ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

Διευθυντής: Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης

 

Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα, 15784. τηλ.: 210-7274542, 210-7274877 Fax: 210-7274742.

e-mail: lmargar@biol.uoa.gr  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: http://kyttariki2.biol.uoa.gr    http://multimedia.biol.uoa.gr

 

Αθήνα, 18/11/2005

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΜΑΘΗΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ & ΜΟΡΙΩΝ – ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Συντονιστής:Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης

Διδάσκοντες:Λ.Χ.Μαργαρίτης, Επ.Καθηγήτρια Ι.Παπασιδέρη (ΕΝΟΤΗΤΑ Ι)

                        Επ. Καθηγήτρια Κλ. Λάμνησου (ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ι (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ & ΜΟΡΙΩΝ)

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ», Λ.Χ. Μαργαρίτη κ.ά –εκδόσεις «ΛΙΤΣΑΣ», 2004

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΟΛΟΚΛΗΡΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΕΛΙΔΕΣ, 111-125, και Κεφ. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 (σελ. 141 και 142 μόνον), 3.2.4, 3.2.5, 3.3, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16 (σελ. 193-198 μόνον))

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΕΛΙΔΕΣ, 225-245, 252-286

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΕΛΙΔΕΣ, 295-332, (εκτός Κεφ. 5.4.1), σελίδες 335-339 (μέχρι και εικόνα 5.53).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΟΛΟΚΛΗΡΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΕΛ. 443, κεφ. 8.1, 8.2, 8.2.1, κεφ. 8.6, 8.7 (εκτός της ύλης που αναφέρεται σε χλωροπλάστες) και κεφ. 8.9

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Σελ. 485, κεφ. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, , 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.5, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.5. 9.2.10, και 9.2.11

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Σελ. 529, κεφ. 10.1, 10.2.1, 10.3.1, 10.3.2.1, 10.4.1 (περιληπτικά), κεφ. 10.5, 10.5.1, 10.7.1,  10.8, 10.8.1 και 10.11 (έως σελ. 673)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Σελ. 805, κεφ. 14.1, 14.2.1 (όχι βιοσύνθεση), 14.3, 14.5 και 14.6

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Σελ. 851, κεφ. 15.1, 15.2.1, 15.6, 15.6.1, 15.6.2.

 

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται και οι εικόνες που περιγράφονται στις αντίστοιχες σελίδες ή κεφάλαια της εξεταστέας ύλης.

 

ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

http://multimedia.biol.uoa.gr/Multimedia_dial.htm