ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS)

 

 ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ, 2001, 18:05-19:00

POSTERS  Α, 1-16

 

1.    Οικονομίδου1, B.Α., Γ. Χρυσικός2, Α. Τρογκάνης3, Α. Παϊπέτης2, Β. Προμπονάς1, Κ. Παύλου1, Φ. Οικονομίδης2, Σ. Μπράβου3, Κ. Κομπορόζος3 και Σ. Χαμόδρακας1

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. 2Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Ε.Ι.Ε. 3Tομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΠΙ

ΜΕΛΕΤΕΣ “ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ” ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ-ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ-ΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ Β-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ TΩΝ ΜΕΤΑΞΟ-ΣΚΩΛΗΚΩΝ: ΕΠΑΓΩΓΗ / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ

 

2.         Δροσάτος Κ. Γ. και Α. Φουντούλη

Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 70 kDa (HSP-70) ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΡΙΖΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Zea mays, L.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ

 

3.         Κατωπόδη Θ., B. Kατσάνου και Σ. Κουγιανού – Kουτσούκου

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΩΝ Ρ-ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ Bombyx mori

 

4.         Νινιός Ι., Ι. Δρόσος, Β. Αγγελοπούλου, Α. Ρουμελιώτου, Β. Αλεπόρου-Mαρίνου και Θ. Παταργιάς

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗIGH MOBILITY GROUP ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

 
 

5.         Φριλίγγος1 Ε. και Η.R. Kaback2

1Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ. 2Howard Medical Institute, Departments of Physiology and Microbiology and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA 90095-1662

Σημειακή σάρωση της περμεάσης μελιβιόζης και της περμεάσης ραφινόζης για τον εντοπισμό των αμινοξέων που καθορίζουν την εξειδίκευση μεταφοράς υποστρώματος

 

6.         Παπαγεωργίου1 Γ.Χ., Δ. Σ. Παπασταθόπουλος, Α. Αλυγιζάκη-Ζορμπά1

και Β. Γ. Μανιού1,2

1ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Βιολογίας. 2Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΣΜΟΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΥΑΝΟ-ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΣΕ GEL ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ / ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

 

7.        Παπουτσέλης Μ.Κ., Π.Ι. Μαργέτης, Μ.Χ. Αντωνέλου,

             Ι.Σ. Παπασιδέρη και Λ.Χ. Μαργαρίτης

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

 

8.         Αντωνέλου Μ. Χ., Ι.Σ. Παπασιδέρη και Λ. Χ. Μαργαρίτης

            Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑΣ-Η ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
ΔΥΣΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 

9.         Μαργέτης Π.Ι., Ι. Σ. Παπασιδέρη και Λ. Χ. Μαργαρίτης

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΑΡΩΣΗ

 

10.       Κωνσταντή Ο., T. Ντουρούπη και Λ.Χ. Μαργαρίτης

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ ΤΟΥ Bactocera (Dacus) oleae

 

11.       Βασιλόπουλος Α. Γ. Ζερβουδάκης και Δ.Χ. Γεωργίου

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΩΤΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

 

12.       Φιλίππου1 Ε., Γ. Καραμπουρνιώτης2 και Κ. Φασσέας1

1Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. 2Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (Olea europaea)

 

13.          Τσαπικούνης Θ. και Χ. Χριστιάς

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΥΚΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ

 

14.       Φασσέας Κ., Ε. Μάγου και Ε. Φιλίππου

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνο-λογίας,Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ (Laurus nobilis)

 

15.       Γιακουμάκη Α. και Χ. Χριστιάς

            Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΘΟΓΟΝΟ ΜΥΚΗΤΑ Fusarium equiseti

 

16.        Εικοσιπεντάκη Α. και X. Χριστιάς

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΙΤΙΝΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΦΙΔΟΠΑΘΟΓΟΝΟ ΜΥΚΗΤΑ Mucor hiemalis ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΙΔΑ Anuraphis nerii

 


 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25 ΜΑΪΟΥ, 2001, 11:30-12:30

POSTERS  Β,   17-29

 

 

