ΠΕΜΠΤΗ 23-5-2002,        20:15 – 21:15  ΟΜΑΔΑ Α΄ (Α1 – Α25)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5-2002,  18:00 – 19:00  ΟΜΑΔΑ Β΄ (Β1 – Β28)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-5-2002,      19:00 – 20:00   ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Γ1 – Γ34)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 23-5-2002, 20:15 – 21:15

ΟΜΑΔΑ Α΄ (Α1 – Α25)

 

Α1. Καραγιάννη Ε., Μανιάτης Γ.Μ, και Δ.Χ. Σπάθας

«Φυσική χαρτογράφηση κλώνων DNA (YACs) και εκφραζομένων αλληλουχιών (ESTs) στη χρωμοσωμική περιοχή 6q21 του ανθρώπου».

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, ΠΠ

Α2. Καραγιάννη1 Ε., Morelli2 C., Barbanti-Brodano2 G., Μανιάτης1 Γ.Μ. και Δ.Χ. Σπάθας1

«Οριοθέτηση ενός γονιδίου κυτταρικής γήρανσης στο χρωμόσωμα 6 του ανθρώπου με μελέτες απώλειας ετεροζυγωτίας γενετικών δεικτών».

1Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρικό Τμήμa, ΠΠ, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Ιατρικής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Φερράρας

Α3. Δάβανος1 Ν., Μπάρλας2 Π., Μανιάτης1 Γ.Μ. και Δ.Χ. Σπάθας1

«Μοριακή προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικών ανευπλοειδιών και φύλου».

1Εργ. Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ, 2Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Περιφερικού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

A4. Σκύρλας Ά., Eυταξία Σ. και Θ. Tζαβάρας

«Kατασκευή ενός ανασυνδυασμένου στοιχείου VL30: ανίχνευση γεγονότων ρετρομετάθεσης μέσω της πράσινης φθορίζουζας πρωτεΐνης (GFP) σε SV40-μετασχηματισμένα κύτταρα NIH3T3 ποντικού».

Eργαστήριο Γενικής Bιολογίας, Iατρική Σχολή, ΠΙ

Α5. Κενούτης1 Χ., Κατινάκης2 Π. και Ε. Ρογδάκης1

«Απομόνωση και χαρακτηρισμός των cDNA κλώνων που κωδικοποιούν για την MDH και την IDH στον λιπώδη ιστό του προβάτου (Ovis aries)».

1Εργ. Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΓΠΑ., 2Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

 

Α6. Κατσαρές Β., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης

«Ανάπτυξη εκκινητών για την ενίσχυση ολοκλήρου του μιτοχονδριακού γονιδιώματος της ευρωπαϊκής αστακοκαραβίδας (H. gammarus L.)».

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Α7. Παπακώστας1 Σ., Πλουμή2 Κ., Τριανταφυλλίδης1 Α., Δεληγιαννίδης1 Π., Τσίγκα1 Α., Χριστοδούλου3 Βλ., Κατσαρές1 Β. και Κ. Τριανταφυλλίδης1

«Ανάλυση της μιτοχονδριακής γενετικής ποικιλότητας σπανίων φυλών βοοειδών της Ελλάδας».

1Τομέας Γενετικής, Αναπτ. & Μορ. Βιολογίας,  ΑΠΘ., 2Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Χαλκιδικής, ΕΘΙΑΓΕ., 3Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών ΕΘΙΑΓΕ

Α8. Καραΐσκου Ν., Τριανταφυλλίδης Α., Αποστολίδης Α.Π., Κουβάτση Α. και Κ. Τριανταφυλλίδης

«Γενετική διάκριση τριών ειδών του γένους Trachurus με τη χρήση μιτοχονδριακών και πυρηνικών DNA δεικτών».

