

18:00 18:30

Λούης Χρ.

Από το Μεγαλέξανδρο στη μοριακή βιολογία του ανωφελούς: πριν και μετά το γονιδίωμα.

Τμήμα Bιολογίας, ΠΚ & ΙΜΒΒ, ITE, Ηράκλειο

 

 

18:30 19:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

19:00 20:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2η 

Προεδρείο: Ρ. Λεκανίδου, Δ. Συνετός

19:00 19:15

Στρατικόπουλος Η.Ε., Αυγουστίνος Α.A., Ματθιόπουλος Κ.Δ. και Α. Ζαχαροπούλου

Μικροδορυφόροι και η χρησιμοποίησή τους στην κατασκευή γενετικών χαρτών στη μεσογειακή μύγα, Ceratitis capitata.

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

19:15 19:30

Αυγουστίνος Α., Δροσοπούλου1 Ε., Στρατικόπουλος Η., Μαυραγάνη-Τσιπίδου1 Π., Ζαχαροπούλου Α. και Κ. Ματθιόπουλος

Πoλυμορφικοί μικροδορυφορικοί δείκτες για τον δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae.

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ, 1Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

19:30 19:45

Κωνσταντινίδης Θ., Πανόπουλος Π. και Δ. Συνετός

Μεταλλάξεις στο 18S rRNA της ζύμης μεταβάλλουν τη λειτουργία του κέντρου ακρίβειας του ριβοσώματος και την αντίσταση έναντι του αντιβιοτικού παρομομυκίνη.

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ

19:45 20:00

Παππά Κ.Μ. και S.C. Winans

Επικοινωνία στα βακτήρια: Δομή και λειτουργία μεταγραφικού παράγοντα που ανταποκρίνεται σε βακτηριακές φερομόνες.

Dept. of Microbiolgy, Cornell University, Ithaca, NY 14853

20:00 20:15

Νικολακοπούλου Θ. και Α. Καραγκούνη

Γονίδια ανθεκτικότητας στην οξυτετρακυκλίνη otrA και otrB: η διασπορά τους σε στρεπτομύκητες ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων.

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

  

20:15 21:15

P o s t e r s, ΟΜΑΔΑ Α΄ (Α1 - Α25)

  

21:30

Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5-2002  

 

09:00 10:45

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3η

Προεδρείο: Ε. Τσιλιμπάρη, Σ. Ευθυμιόπουλος

09:00 09:30

Τσιλιμπάρη Ε.Κ.

Ρύθμιση κυτταρικών αλληλεπιδράσεων με την εξωκυττάρια ουσία δια μέσου των ιντεγκρινικών υποδοχέων.

Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα

09:30 09:45

Σολδάτος Α.Ν., Χριστοδούλου Χ., Λάμπρου Ε., Μεθενίτη Α., Λαμπροπούλου Μ. και Β.Ι. Μαρμάρας

Ο LPS και η Escherichia coli ενεργοποιούν την ERK στα αιμοκύτταρα των εντόμων μέσω αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού και συνάθροισης των ιντεγκρινών.

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

09:45 10:00

Γιαννάκας Ν., Σολδάτος Α.Ν., Χριστοδούλου Χ. και Μ. Λαμπροπούλου

Ενδείξεις για την ύπαρξη ενός παράγοντα αναγνώρισης του LPS με χαρακτηριστικά CD14 στα αιμοκύτταρα της Ceratitis capitata.

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

10:00 10:30

Ευθυμιόπουλος Σ.

Η αλληλεπίδραση της πρεσενιλίνης 1 και της Ε-Cadherin και οι πιθανές επιπτώσεις της στην ανάπτυξη της νόσου Alzheimer.

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

10:30 10:45

Διακίδη-Κώστα1,2 Α., Κατάκη1 Α., Κωνσταντουλάκης1 Μ.,

Βασιλόπουλος2 Δ. και Χ. Γιαπιτζάκης2

Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο nf1 σε ασθενείς με νευρινωμάτωση τύπου 1.

1Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 2Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

 

10:45 11:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

11:15 12:45

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4η

Προεδρείο: Α. Λάζου, Αικ. Γαϊτανάκη

11:15 11:45

Λάζου Α.

Ο ρόλος των πρωτεϊνικών κινασών στη μεταγωγή μηνυμάτων κατά την υπερτροφία της καρδιάς.

Εργ. Φυσιολ. Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

11:45 12:00

Βασιλόπουλος1 Α., Κουφάκη2 Μ., Καλογεροπούλου2 Θ., Γαϊτανάκη1 Κ., και Π. Παπαζαφείρη1

Αναστολή των αρρυθμιών που εμφανίζονται κατά τον επανεμποτισμό από αντιοξειδωτικές ενώσεις.

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Ινστ. Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, ΕΙΕ

12:00 12:15

Ζουμπουρλής1 Β.Κ., Παπασάββα1 Π., Πίντζας1 Α., Παπαευαγγελίου1 Δ., Σολακίδη1 Σ. και Δ. Μανδήλης1

Ο επικρατής αρνητικός μεταλλάκτης ATF-2 και ο αναστολέας των κινασών MEK, PD 98059, καταστέλλουν τη μεταστατική δυναμική των καρκινικών κυττάρων της επιδερμίδας του ποντικού.

1Εργ. Γονιδιακής Ρύθμισης, Ινστι.Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ

12:15 12:25

Ζολώτα1 Z., Καλογιάννη1 Μ. και Γ. Κολιάκος2

Οι άλφα ένα αδρενεργικοί υποδοχείς δραστηριοποιούν τον ανταλλάκτη Na+/H+ στα ερυθροκύτταρα του ανθρώπου.

1Εργ. Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας και 2Εργ. Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

12:25 12:35

Ζολώτα1 Ζ., Καλογιάννη1 Μ. και Γ. Κολιάκος2

Η γλυκόζη επάγει τη δραστηριότητα του ανταλλάκτη Na+/H+ σε ανθρώπινα μονοκύτταρα μέσω της πρωτεϊνικής κινάσης C.

1Εργ. Φυσιολογίας των Ζώων, Τμήμα Βιολογίας και 2Εργ. Βιολογικής Χημείας,Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

12:35 12:45

Καλογιάννη1 Μ., Μπαντέκας1 Χ., Λιάκος2 Π, Τραχανά2 Β. και Γ. Κολιάκος2

Η αναστολή του ανταλλάκτη Na+/H+ αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μέσω της μιτογόνου κινάσης P 44/42.

1Εργ. Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, και 2Eργ. Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

 

12:45 13:45

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι

Κλωνοποίηση: Επιστημονικές, Κοινωνικές, Ηθικές προεκτάσεις

Εισηγητές: Λ.Χ. Μαργαρίτης (ΕΚΠΑ), Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ), Σ. Κουσουλάκος (ΕΚΠΑ), Γ. Γιανναράκης (Βιολόγος, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη)

 

13:45 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

 

16:30 18:00

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5η

Προεδρείο: Ι. Τσέκος, Σ.Ι. Χαμόδρακας

16:30 17:00

Τσέκος Ι.

Δομή και λειτουργική δράση της φωτοσυνθετικής συσκευής στα φυτά και κατά κύριο λόγο στα ροδοφύκη.

Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

17:00 17:30

Κόμης Γ., Αποστολάκος Π., και Β. Γαλάτης

Κυτταροσκελετός και ρύθμιση του όγκου του πρωτοπλάστου στα φυτικά κύτταρα.

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

17:30 18:00

Χαμόδρακας Σ.