17.       Χατζηπέτρου Λ., Π. Βικτωράτος, Α. Κουρουνάκη1, Χ. Δουλγκέρης1, Ι. Σίσκου1, Κ. Τσιακιτζής1, Ε. Ρέκκα1 και Π. Κουρουνάκης1

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. 1Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ

Αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και ανοσοτροπο-ποιητικές ιδιότητες παραγώγων ιμπουπροφαίνης και ινδομεθακίνης

 

18.       Βογδοπούλου1 Α, Σ. Παπαδοπούλου2, Θ. Μπίτα2, Α. Θεοδώρου2, Ν. Κολιάκου1, Α. Michael3, Ι. Βαράκης2 και Α. Χαρώνης2

1Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ. 2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρικό Τμήμα ΠΠ. 3Department of Pediatrics, University of Minnesota Medical School

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΙΝ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟ ΜΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙ-ΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

19.      Θεοδώρου1 Α, Σ. Κοτσινού2, Μ. Βλάσση3, Γ. Κολιάκος4, Β. Zhou5, Α. Michael5, Ν. Κολιάκου2 και Α. Χαρώνης1

1Εργαστήριο Ανατομίας Ιατρικό Τμήμα ΠΠ. 2Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ. 3Ινστιτούτο Βιολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 4Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ, 5Department of Pediatrics University of Minnesota Medical School

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΙΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

 

20.        Τσιώρα Α. και Π. Κυριακοπούλου-Σκλαβούνου

            Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ              Rana epeirotika ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


21.    Τυράκης
1 M., Μ. Κόντη1, Κ. Ανδριανόπουλος1, Γ. Στεφάνου1, Ν. Α.             
            Δημόπουλος
1 και Δ. Τσαμπάος2

            Τμήμα Βιολογίας1 και Δερματολογίας2, ΠΠ

              ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

              ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΣΙΤΡΕΤΙΝΗ (ACITRETIN) ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

              ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, IN VITRO

 

22.       Γκιλιπάθη Κ. και Ν. Ζάγκρης

Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Η ΝΤΕΚΟΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΜΒΡΥΟ ΟΡΝΙΘΑΣ

 

23.       Σκανδάλης1 Σ.Σ., Α.Δ. Θεοχάρης1, Ν. Παπαγεωργακοπούλου1 και Ν. Ζάγκρης2

1Τμήμα Χημείας και 2Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΟΡΝΙΘΑΣ

 

24.       Ηλιόπουλος Δ., Γ. Κουρή, Ν. Βογιατζής και Ι. Ρούσσο

Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α, Θεσσαλονίκη

46, ΧΥ Γοναδική Δυσγένεση (Σύνδρομο Swyer) – Περιγραφή περίπτωσης

 

25.       Κατσούλας Λ.Χ., Λ. Μαργωμένου, Λ.Μ. Τσιατάς, Ο. Τσιτσιλώνη,

Ν.Κ. Μπαξεβάνης και Μ. Παπαμιχαήλ

Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας», Αθήνα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝΜΕ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ CD3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ (ACD3S)

 

26.       Κεραμιτζόγλου Θ., V. Mitashov1 και Σ. Κουσουλάκος

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 1Institute of Developmental Biology, Moscow, Russia

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥ MNNG ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΩΝ ΟΥΡΟΔΗΛΩΝ ΑΜΦΙΒΙΩΝ

 

27.       Κοεμτζόπουλος Ε. και Α. Στάικου

             Τομέας Ζωολογίας Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

IΣΤΟΛΟΓIKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΟΥ Helix aspersa (MULLER, 1774)

 

28.       Κουσουλάκου Δ.Σ., Λ.Χ. Μαργαρίτης και Σ.Λ. Κουσουλάκος

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ


 

29.       Μπρούζος Π., X. Παναγιώτου και Σ. Κουσουλάκος

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25 ΜΑΪΟΥ, 2001, 18:30-19:30

POSTERS  Γ, 30-51

 

 

30.       Καρτσάκη1 Ε., I. Ακουμιανάκη2, B. Γαλανόπουλος1 και E. Ζούρος1,2

1Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ. 2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ ΚΑΙ in situ ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ mtDNA ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ mtDNA ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ Mytilus