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Α9. Κουρτίδης1 Α., Χατζή1 Β., Νικολαΐδης1 Ν., Δροσοπούλου1 Ε., Χιντήρογλου2 Χ. και Ζ.Γ. Σκούρας1

«Απομόνωση και χαρακτηρισμός μιας hsp70 ακολουθίας του Mytilus galloprovinciallis».

1Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, 2Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Α10. Δροσοπούλου Ε., Καρπουχτσής Ι., Σκούρας Ζ.Γ. και Π. Μαυραγάνη-Τσιπίδου

«Απομόνωση και χαρτογράφηση του γονιδιωματικού τόπου white του εντόμου Bactrocera oleae».

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Α11. Καρπουχτσής Ι., Νικολαΐδης Ν., Δροσοπούλου Ε., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. και Ζ.Γ. Σκούρας

«Aπομόνωση και ανάλυση ενός τμήματος μιτοχονδριακού DNA (mtDNA) του εντόμου Βactrocera oleae».

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

A12. Λαγός, Δ.Ι. και Κ. Κομητοπούλου

«Δομή και οργάνωση των φυλοκαθοριστικών γονιδίων Sxl και dsx στο έντομο Bactrocera oleae».

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

A13. Κινινής, Μ., Λαγός, Δ.Ι. και Κ. Κομητοπούλου

«Χαρακτηρισμός του φυλοκαθοριστικού γονιδίου tra-2 στο έντομο Bactrocera oleae».

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Α14. Μποζίδης1 Π., Βεζυράκη2 Π., Λαζαρίδης1 Ι., Τζάλλας1 Σ. και Χ. Αγγελίδης1

«Πιθανός μηχανισμός αύξησης της κυτταρικής θερμοανοχής μέσω της πυρηνικής υπερέκφρασης της hsp70».

1Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, 2Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας: Μονάδα Κυτταρικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ

Α15. Μπουζιάνης Π., Πανόπουλος Π., Δρέσιος Ι. και Δ. Συνετός.

«Επίδραση μεταλλάξεων της έλικας 27 του 18S rRNA της ζύμης επί της πιστότητας της μετάφρασης και της ενεργότητας της ριβοσωματικής πεπτιδυλοτρανσφεράσης».

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ

Α16. Κουγιανού-Κουτσούκου1 Σ., Santos2 C., Κολιαράκη1 B., και Juan Pedro G. Ballesta2

«In vivo μελέτη των γονιδίων των ριβοσωμικών Ρ-πρωτεϊνών του μεταξοσκώληκα Bombyx mori στο ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae».

1Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, EKΠA, 2Centro de Biologia Molecular, Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, Spain

Α17. Κωνσταντή1 Ο., Wever2 R. και Λ.Χ. Μαργαρίτης1

«Έκφραση ενεργής μορφής της υπεροξειδάσης της Drosophila melanogaster στον μύκητα Pichia pastoris».

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Instituut voor Moleculaire Chemie, Faculteit der Natuurwetenschappen, University of Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 129, 1018 WS Amsterdam

Α18. Γουρδή Μ.Χ., Κεραμάρης Κ.Ε. και Λ.Χ. Μαργαρίτης

«Αυτοάνοση απόκριση και παραγωγή αντιπυρηνικών και κυτταροπλασματικών αντισωμάτων σε καρκινοπαθείς και σε χρόνια ενεργούς φορείς ηπατίτιδας Β και C».

Τομέας Βιολογίας κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Α19. Αντωνέλου Μ.Χ., Παπασιδέρη Ι.Σ. και Λ.Χ. Μαργαρίτης

«Δομή και σύσταση των ερυθροειδών κυττάρων σε μια νέα περίπτωση συγγενούς αναιμίας».

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Α20. Μαργέτης Π., Παπασιδέρη Ι.Σ. και Λ.Χ. Μαργαρίτης

«Συσχέτιση πρωτεϊνών ερυθροκυτταρικής μεμβράνης και κληρονομικής σφαιροκυττάρωσης».