Βιοπληροφορική: Η γέφυρα μεταξύ Θεωρητικής και Πειραματικής Βιολογίας.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

18:00 19:00

P o s t e r s, ΟΜΑΔΑ Β΄ (Β1 - Β28)

 

19:00 20:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΙ

Το Παρόν και το Μέλλον των Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Βιολογίας στην Ελλάδα

με τη συμμετοχή των Προέδρων των Τμημάτων Βιολογίας των ΑΕΙ. Κεντούρη (Κρήτη), Β.Μαρμάρας (Πάτρα), Ε.Ελευθεριου (Θεσσαλονίκη)

Συντονιστής: Καθηγητής Ισ. Μπέης, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-5-2002 

 

09:00 11:30

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6η

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Προεδρείο: Λ.Χ. Μαργαρίτης, Ε. Μαρίνος

09:00 09:15

Κωνσταντή Ο.Α. και Λ.Χ. Μαργαρίτης

Η τεχνική του in situ υβριδισμού: αρχές και εφαρμογές στη βιολογία.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

09:15 09:30

Νέζης Ι.Π. και Λ.Χ. Μαργαρίτης

Εφαρμογές της συνεστιακής σαρωτικής μικροσκοπίας LASER στην κυτταρική βιολογία.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

09:30 09:45

Τρουγκάκος1 Ι.Π. και Λ.Χ. Μαργαρίτης.

Κρυο-τεχνικές για ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία: Η μέθοδος του Tokuyasu.

1Εργ. Μοριακής-Κυτταρικής Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

09:45 10:00

Χαβάκη Σ., Κίττας Χ. και Ε. Μαρίνος

Ανοσοϊστοχημεία ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.

Εργαστήριο Εμβρυολογίας και Ιστολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

10:00 10:15

Καλοδήμος Γ. Χ. και R. Kaptein

Τι μπορεί να προσφέρει η φασματοσκοπία NMR στη μοριακή βιολογία; Το παράδειγμα της αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών με DNA.

Bijvoet Center for Biomolecular Research, NMR Spectroscopy, Utrecht University, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht, The Netherlands

10:15 10:30

Σαρειδάκης Μ.

Τεχνικές κρυστάλλωσης βιολογικών μακρομορίων.

Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας, ΙΜΒΒ

10:30 10:45

Τοπάλης1 Π., Κουτσός1,2 Αν. και Χ. Λούης1,2

AnoBase: Μια βιολογική βάση δεδομένων για τα κουνούπια του γένους Anopheles.

1ΙΜΒΒ, 2Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ

10:45 11:00

Βελέντζας Α. Δ. και Λ.Χ. Μαργαρίτης

Ψηφιακή απεικόνιση και επεξεργασία στη βιολογική έρευνα και εκπαίδευση.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

11:00 11:30

Χριστόπουλος Θ.

Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές με εφαρμογές στη λειτουργική γονιδιωματική.

Τμήμα Χημείας, ΠΠ

 

11:30 12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

12:00 13:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7η

Προεδρείο: Π. Μαρκουλάτος, Π. Μαυραγάνη-Τσιπίδου

12:00 12:30

Σιαφάκας N. και Π. Μαρκουλάτος

Μοριακή ταξινόμηση προτύπων και άγριων στελεχών των εντεροϊών coxsackie A ως προς την 5-μη μεταφραζόμενη περιοχή (5-UTR) του γενώματός τους: Συμπεράσματα ως προς τη δομή και εξέλιξη της 5-UTR.

Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

12:30 12:45

Μαυρομαρά Π.

Μοριακή βιολογία του ιού της ηπατίτιδας C: Σύντομη αναφορά.

Εργ. Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

12:45 13:00

Βασιλάκη Ν. και Π. Μαυρομαρά

Ανίχνευση ενός νέου πλαισιοτροποποιητικού μηχανισμού μετάφρασης εντός της κύριας κωδικής περιοχής του ιού της ηπατίτιδας C.

Εργ. Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

13:00 13:15

Καλαμβόκη Μ. και Π. Μαυρομαρά

Η NS5A πρωτεΐνη του ιού της ηπατίτιδας C επαναφέρει τα επίπεδα πρωτεϊνοσύνθεσης σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές που μολύνονται από ερπητοϊούς από τους οποίους ελλείπει το γονίδιο 34.5.

Εργ. Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

13:15 13:30

Καλλιαμπάκου Κ., Ψαρίδη Λ. και Π. Μαυρομαρά

Ανάλυση με μεταλλαξογένεση της άνω περιοχής της δομής ΙΙ του IRES του ιού της ηπατίτιδας C.

Εργ. Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

 

13:30 14:00

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Β.Ε.