 

31.       Κεφάλα1 Γ., Α. Τάρτας1, Μ. Πελεκάνου1, Δ. Γιαννουκάκος2, Δ. Τζαμαρίας3 και Μ. Βλάση1

1Ινστιτούτο Βιολογίας, 2Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Αγ. Παρασκευή Αττικής. 3Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο Κρήτης

ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΧΡΩΪΣΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Tup1 ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΕΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Ssn6

 

32.       Σμυρλή1 Δ., Μ. Σεφέρη2, Μ. Παπαμίχος-Χρονάκης3, Α. Λαδοπούλου1,

Μ. Πελεκάνου2, Δ. Τζαμαρίας3, Δ. Γιαννουκάκος1 και Μ. Βλάση2

1Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων. 2Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Αγ. Παρασκευή Αττικής. 3Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο Κρήτης

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ 108 ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΤOY KΑΤΑΣΤΟΛΕΑ  ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ Tup1 ΤΟΥ Saccharomyces cerevisae

 

33.       Bένδρα1 Γ., Σ. Tσιτήλου2 και Γ. Γιαννόπουλος1

1Tομέας Γενετικής, Bιολογίας Kυττάρου και Aνάπτυξης, Tμήμα Bιολογίας ΠΠ. 2Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Tμήμα Bιολογία, ΕΚΠΑ

ΓENETIKH KAI MOPIAKH ANAΛYΣH THΣ METAΛΛAΞHΣ ls (lethal sakatis) ΣTHN Drosophila melanogaster

 

34.       Δουρής B., Μ. Μιχαλάτος, K. Καρβέλη και Ρ. Λεκανίδου

Τομέας Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας, Tμήμα Bιολογίας, ΕΚΠΑ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ cDNA ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΑΤΟΣΤΑΤΙΝΩΝ Α-ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ Bombyx mori

 

35.       Παπαζαφείρη1 Π. και Δ. Κλέτσας2

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 2Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ

 

36.       Χαβάκη Σ.1, Ν. Γούτας2, Δ. Αρβανίτης3, Χρ. Κίττας1και Ε. Μαρίνος1

1Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. 2Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. 3Τμήμα Ανατομίας, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Θεσσαλίας, Λάρισα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (PLT) ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΡΟΓΕΝΩΝ ΔΙΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

 

37.       Χαβιάρα1 Κ.Θ., Κ. Παπαζήσης2, Α.Η. Κορτσάρης2, Κ. Ρεπανά2, Ρ. Παπή3, Ε. Λιόλιου3 , Δ.Α. Κυριακίδης3 και Χ.Α. Μπόλος1

1Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας. 3Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ. 2Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Εργαστήριο Καλλιέργειας Ιστών, Αλ. Συμεωνίδη 2, 54007-Θεσσαλονίκη

Ενώσεις συναρμογής Μn(II), Co(II), Νi(II), Cu(II) και μελέτη της αντιμικροβιακής και αντικαρκινικής δράσης τους

 

38.       Τσάγιας Ν.1, Μ. Καλογιάννη1, Γ. Κολιάκος2

1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. 2Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΕΠΑΓΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ pH ΣΕ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


 

39.        Σταμάτης1 K., Κ. Μούτου2, Α. Τριανταφυλλίδης3, Δ. Κουρέτας1 και Ζ.

Μαμούρης2

1Τμήμα Γεωπονίας, Βόλος και 2Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, ΑΠΘ

Γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών καραβίδας (Nephrops norvegicus) όπως προκύπτει από την ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA

 

40.       Δελημάρης1,3 Ι., Σ. Τσιλιμιγκάκη1, Ν. Μεσσήνη-Νικολάκη2, Γ. Zήρος3 και Σ.Μ. Πιπεράκης1

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Iνστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αθήνα. 2Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσική, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 1ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α. Αθήνας.

MΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

 

41.       Τσιλιμιγκάκη1,3 Σ., Ν. Μεσσήνη-Νικολάκη3, Μ. Κανάριου2 και Σ.Μ. Πιπεράκης1

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’, Αθήνα. 2Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’, Αθήνα. 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

 

42.       Δημητρόγλου1,3 Ε., Μ. Ζαφειροπούλου2, Ν. Μεσσήνη-Νικολάκη3, Σ. Ντουντουνάκης4, Σ. Τσιλιμιγκάκη1 και Σ.Μ. Πιπεράκης1

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος’, Αθήνα. 2Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 4Τμήμα, Ινοκυστικής, Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’, Αθήνα

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ DNA ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΌΝΙΟ ΑΓΧΟΣ

 


 

43.       Ψημάδας1,3 Δ., Ν. Μεσσήνη-Νικολάκη3, Α. Φόρτος2 , Σ. Τσιλιμιγκάκη1 και Σ.Μ. Πιπεράκης1

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισμών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 2Τμήμα Γηροψυχιατρικής, Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, Αθήνα. 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ

 

44.       Χατσατριάν Λ. και Α. Πέντζου – Δαπόντε

            Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 

45.       Χατσατριάν Λ., Α. Πέντζου – Δαπόντε και Ε. Νεοφύτου

            Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Οι βιταμίνες και οι συνέπειες της έλλειψής τους σε πληθυσμούς της μακεδονίας

 

46.       Χατσατριάν Λ., Α. Πέντζου – Δαπόντε και Ε. Νεοφύτου

            Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Ανθρωπολογικά γνωρίσματα δύο πληθυσμών: ελληνικού και αρμενικού

 

47.       Χατσατριάν Λ. και Α. Πέντζου – Δαπόντε

            Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Κατανομή του λίπους σε δύο πληθυσμούς. Αιτίες της παχυσαρκίας. Ο ρόλος της στην πρόκληση ασθενειών

 

48.       Στέας Α., Α. Δαπόντε, Μ. Λοΐζου, Θ. Θεράποντος, Α. Στέας,

            και Ε. Νεοφύτου

            Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

 

49.       Στέας Α., Α. Δαπόντε, Θ. Θεράποντος Μ. Λοΐζου, Α. Στέας,

            και Ε. Νεοφύτου

            Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ WILLIS ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

 

50.       Καλαϊτζής Σ.Χ., Ε.Π. Νεοφύτου και Α. Πέντζου-Δαπόντε

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Η ευκαμψία της κατ’ άγκωνα άρθΡωσης και η υπερευκαμψία της ακραίας άρθρωσης του αντίχειρα σε ελληνικούς πληθυσμούς

51.       Σταματίου Δ.Γ., Νεοφύτου Ε.Π. και Πέντζου-Δαπόντε Α.

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25 ΜΑΪΟΥ, 2001, 11:30-12:30

POSTERS  Δ,  52-63

 

52.       Λούβρου Ι., Α. Πανταζίδου και Α. Οικονόμου-Αμίλλη

Τομέας Οικολογίας και Συστηματικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ( ΜΗΛΟΣ)

 

53.       Μπελεγράτη Μ.Ρ. και Α. Οικονόμου-Αμίλλη

Τομέας Οικολογίας και Συστηματικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΕΠΟΙΚΙΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΤΟΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

 

54.       Σιώκου-Φράγκου I., Σ. Ζερβουδάκη και Ε.Δ.Χρήστου

ΕΚΘΕ, Αγ. Κοσμάς, 16604, Αθήνα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

 

55.       Αναστασιάδου Χ. και Α. Κούκουρας

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΩΝ ATYAEPHYRA BRITO CAPELLO KAI PALAEMONETES HELLER, ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

56.       Κράββα Ν., Α. Στάικου και Κ. Τριανταφυλλίδης

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, ΑΠΘ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ Mytilus galloprovincialis ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

 

57.       Μαβίδης Μ. και Α. Κούκουρας

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας,ΑΠΘ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ Pisidia LEACH (DECAPODA, ANOMURA) ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

 

58.        Μιξαφέντη Α. και Μ. Καλογιάννη

             Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΘΕΙΟΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΜΥΔΙΩΝ Mytilus galloprovincialis ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

 