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Α21. Δελή1 Δ., Λεονταρίτης1 Γ., Tiedtke2 Α. και Ντ. Γαλανοπούλου2

«Μελέτη των φωσφοϊνοσιτιδίων σε δύο στελέχη Tetrahymena thermophila με μεταλάξεις που επηρεάζουν πορείες κυκλοφορίας μεμβρανών».

1Tμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ, 2Ιnstitute of General Zoology and Genetics, University of Muenster, Germany

Α22. Κοιλάκου Σ., Σαέττα Α., Γκουντοπούλου Α., Μιχαλόπουλος Ν. και Π. Δάβαρης

«Μελέτη της αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA σε καρκινώματα ουροδόχου κύστεως, χοληδόχου κύστεως και παχέος εντέρου».

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Α23. Μαζμανιάν Ν., Σαέττα Α., Πατσούρης Ε., Μιχαλόπουλος Ν. και Π. Δάβαρης

«Γενετική ανάλυση του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 129 γονιδίου PRNP στον ελληνικό πληθυσμό».

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α24. Αθανασόπουλος Α., Μεϊντάνης Χ., Ριζοπούλου Σ. και Α. Καραγκούνη

«Λευκό ή κόκκινο; Χρωματικές επιλογές βακτηριακών πληθυσμών στα άνθη του Nerium oleander».

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Α25. Καραμπάτσου, Α., Νικολακοπούλου Θ. και Α. Καραγκούνη

«Εξάπλωση βακτηρίων με ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη, σε ελληνικά, θαλάσσια οικοσυστήματα».

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5-2002, 18:00 – 19:00

ΟΜΑΔΑ Β΄ (Β1 – Β28)

 

Β1. Δαρμογιάννη Α., Δεμπονέρα Ε., Φιλίππου Μ. και Κ. Φασσέας

«Οντογένεση και υφή των κυστολίθων σε ιδιόβλαστα κύτταρα της επιδερμίδας αναπτυσσόμενων φύλλων της συκιάς (Ficus carica L.)».

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

Β2. Δεμπονέρα, Ε., Δαρμογιάννη Α., Φιλίππου Μ. και Κ. Φασσέας

«Οντογένεση και υφή των κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου σε ιδιοβλάστες αναπτυσσομένων φύλλων της συκιάς (Ficus carica L.)».

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

Β3. Δημοπούλου1 Κ., Ψαρρά2 Α-Μ. και Γ.Ν. Θωμόπουλος1

«Μελέτη με συνεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης της επίδρασης θερμικού shock στα δίκτυα ακτίνης και μικροσωληνίσκων σε σιαλογόνους αδένες της Drosophila auraria».

1Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Κυτταρικής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 2Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Β4. Κώστα A., Νικολαΐδης N. και Γ.Ν. Θωμόπουλος

«Υβριδισμός κατά southern τριών αλληλουχιών μεταθετών στοιχείων σε υβρίδιο Drosophila mauritiana/D. melanogaster».

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Β5. Ζαμπάλου1 Σ., Βενέτη2 Ζ., Παυλικάκη2 Χ. και Κ. Μπούρτζης2,3

«Βακτηριακοί και ευκαρυωτικοί παράγοντες καθορίζουν την έκφραση του φαινομένου της Wolbachia-επαγόμενης κυτταροπλασματικής ασυμβατότητας στη Drosophila».

1Τομέας Βασικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, ΠΚ, 2Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 3Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΠΙ

Β6. Θεολογίδης Χ. , Μαλούχου-Γκρίμπα Β., Θεολογίδης Π., Λυσσιώτης Δ.,  Γεωργιάδης Χ. και Θ. Κατσώρχης1

«Συγκριτική μελέτη φυσιολογικών και παθολογικών κυττάρων του θυρεοειδούς αδένα».

