ΠΕΜΠΤΗ 23-5-2002

 

14:30 16:30

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

16:30 17:00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

17:00 18:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η

18:30 19:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

19:00 20:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2η 

20:15 21:15

P o s t e r s, ΟΜΑΔΑ Α΄ (Α1 - Α25)    

21:30

ΔΕΞΙΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-5-2002

09:00 10:45

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3η

10:45 11:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:15 12:45

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4η

12:45 13:45

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι

13:45 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:30 18:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5η

18:00 19:00

P o s t e r s, ΟΜΑΔΑ Β΄ (Β1 Β28)

19:00 20:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΙ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-5-2002

09:00 11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6η

11:30 12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00 13:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7η

13:30 14:00

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Β.Ε.

14:00 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:30 18:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8η 

18:00 19:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΙΙ

19:00 20:00

P o s t e r s, ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Γ1 Γ34)

20:00 21:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9η 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-5-2002

09:00 10:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10η 

10:15 10:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30 11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11η

11:30 12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00 14:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12η

14:30

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