 

14:00 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

  

16:30 18:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8η 

Προεδρείο: Σ. Γκόνος, Αικ. Κομητοπούλου

16:30 17:00

Γκόνος Σ.

Μοριακή γενετική της γήρανσης και της μακροβιότητας, στον άνθρωπο.

Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ

17:00 17:15

Νέζης1 Ι.Π., Στραβοπόδης1 Δ., Παπασιδέρη1 Ι., Robert-Nicoud2, M. και Λ.Χ. Μαργαρίτης1

Μορφολογική μελέτη της απόπτωσης των θυλακοκυττάρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων της ωογένεσης στη Drosophila melanogaster.

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2DyOGen, INSERM U309, Institute Albert Bonniot, Joseph Fourier University, Grenoble, France

17:15 17:45

Γαϊτανάκη Αικ.

Περιβαλλοντικό στρες και ενδοκυτταρική μεταγωγή μηνυμάτων σε ιστούς σπονδυλωτών και ασπόνδυλων.

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

17:45 18:00

Παναγόπουλος Δ.Ι. και Λ.Χ. Μαργαρίτης

Επίδραση ακτινοβολίας κινητών τηλεφώνων στην ωογένεση του εντόμου Drosophila melanogaster.

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

18:00 19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΙΙ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί και Τρόφιμα: Επιπτώσεις στην Υγεία και στο Περιβάλλον

Εισηγητές: Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ), Ν. Πανόπουλος (ΠΚ), Μ. Τύπας (ΕΚΠΑ), Π. Χατζόπουλος (ΓΠΑ)

 

19:00 20:00

P o s t e r s, ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Γ1 - Γ35)

  

20:00 21:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9η 

Προεδρείο: Ζ. Ιακωβίδου, Μ. Βεϊνή

20:00 20:15

Λιγουδιστιανού Χ., Garnier G., Circolo A. και I. Bολανάκης

C1r- lp (C1r-LIKE PROTEIN): Μια νέα πρωτεΐνη του συστήματος του συμπληρώματος.

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ"

20:15 20:30

Πολυκράτης1 Α., Παπαδημητρίου2 Ε., Courty3 J. και Π. Κατσώρης1

Η αγγειογενετική δράση του αυξητικού παράγοντα HARP ρυθμίζεται και από την πλασμίνη.

1Εργ. Βιολογίας Κυττάρου, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ, 2Εργ. Μοριακής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΠΠ, 3Εργαστήριο CRRET, Πανεπιστήμιο Paris XII, Γαλλία

20:30 20:45

Δροσοπούλου1,2 Γ., Sanz-Ezquerro1 J.J., Βεϊνή2 M. και C. A. Tickle1

Η συνεργιστική δράση των Shh και Bmp2 και πώς ελέγχουν την ανάπτυξη του προσθιοπίσθιου άξονα των άκρων στα έμβρυα της όρνιθας.

1Department of Anatomy and Developmental Biology, University College London, WC1 E 6BT, UK, 2Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας,, ΕΚΠΑ

20:45 21:00

Πανταζοπούλου Α., Κουκάκη Μ. και Γ. Διαλλινάς

Διερεύνηση του ρόλου του πρώτου διαμεμβρανικού τμήματος στη στόχευση και λειτουργία του μεταφορέα του ουρικού οξέος UapA.

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

21:00 21:15

Γκουντέλα Σ. και Γ. Διαλλινάς

Μεταφορείς πουρινών του παθογόνου μύκητα Candida albicans.

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

21:15 21:30

Ζερβού Δ., Διαλλινάς Γ. και Σ. Ριζοπούλου

Μια πολυγονιδιακή οικογένεια εξπανσινών στην πεπονιά: ενδείξεις για τον ρόλο των εξπανσινών σε αναπτυσσόμενους ιστούς.

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-5-2002

 

09:00 10:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10η 

Προεδρείο: Κ. Ζαφειράτος, Σ. Μανώλης

09:00 09:15

Πετρουτσά Ε., Φουντουλάκης Γ. Βικάτου Ο. και Σ.Κ. Μανώλης

Βιοαρχαιολογική μελέτη του υστεροελλαδικού νεκροταφείου της Αγίας Τριάδας Ηλείας.