Τομέας Ζωολογίας, και 1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Β7. Θωμάς Χ., Βεζυράκη Π., Καλφακάκου Β. και Α. Ευαγγέλου

«Μελέτη της κυτταροτοξικότητας και αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού των HeLa κυττάρων από την βιταμίνη C».

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Μονάδα Κυτταρικής και Μοριακής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ

Β8. Κουρουνάκη Α., Βικτωράτος Π., Περούλης Ν., Στεφάνου Μ., Γιάγκου Μ., Χατζηπέτρου Λ. και Π. Κουρουνάκης

«Πειραματική υπερλιπιδαιμία και επιδράσεις των NSAIDS».

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, και Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, ΑΠΘ

Β9. Περούλης Ν., Κουρουνάκη Α., Αβραμίδης Ν., Γιάγκου Μ. και Λ. Χατζηπέτρου

«Κυτοκίνες στον ισχαιμικό εγκέφαλο. Επίδραση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων».

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, και Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, ΑΠΘ

Β10. Κουσουλάκου Δ., Μαργαρίτης Λ.Χ. και Σ. Κουσουλάκος

 «Επίδραση αναστολέων του ρετινοϊκού οξέος στην κατανομή της ΒΜΡ4 και στην οστεοποίηση του νευροκρανίου».

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Β11. Κουσουλάκου Δ., Μαργαρίτης Λ.Χ. και Σ. Κουσουλάκος Σ

«Tα δόντια ως ιδανικό σύστημα μελέτης των μηχανισμών μορφογένεσης».

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Β12. Μπερέτσος Π.

«Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη «γήρανση» του σπέρματος, in vitro».

Department of Reproductive Science and Medicine, Imperial College of Science, Technology and Medicine

Β13. Μπάγκος Π.Γ., Λιακόπουλος Θ.Δ. και Σ.Ι. Χαμόδρακας

«Ένα μαρκοβιανό μοντέλο ικανό να διαχωρίζει πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης βακτηρίων από σφαιρικές, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες».

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, ΕΚΠΑ

Β14. Οικονομίδου Β.Α., Κυριλλή Μ.Δ., Μπόκαρη Α.Α. και Σ. Χαμόδρακας

«Προκαταρτικές δομικές μελέτες του ωοθέτη του εντόμου Bactrocera oleae (Dacus oleae)».

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Β15. Νταϊλιάνης Σ. και Μ. Καλογιάννη

«Επίδραση του καδμίου στο ενδοκυτταρικό pH και στη δραστικότητα της πυροσταφυλικής κινάσης σε απομονωμένα κύτταρα πεπτικού αδένα του μυδιού Mytilus galloprovinciallis».

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Β16. Ράγια Β. και Μ. Καλογιάννη

«Ο Zn επάγει την αύξηση του ενδοκυτταρικού pΗ σε αιμοκύτταρα του μυδιού Mytilus galloprovinciallis».

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Β17. Τσέκος Ι. και Σ.Γ. Δεληβόπουλος

«Λεπτή δομή της καρποσποριογένεσης στο ροδοφύκος Porphyra leucostica».

Εργαστήριο Βοτανικής, ΑΠΘ

Β18. Τσέκος1 Ι., Niell2 X. Aguilera2 F., Figueroa2F.L. και Σ.Γ. Δεληβόπουλος1

«Λεπτή δομή των βλαστητικών γαμετοφυτικών κυττάρων του ροδοφύκους Porphyra leucostica καλλιεργηθέντων σε ερυθρό, μπλε και πράσινο φως».

1Εργαστήριο Βοτανικής, ΑΠΘ, 2Departamento de Ecologia, Facultad de Ciencias, Universidad de Malaga E-29071 Malaga, Spain

Β19. Τσαπικούνης Φ.Α. και Χ. Χριστιάς

«Αξιολόγηση νέων μυκοπαρασίτων των σκληρωτίων: Συγκριτική μελέτη μεθόδων αξιολόγησης».

