ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΜΑΪΟΥ 2001

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ)

 

10:00-11:30

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
 

11:40-14:00

ΕΝΑΡΚΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ):

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
 

14:00-16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
 

16:30-18:05

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

18:05-19:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS) (Α, 1-16)
 

19:00-20:50

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 2001

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ)

 

09:00-11:30

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)  
 

11:30-12:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS) (B, 17-29)
 

12:30-14:30

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
 

14:30-16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
 

16:30-18:30

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
 

18:30-19:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS) (Γ, 30-51)
 

19:30-21:15

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
 

  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 2001

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (2ος ΟΡΟΦΟΣ)

 

09:30-11:30

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ), ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 

11:30-12:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS)  (Δ, 52-63)
 

12:30-13:45

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ), ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 

13:45-17:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
 

17:00-18:30

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ), ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ και ΖΩΩΝ
 

18:30-19:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS) (E, 64-77)
 

19:30-20:30

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)
 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΜΑΪΟΥ 2001

 

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ)

 

09:00-11:00

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

11:00-12:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (POSTERS) (ΣΤ, 78-101)
 

12:00-14:30

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

14:30-

ΕΚΔΡΟΜΗ (δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου)
 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΜΑΪΟΥ 2001

 

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ)

 

09:00-10:00

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

10:30-12:30

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

12:30

ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