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

09:15 09:25

Τσιλιβάκος Μ., Μανώλης Σ.Κ., Παπαγρηγοράκης1 Μ. και Κ. Ζαφειράτος

Συγκριτική μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών της οδοντικής μύλης προϊστορικού και σύγχρονου ελληνικού πληθυσμού.

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 1Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

09:25 09:35

Μωραϊτης Κ., Σπηλιοπούλου Χ., και Α. Κουτσελίνης

Ιατροδικαστικές επιπτώσεις της δραστηριότητας σαρκοφάγων ζώων πάνω σε ανθρώπινα οστά.

Τομέας Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικό, ΕΚΠΑ

09:35 09:45

Γεωργίου Μ., Ζουγανέλης Γ., Λαμπρινουδάκης1 Β. και Α. Κουτσελίνης

Καθορισμός φύλου σκελετικών υπολειμμάτων αρχαιολογικού και δικαστικού ενδιαφέροντος με μοριακές τεχνικές.

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 1Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

09:45 10:00

Ηλιόπουλος Κ. και Σ.Κ. Μανώλης

Εκτίμηση φύλου και ηλικίας σε σκελετούς ελληνικής προέλευσης.

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

10:00 10:15

Λάγια Α., Πετρουτσά Ε. και Σ.Κ. Μανώλης

Δημογραφική και παλαιοπαθολογική ανάλυση ενός παλαιοχριστιανικού πληθυσμού από το νησί Κω.

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

10:15 10:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30 11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11η 

Προεδρείο: Δ.Λ. Καλπαξής, Ε. Μιόγλου

10:30 10:45

Ξαπλαντέρη, Μ. A., και Δ. Λ. Καλπαξής.

Μελέτη του μηχανισμού δράσης των πολυαμινών στην πρωτεϊνική σύνθεση, χρησιμοποιώντας τεχνικές φωτοσήμανσης συγγενείας.

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ

10:45 11:00

Καραγιάννη1 Β., Αρσένου2 Ε, Ιακωβίδου1 Ζ., Φουστέρης2 Μ, Μιόγλου1 Ε, Κουτσουρέα2 Α, Δίπλας2 Α., Νικολαρόπουλος2 Σ. και Δ. Μουρελάτος1

Κυτταρογενετική μελέτη εστερικών στεροειδικών και οξειδωμένων στεροειδικών παραγώγων μουσταρδών αζώτου. Συγκριτική μελέτη.

1Εργ. Γενικής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ,  2Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΠΠ

11:00 11:15

Καραγιάννη1 Β., Αρσένου2 Ε., Ιακωβίδου1 Ζ., Κουτσουρέα2 Α., Μιόγλου1 Ε., Φουστέρης2 Μ., Λαγωνικάκος2 Ν., Μουρελάτος1 και Σ. Νικολαρόπουλος2

Μελέτη της αντιλευχαιμικής δράσης ενός οξειδωμένου εστερικού στεροειδικού παραγώγου του 4-μεθυλο-3-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοβενζοϊκού οξέος.

1Εργ. Γενικής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, 2Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΠΠ

11:15 11:30

Αρσένου1 Ε., Καραγιάννη2 Β., Κουτσουρέα1 Α., Μιόγλου2 Ε., Φουστέρης1 Μ., Ιακωβίδου2 Ζ., Κωλέττη1 Φ, Νικολαρόπουλος1 Σ., και Δ. Μουρελάτος2

Συσχέτιση δομής και βιολογικής δράσης εστερικών Β-ΟΜΟ-ΑΖΑ-στεροειδικών παραγώγων μουσταρδών αζώτου.

1Εργ. Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΠΠ, 2Εργ. Γενικής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

 

11:30 12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  

12:00 14:15

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12η

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προεδρείο: Μ. Αποστολοπούλου, Α. Νικολαΐδου

12:00 12:15

Αποστολοπούλου Μ.