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Β20. Μπαξεβάνης Κ.Ν., Κατσούλας Χ.Λ., Τσιτσιλώνη Ο.Η., Γκριτζάπης Α.Δ. και Μ. Παπαμιχαήλ

«Επίτοποι της ογκοπρωτεΐνης HER-2/NEU αναγνωρίζονται και από κυτταροτοξικά CD3+CD56+ (NK-T) λεμφοκύτταρα».

Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο "Αγ. Σάββας

Β21. Μπαξεβάνης Κ.Ν., Κατσούλας Χ.Λ., Βουτσάς Ι.Φ., Μπεκρής Σ., Τσιτσιλώνη Ο.Η., Γκριτζάπης Α.Δ. και Μ. Παπαμιχαήλ

«Παραγωγή ΝΚ1.1+ κυττάρων με ισχυρή in vitro και in vivo κυτταροτοξικότητα έναντι συγγενικών όγκων παρουσία ιντερλευκίνης (IL)-12, IL-15 ΚΑΙ IL-18».

Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο "Αγ. Σάββας”

Β22. Κατσούλας Χ., Τσιτσιλώνη Ο., Παναγιώτου1 Γ., Μπεκρής Σ., Μαργωμένου Λ., Τσιατάς Μ., Κάκουλλου Ν., Μπαξεβάνης Κ. και Μ. Παπαμιχαήλ

«Πρωτεομική ανάλυση παραγόντων με ανοσοενισχυτικές ιδιότητες από υπερκείμενα καλλιεργειών ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων».

Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο "Αγ. Σάββας", 1Ινστιτούτο Αλέξανδρος Φλέμιγκ, Αθήνα

Β23. Πετράκου1 Ε., Καπράνος1 Ν., Αποστολίδου2 Α., Αναστασιάδου1 Κ., Στρατηγός3 Α., Κόκκα1 Ε, Χριστοφίδου3 Ε, Παγκούνη3 Α., Κατσάμπας3 Α. και Γ. Βουτσινάς2

«Μεταλλάξεις και έκφραση του p53 στον μη-μελανωματικό καρκίνο του δέρματος».

1Εργ. Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο Α. Φλεμινγκ, 2Εργ. Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, 3 Τμήμα Δερματολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Δερματολογίας “Α. Συγγρός”

Β24. Μαριδάκη1,2 Κ., Μεσσήνη-Νικολάκη2 Ν., Tσιλιμιγκάκη1 Σ. και Σ.Μ. Πιπεράκης1

«Μελέτη της δράσης αντιοξειδωτικών βιταμινών (C, Ε) σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα».

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”,  2Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Β25. Καναβέτας1,3 Π., Μεσσήνη-Νικολάκη3 Ν., Κανάριου2 Μ. Τσιλιμιγκάκη1 Σ. και Σ.Μ. Πιπεράκης1

«Επίδραση της κοινής ποικίλης ανοσοανεπάρκειας στους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του DNA».

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”,  2Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Β26. Χριστόπουλος1,2 Γ., Μεσσήνη-Νικολάκη2 Ν., Τσιλιμιγκάκη1 Σ., Φλεβάρης3 Χ. και Σ.Μ. Πιπεράκης1

«Σακχαρώδης διαβήτης: Βλάβες στο DNA και επιδιορθωτικοί μηχανισμοί».

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”,  2Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,  3B. Παθολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Β27. Κανδρή1,2 Ν, Βοργιάς2 Κ. Ε., Τσιλιμιγκάκη1 Σ. και Σ.Μ. Πιπεράκης1

«Μελέτη της επίδρασης της αλκοόλης σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα».

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ, “Δημόκριτος”,  2Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Β28. Γιακουμάκη Α., Σουλιντζή Ν. και Ν. Ζάγκρης

«Οι πρωτεογλυκάνες τροποποιούν τον καθορισμό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων στο πρώιμο έμβρυο».

