ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

  • ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, 2083/1992 ....
  • ΤΑ ΑΕΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ......ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ....... ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ....
  • ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ  Μ.Δ.Ε. (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΕΩΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)..... ΠΟΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΠΕΑΕΚ Ι ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
  • ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΜΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΒΕ, 2002)

                ΕΙΣΗΣΓΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ - Β

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011