Χρήση βιολογικών δεικτών για την εκτίμηση της ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

12:15 12:30

Νικολαϊδου Α.1 και Ν. Σύμπουρα2

Το θαλάσσιο περιβάλλον του Ευβοϊκού Κόλπου και ανθρωπογενείς επιδράσεις.

 1Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2ΕΚΘΕ

12:30 12:45

Θεσσαλού-Λεγάκη1 Μ., Ζενέτου2 Α., Σύμπουρα2 Ν., Παπασπύρου1 Σ. και Pancucci-Παπαδοπούλου2

Διερεύνηση των επιπτώσεων της αλιείας με μηχανότρατα στα βενθικά οικοσυστήματα του Ευβοϊκού Κόλπου.

1Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2ΕΚΘΕ

12:45 13:00

Βιτζηλαίου Κ., Διακογεωργάκης Γ., Καμπούρογλου Β., Κού-κουρας Σ., Ποδιάδης Β., Βερροιόπουλος Γ., Αποστολοπούλου Μ.

Το μεσοζωοπλαγκτόν στην Ψυτάλλεια (Σαρωνικός Κόλπος).

Τομ. Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 15784

 

13:00 13:15

Αδαμοπούλου Χ.-Α. και Α. Λεγάκις

Η σημασία της οικολογικής έρευνας για τη διατήρηση των ειδών: Η περίπτωση της σαύρας Podarcis milensis στη Μήλο.

Τομέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

13:15 13:30

Σταμάτης1 Κ, Σφουγγάρης2 Α.Ι., Suchentrunk3 F. και Ζ. Μαμούρης1

Η ποικιλομορφία του μιτοχονδριακού DNA στους ευρωπαϊκούς λαγούς (Lepus europaeus) της Κεντρικής Ευρώπης: κληρονομιά από τα Μεσογειακά καταφύγια των τελευταίων παγετώνων;.

1Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, ΠΘ,  2Τμήμα Γεωπονίας, ΠΘ, 3Res. Inst. of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine Vienna, Savoyenstr. 1, A-1160 Vienna, Austria

13:30 13:45

Κατσίβελα Ε.

Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

13:45 14:00

Χαιριστανίδης Σ.Ν., Διαμαντόπουλος Ι.Γ. και Ι.Δ. Παντής Καταγραφή και αποτύπωση των επιπτώσεων της βόσκησης στην ευρύτερη περιοχή της μείζονος Θεσσαλονίκης με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.

Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

14:00 14:10

Πετράκης1 Π. B. και Μ. Κουλάδη2

Εκτίμηση φυλογενετικά πληροφοριακών χαρακτήρων στην εξελικτική αναπαράσταση σχέσεων εντόμων-φυτών με υπόδειγμα από την εντομοπανίδα πέντε ειδών HYPERICUM (GUTTIFERALES: HYPERICACEAE) από τη νότιο και κεντρική Ελλάδα.

1Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Εργαστήριο Εντομολογίας, ΕΘΙΑΓΕ,  2Τομέας Φαρμακογνωσίας, ΕΚΠΑ

14:10 14:20

Πετράκης1 Π.B., Κουλάδη2 Μ., Ρούσσης2 Β. και Σ. Τσίντζουρας2

Η επιλογή θέσης ωοθεσίας του εντόμου Phaenops knoteki (REITTER) (COL., BUPRESTIDAE) στην ελληνική ελάτη Abies cephalonica LOUDON VAR. GRAECA (LIU).

1Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Εργαστήριο Εντομολογίας, ΕΘΙΑΓΕ, 2Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, ΕΚΠΑ

14:20 14:30

Πετράκης1 Π.Β., Ρούσσης2 Β. και Κ. Βάγιας2

Διαφορική απόκριση τριών ελληνικών ειδών πεύκου σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους φυτοφαγίας: αποφύλλωση, μύζηση μεσοφύλλου, μύζηση φλοιώματος και φλοιο-καμβιοφαγία.

1Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Εργαστήριο Εντομολογίας, ΕΘΙΑΓΕ, 2Τομέας Φαρμακογνωσίας, ΕΚΠΑ

 

14:30

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