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-5-2002, 19:00 – 20:00

ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Γ1 – Γ35)

 

Γ1. Γκάνιας1 Θ. Κ., Σωμαράκης2,3 Σ., Κουτσικόπουλος3 Κ., Μαχιάς2 Α. και Α. Θεοδώρου1

«Επίδραση της ατρησίας και της ύπαρξης κενών ωοθυλακίων στο γοναδοσωματικό δείκτη της σαρδέλας».

1Εργ. Ωκεανογραφίας, ΠΘ, Βόλος, 2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ),Ηράκλειο, 3Εργ. Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Γ2. Θεοδωροπούλου Β., Καλμαντή Δ. και Ν. Λουμπουρδής

«Ιστοπαθολογική μελέτη της επίδρασης χρωμίου και μίγματος χρωμίου και καδμίου στον βάτραχα Rana ridibunda».

Τομέας Zωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Γ3. Καλμαντή Δ., Θεοδωροπούλου Β., Κωσταρόπουλος Ι. και Ν. Λουμπουρδής

«Κυτταροτοξική μελέτη της επίδρασης χρωμίου και καδμίου σε ιστούς του βατράχου Rana ridibunda».

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Γ4. Λουμπουρδής Ν.

«Μελέτη της διασποράς του υδραργύρου στους ιστούς του βατράχου Rana ridibunda».

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Γ5. Τογρίδου A.Σ. και Ι.Δ. Παντής

«Αειφορική ανάπτυξη στις προστατευόμενες περιοχές: Η περίπτωση του Ε.Θ.Π.Ζ.».

Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Γ6. Ζωμενή1 Μ.Σ., Σγαρδέλης1 Σ.Π., Χιντήρογλου2 Χ. και Ι.Δ. Παντής1

«Πρόβλεψη του σημείου ωοαπόθεσης της Caretta caretta».

1Τομέας Οικολογίας, 2Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Γ7. Παπαγεωργίου1 Γ., Διαλλινάς1 Γ., Σοφιανοπούλου2 Β. και Κ. Σωτηριάδου3

«Βιοχημικός χαρακτηρισμός του μεταφορέα ουρακίλης στο παρασιτικό πρωτόζωο Leishmania major».

1Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 15310 Αθήνα, 3Εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Αθήνα

Γ8. Κουκάκη Μ., Καγιάς Κ., Τουρναβίτη Σ. και Γ. Διαλλινάς

«Νεώτερα δεδομένα στις σχέσεις δομής-λειτουργίας στον μεταφορέα ουρικού UapA».

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Γ9. Μαΐστρος1 Α.Δ., Μπουγά2 Μ., Παπασωτηρόπουλος2 Β., Κίλιας2 Γ. και Σ. Αλαχιώτης2

«Ανάπτυξη υπολογιστικής μεθόδου προσδιορισμού της διάταξης περιοριστικών θραυσμάτων DNA και συγκριτική χρησιμότητα».

2Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ, 1Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γ10. Μπουγά1 Μ., Χαριζάνης2 Π., Κίλιας1 Γ. και Σ. Αλαχιώτης1

«Περιοριστική ανάλυση του mtDNA της μέλισσας Apis mellifera και φυλογενετικές σχέσεις».

1Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ, 2Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, ΓΠΑ

Γ11. Μακροπούλου Π. και Α. Παπαχατζοπούλου

«Μοριακή ανάλυση του συμπλέγματος του ανθρώπινου σφαιρινικού γονιδίου β, σε πάσχοντες από ενδιάμεση β-μεσογειακή αναιμία που δεν φέρουν σύνδρομο HPFH».

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ

Γ12. Νικολακοπούλου Κ. και Ι.Κ. Ζαρκάδης

«Κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός γονιδίων mannose-binding lectin στην ιριδίζουσα πέστροφα».

Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ

Γ13. Γεωργάκα1 Ε., Ναστόπουλος2 Β. και Ι.Κ. Ζαρκάδης1

«Κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός toxin-like γονιδίου στην πέστροφα».

1Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής , 2Τμήμα Χημείας, ΠΠ

Γ14. Πορίχη Α.-Ε. και Π. Χαριζάνης

«Μελέτη δώδεκα μορφολογικών χαρακτηριστικών πληθυσμών της Θράκης και των Επτανήσων, της μέλισσας Apis mellifera».

Εργαστήριο Σηροτροφίας-Μελισσοκομίας, ΓΠΑ

Γ15. Ανασοντζής1, Γ.Ε., Σαμαράς2 Π., Πεταλά2 Μ., Σακελλαρόπουλος2 Γ.Π. και Μ. Λαζαρίδου-Δημητριάδου1

«Επίδραση της απολύμανσης με όζον σε δευτεροβάθμιες εκροές».

1Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 2Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών/ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ

Γ16. Δρόσος Γ., Νινιός Ι., Αγγελοπούλου Β, Anne Carine Ostvold1  Αλεπόρου-Μαρίνου Β. και Θ. Παταργιάς

«Προσδιορισμός της χρωμοσωμικής πρωτεΐνης NUCKS στα σπονδυλόζωα Sparus aurata και Rana ridibunda».

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 1Department of Medical Biochemistry, University of Oslo, Norway

Γ17. Δελή X., Νινιός Γ., Αγγελοπούλου Β., Αλεπόρου-Μαρίνου Β. και Θ. Παταργιάς

«Πρωτεΐνες ομόλογες προς τις high mobility group πρωτεΐνες των θηλαστικών σε έντομα οικονομικής σημασίας».

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Γ18. Παναγοπούλου1 Ε., Αλεπόρου2 Β., Τρουγκάκος3 Ι.Π., Αγγελοπούλου2 Β., Κουλούκουσα1 Μ., Κίττας1 Χ. και Ε. Μαρίνος1

«Μελέτη του κλάσματος της F-ακτίνης από κύτταρα Sertoli in vitro μετά την επίδραση του 12-Ο-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)».

1Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 3Εργαστήριο Μοριακής-Κυτταρικής Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ

Γ19. Χαβάκη1 Σ., Αρβανίτης2 Δ., Γούτας3 Ν., Κίττας1 Χρ. και Ε. Μαρίνος1

«Μελέτη της αντιγονικής ομάδας Η σε πυρήνες καρκινικών κυττάρων πορογενών διηθητικών καρκινωμάτων μαστού με συνδυασμό των μεθόδων κολλοειδούς ανοσοχρυσού και Bernhard».

1Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2Τμήμα Ανατομίας, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠΘ, Λάρισα, 3Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Γ20. Παπαθανασοπούλου Α. και Η. Ηλιόπουλος

«Εξελικτική πίεση στη δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών».

Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

Γ21. Παπανδρέου1 Ν., Ηλιόπουλος1 Η. και Γ.Κ. Παπαδόπουλος2

«Προσομοίωση της πρόσδεσης αντιγονικών πεπτιδίων στην πρωτεΐνη DR1: Ο ρόλος του νερού».

1Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ, 2Εργαστήριο Βιοχημείας και Βιοφυσικής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 47100 Άρτα

Γ22. Σταματίου Δ.Γ., Νεοφύτου Ε.Π., Καλαϊτζής Σ.Χ. και Α. Πέντζου-Δαπόντε

«Η σμικτοφρυδία και η πυκνότητα των φρυδιών σε πληθυσμούς της Μακεδονίας και της Θράκης».

Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Γ23. Χατσατριάν Λ. και Α. Πέντζου – Δαπόντε

«Κατανομή του λίπους σε δύο πληθυσμούς. Αιτίες της παχυσαρκίας. Ο ρόλος της στην πρόκληση των ασθενειών».

Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Γ24. Σωζόπουλος Η., Παφίλης Π., Γαϊτανάκη Κ. και Ε.Δ. Βαλάκος

«Η επίδραση της θερμοκρασίας στη δραστικότητα των ενζύμων της πεπτικής οδού στη Podarcis peloponnesiaca (SAURIA: LACERTIDAE)».

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Γ25. Φράγκου-Μασουρίδου, Γκούρτσας Κ. και Α. Κώτσης

«Ο ρόλος της φαινοβαρβιτάλης στην ανόργανη πυροφωσφατάση (PPiase) στο εντερικό επιθήλιο και σπλήνα επίμυος σε συνθήκες απόπτωσης, in vivo».

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

Γ26. Ψαρά1 Ε., Στάικος1 Γ., Μαραθεύτης1 Χ., Ζηρογιάννης2 Π., Τριγώνης2 Σ., Δέλτας3 Κ. και Κ. Λάμνισου1

 «Μη συσχέτιση του πολυμορφισμού του γονιδίου ecNOS με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας στον Ελληνικό πληθυσμό».

1Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Νεφρολογική κλινική, Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», 3Τμήμα Μοριακής Γενετικής, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Γ27. Βασιλάκου Μ.1, Μαραθεύτης Χ.1, Κασπαριάν Κ.2, Πανταζόπουλος Ν.2, Βοττέας B.2, Δέλτας Κ.3 και Κ. Λάμνισου1

«Μη συσχέτιση του πολυμορφισμού του γονιδίου ecNOS με στεφανιαία νόσο στον ελληνικό πληθυσμό».

1Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Καρδιολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, 3Τμήμα Μοριακής Γενετικής, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Γ28. Γκούρτσα1 Β., Ιακωβίδου1 Ζ., Μιόγλου1 Ε., Καραγιάννη1 Β., Μουρελάτος1 Δ., Κόβαλα-Δεμερτζή2 Δ., Ντόκορου2 Β., Κουρκουμέλης2 Ν. και Μ. Δεμερτζής2

«SCEs ως “δείκτης” γονοτοξικής δράσης συμπλόκων Sn με γνωστά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα».

1Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, 2Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΠΙ

Γ29. Αντωνακάκη Ε., Χρυσάνθης Γ. και Α. Καλιάφας

«Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής βιοαιθανόλης από χαρούπια (Ceratonia siliqua) με τη χρήση οργανικών επιταχυντών της αλκοολικής ζύμωσης».

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Γ30. Σαλίχος Λ., Μπουγιούκος Κ., Παυλίδης Π. και Ι. Σούρδης

«Δοκιμασίες ουδετερότητας στη μοριακή εξέλιξη».

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

Γ31. Παυλίδης Π., Μπουγιούκος Κ., Σαλίχος Λ., και Ι. Σούρδης

«Προβλήματα γενετικής χαρτογράφησης σε υβριδιακές ζώνες»

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ.

Γ32. Γαϊτανάκη Κ., Σταθοπούλου Κ., Σταυρίδου Χ. και Ι. Μπέης

«Επίδραση οξειδωτικού στρες στις ενεργοποιούμενες από μιτογόνα πρωτεϊνικές κινάσες στη καρδια του αμφιβίου Rana ridibunda».

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Γ33. Κεφαλογιάννη Ε., Γαϊτανάκη Κ., Μαρμάρη Α. και Ι. Μπέης

«Περιβαλλοντικό στρες και Μapks στο θαλάσσιο ασπόνδυλο Mytilus galloprovinciallis».

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Γ34. Δολαψάκης1 Ν., M. Kilpatrick2, A. Οικονόμου-Αμίλλη1 και Τ. Τάφας1

«Ταξινομική μελέτη πλαγκτικών δινομαστιγωτών από το θεραϊκό κόλπο με βάση τις SSU και LSU αλληλουχίες ριβοσωμικού RNA και μικροσκοπία φθορισμού και SEM».

1Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Department of Pediatrics, UCHC, University of Connecticut, USA