59.       Στατήρη Ξ., Β. Αρτεμιάδου και Μ. Λαζαρίδου-Δημητριάδου

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Εποχική εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων σε 10 ρέματα της λεκάνης απορροής της λίμνης Ν. Πλαστήρα (Κ. Ελλάδα) το 2000

 

60.       Μανέ Φ1, B. Σακκάς2 και B. Καλφακάκου1

1Μονάδα Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή. 2Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΠΙ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ

 

61.       Σφακιανάκης1 Γ.Δ., Γ. Κουμουνδούρος2, Ρ. Divanach2 και Μ. Κεντούρη1,2

            1Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ, 2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης

Οντογένεση του σκελετικού συστήματος του σαργού Diplodus sargus (L., 1758)

 

62.       Κουκουζίκα Ν. και Β. Δημητριάδης

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Σύγκριση της αξιοπιστίας τεσσάρων βιομαρΤύρων ρύπανσης σε μελέτες βιοπαρακολούθησης στο Θερμαϊκό κόλπο

 

63.       Βογιατζής Α.Κ. και Ν.Σ. Λουμπουρδής

Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Ζωολογίας, ΑΠΘ

εκθεση του βατράχου Rana ridibunda στο κάδμιο (Cd). Μελέτη της επίδρασης του μετάλλου στα μελανομακροφάγα του ήπατος

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25 ΜΑΪΟΥ, 2001, 18:30-19:30

POSTERS  Ε, 64-77

 

64.       Belardinelli A. και Π. Λυμπεράκης

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ΠΚ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

65.       Σωφρονίου Ι.Δ. και Γ.Κ. Ψαράς

            Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΞΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Phlomis fruticosa ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

66.       Kαραγεώργου, Π., Ε. Λεβίζου, Γ. Ψαράς και Ι. Μανέτας

Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Αλληλοπαθητικές επιδράσεις του επιεφυμενιδικού υδατοδιαλυτού εκπλύματος της Dittrichia viscosa σε άγρια γειτονικά της φυτά και πιθανοί μηχανισμοί δράσης

 

67.        Κωνσταντοπούλου Μ. και Κ. Σταματάκης

Ινστιτούτο Βιολογίας Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Dittrichia viscosa ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΖΩΤΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

68.       Σταυριανάκου1 Σ., E. Καπαξίδη2 , B. Λιάκουρα1 , A. Μάρκογλου3,

Γ. Παπαδούλης2, Κ. Φασσέας4 και Γ. Καραμπουρνιώτης1

1Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, 2 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 3 Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 4Εργ. Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Dittrichia viscosa: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑΣ

 

69.       Λιακόπουλος Γ., Ι. Δροσόπουλος και Γ. Καραμπουρνιώτης

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ

 

70.       Σταυριανάκου Σ., Β. Καναρά, Γ. Λιακόπουλος, Β. Λιάκουρα

και Γ. Καραμπουρνιώτης

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΙ ΜΗ ΑΔΕΝΩΔΕΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

 

71.        Νικολόπουλος Δ., Γ. Λιακόπουλος, Ι. Δροσόπουλος

             και Γ. Καραμπουρνιώτης

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

η πυκνότητα και η έκταση του δικτύου των διαφανών περιοχών των ετεροβαρων φυλλων επηρεαζει τη φωτο-συνθετικη τουσ αποδοση

 

72.       Σταυρουλάκη Β., Γ. Λιακόπουλος και Γ. Καραμπουρνιώτης

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗ-ΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΕΦΥΜΕΝΙΔΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Prunus persica L. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

 

73.       Πετροπούλου Γ, Γ. Γραμματικόπουλος, Ε. Λεβίζου, Π. Καραγεώργου

και Ι. Μανέτας

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Τα επιεφυμενιδικά φλαβονοειδή του Φυτου Dittrichia viscosa L. ως παράγοντες ανάπτυξης: βιοδοκιμές σε σπέρματα Lactuca sativa

 

74.       Κουφάκη1 Μ., Θ. Καλογεροπούλου1, Α. Δέτση1, Π. Παπαζαφείρη2,

Α. Γαϊτανάκη2, Ε. Ρέκκα3, Μ. Χρυσσέλης3 και Π. Κουρουνάκης3  1Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11635 Αθήνα. 2Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 3Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακευτικό Τμήμα, ΑΠΘ

ΝΕΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙ-ΑΡΡΥΘΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 
75.        Αγγελή Ι.-Κ., Κ. Γαϊτανάκη, Α. Λάζου1 και Ισ. Μπέης

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ β-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ p38- MAPK ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ Rana ridibunda

 

76.       Αγγελή Ι.-Κ., Κ. Γαϊτανάκη, Α. Λάζου1 και Ισ. Μπέης

 Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.      
 1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΚs ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΙΟΥ   RANA RIDIBUNDA

 

77.       Μάσιου Σ. και A. Λάζου

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ Bcl-2 KAI BclxL KATA THN IΣΧΑΙΜΙΑ - ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  26 ΜΑΪΟΥ, 2001, 11:00-12:00

POSTERS  ΣΤ,  78-101

 

 

78.       Κοκκινάκη1 Μ., Τ. Γεωργακόπουλος2, Μ-Δ. Μπαζοπούλου1, Δ. Αλεξανδράκη1,2 και Ν.Κ. Μοσχονάς1,2

1Τμήμα Βιολογίας.ΠΚ 2Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΤΕ)

Λειτουργική μελέτη του γονιδίου Neuralized του ποντικού με χρήση του διυβριδικού συστήματος του σακχαρομύκητα

 

79.       Ταλαμάγκας Α., A. Τζίνια, L. Swevers, Φ. Ανδρεαδάκη, Ε.Φ.Κ. Τσιλιμπάρη και Κ. Ιατρού

             Ινστιτούτο Βιολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

EΚΦΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗΣ–Α ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

 
 

80.       Λαγός¹ Δ.Ι., A. Κουσκούτη1, L. Sanchez². και K. Κομητοπούλου¹

¹Τομ. Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. ²Centro des Investigaciones Biologicas, Madrid, Spain

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΟΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ Sxl KAI dsx ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Bactrocera oleae

 

81.       Σαββίδου Ε., E. Δεμπόνου και K. Κομητοπούλου

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΦΥΛΟΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΑ Ceratitis capitata ΚΑΙ Bactrocera oleae

 

82.       Βασιλειάδης Κ., Γ. Παπαδάκης, Ι. Καρπουχτσής

και Π. Μαυραγάνη-Τσιπίδου

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας

Τοξική και γενοτοξική δράση του πυρεθροειδούς Deltamethrin στα έντομα Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae

 

83.       Αγγελίδης Ν., Α. Κατσιώτης και Μ. Λουκάς

Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118-55 Αθήνα

ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Arundo donax L. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

 

84.       Χατζηδημητρίου1 M., Α. Κατσιώτης2, Κ. Ποντίκης1 και Μ. Λουκάς2

1Εργαστήριο Δενδροκομίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής. 2Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

 

85.       Κοσμάς Σ.1,3, Α. Bολουδάκης2, Σ. Τσάκας1, Η. Ηλιόπουλος1,  Μ. Λουκάς1

1Εργαστήριο Γενετικής και 2Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Οργανισμός Βάμβακος, Κεντρική Υπηρεσία, Λεωφ. Συγγρού 150, 17671 Αθήνα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

 
 

86.       Δουρή Δ., Ε. Κατσίφας και Α. Καραγκούνη

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΑΝΘΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Χanthomonas campestris ΣΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

87.       Χίνη Β., Θ. Νικολακοπούλου και Α.Δ. Καραγκούνη

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

 

88.        Ευαγγελίδου1 Μ., Θ. Καντιδάκης1, Μ. Γιάγκου1, Ε. Καραμανλίδου1,

             Π. Σαμαράς2 και Σ. Κολιάης1

 1Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα           Βιολογίας, ΑΠΘ. 2Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Θεσ/νικη

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΝΕΡΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

89.       Κυριακοπούλου, Κ. Σ. και E. Βρετού

Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Αθήνα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΩΜΑ ΤΩΝ Chlamydophila abortus

 

90.       Βερβέρης1 Χ., Κ. Γεωργίου1, Ν. Χριστοδουλάκης1, Ρ. Σαντάς2 και Φ. Σαντάς2

1Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ. 2Oikotechnics Institute, Κεφαλληνίας 50, 16342 Άνω Ηλιούπολη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΝΑΦ (Hibiscus cannabinus L.) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

91.          Κατούνα1 Α., Μ. Γιάγκου1, Ε. Καραμανλίδου1, Π. Σαμαράς2

και Σ. Κολιάης1

1Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας,     ΑΠΘ, 2Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Θεσ/νικη

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ AΠΟ ΑΠΟΝΕΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ

 

92.       Καραβαγγέλη, Μ., Α. Καλύβας, Ε. Νιάνιου και Α. Τσαυτάρης

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, ΑΠΘ

Ο ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ S-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑΣ

 

93.       Σαπουντζάκης Γ. και Α.Σ. Τσαυτάρης

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, ΑΠΘ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΟΥΡΙΑ

 

94.        Χαριλάου Χ. και Π. Κυριακοπούλου-Σκλαβούνου

             Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Hyla savignyi ΚΑΙ Bufo viridis (ΑΜΦΙΒΙΑ, ΑΝΟΥΡΑ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

95.       Μαμούρης1 Z., Α. Σφουγγάρης2, Κ. Σταμάτης2, F. Suchentrunk3, B.      Βάρφη1 και A. Άννη4

1Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Λάρισα, και 2Τμήμα Γεωπονίας, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 3Research Institute of Wildlife Ecology, Vienna, Austria. 4Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Αισθητικών Δασών-Δρυμών και Θήρας

Μεγάλη γενετική ποικιλότητα σε πληθυσμούς λαγού στην ελλάδα σε σύγκριση με αυτούς της Κεντρικής Ευρώπης μετά από ανάλυση του mtDNA

 

96.       Ιερεμιάδου Φ., A. Τριανταφυλλίδης, N. Μανιατάκος, A.Τριαντα-φύλλου, Π. Δεληγιαννίδης, Α. Κουβάτση και Κ. Τριανταφυλλίδης

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

 

97.       Γκρέτση1 Β., Γ. Αρλαπάνος1, Κ. Γρουτίδης1, Κ. Δέλτας2 και Κ. Λάμνισου1

 1Τομέας Γενετικής& Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, EKΠΑ .2Ινστιτούτο       Νευρολογίας & Γενετικής, Λευκωσία, Κύπρος

Γενετική και Πληθυσμιακή μελέτη των μεταλλαγών του Μεσογειακού πυρετού (FMF) στον Ελλαδικό πληθυσμό. Σύγκριση με ομάδες του Ελληνοκυπριακού πληθυσμού

 


 

98.       Μαθιουδάκη1 Κ., A. Οικονομοπούλου1, Κ. Λάμνισου1 και Χ. Γιαπιτζάκης2

1ΕΚΠΑ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας. 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Νευρολογική κλινική, Εργαστήριο Μοριακής Νευρογενετικής

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

 

99.       Καλογερίδης1,2 Α., A. Κουβάτση1 Α. και Ι. Τσανάκας2

1Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. 2Ιπποκράτειο, Γενικό Περιφερικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Μεταλλάξεις του γονιδίου CFTR σε ασθενείς από τη Β. Ελλάδα: Υψηλή συχνότητα της μετάλλαξης 621+1GàT

 

100.     Τσακίρη Α., Μ. Χριστοδούλου, Κ. Χρανιώτη και Ε. Πανοτοπούλου

Τμήμα Ιολογίας, Κέντρο Oγκολογικής Ερεύνης "Γ. Παπανικολάου" Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας"

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ p53 ΚΑΙ bcl-2 ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

 

101.      Πετροπούλου K., Δ. Κωνσταντίνου και Ε. Πανοτοπούλου

Τμήμα Ιολογίας, Κέντρο Ογκολογικής Ερεύνης "Γ. Παπανικολάου",      Νοσοκομείο Άγιος Σάββας,

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ p53 ΑΓΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ HER-2/neu ΩΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