Πρόεδρος :                  Λ.Χ. Μαργαρίτης, Καθηγητής, (ΕΚΠΑ)

Αντιπρόεδρος Α’:        Β. Μαρμάρας, Καθηγητής, (ΠΠ)

Αντιπρόεδρος Β’:        Γ. Θωμόπουλος, Καθηγητής, (ΑΠΘ)

Γενικός Γραμματέας:  Σ.Λ. Κουσουλάκος Αναπλ. Καθηγητής, (ΕΚΠΑ)

Ειδικός Γραμματέας   Ν. Δημόπουλος, Καθηγητής, (ΠΠ)

Ταμίας:                        Σ.Κ. Μανώλης, Επίκ. Καθηγητής, (ΕΚΠΑ)

Μέλη:                          Γ.Κ. Ροδάκης, Αναπλ. Καθηγητής, (ΕΚΠΑ)

                                    Θ. Λαναράς, Αναπλ. Καθηγητής, (ΑΠΘ)

                                    Μ. Λαμπροπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, (ΠΠ)

                                    Ε. Βαλάκος, Επίκ. Καθηγητής, (ΕΚΠΑ)

                                    Π. Βαλάκου, Αρχαιολόγος, (Τοπική εκπρόσωπος)

 

            Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου παρακαλεί τους συνέδρους που έχουν:

            Α) προφορικές ανακοινώσεις:

·        Να ελέγχουν τις διαφάνειές τους και να τις παραδίδουν στους υπεύθυνους της εκάστοτε συνεδρίας τουλάχιστον 30΄ πριν την έναρξη της συνεδρίας

·        Να τηρούν τον αναγραφόμενο στο πρόγραμμα, χρόνο παρουσίασης, αφήνοντας χρονικό περιθώριο 5΄ για συζήτηση

 

 

Β) αναρτώμενες ανακοινώσεις (posters), να τις αναρτήσουν ως εξής:

·        Posters 1-17 (Πέμπτη 24-5-2001), πριν την έναρξη της 1ης Συνεδρίας και να τα απομακρύνουν μετά το τέλος της 3ης Συνεδρίας.

·        Posters18-78 (Παρασκευή 25-5-2001), πριν την έναρξη της 4ης Συνεδρίας και να τα απομακρύνουν μετά το τέλος της 11ης Συνεδρίας.

·        Posters79-102 (Σάββατο 26-5-2001), πριν την έναρξη της 12ης Συνεδρίας και να τα απομακρύνουν πριν το πέρας της 15ης Συνεδρίας

ΑΠΘ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΠΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΠΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΘΑΒΙΚ:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΙ: ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΠΚ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΠ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,