ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-04

Α΄κύκλος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

22/10/03

ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗ Ρ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Προς μια νέα θεωρία του «εαυτού».

29/10/03

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β.

(ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Σχέσεις δομής-λειτουργίας του μεταφορέα προλίνης PrnB.

05/11/03

ΡΟΔΑΚΗΣ Γ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Αντιλαμβανόμενοι τη λογική της εξελικτικής επιστήμης μέσα από τις ιδιαιτερότητές της.

12/11/03

ΜΟΥΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Ε.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Ηθικο-κοινωνικές επιπτώσεις της σύγχρονης έννοιας του γονιδιώματος.

 

19/11/03

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Μελέτη προτύπων μικροβιακών συστημάτων παραγωγής βιοτεχνολογικών προϊόντων με βιομηχανική σημασία: σχεδιασμός, μοντελοποίηση, αριστοποίηση.

26/11/03

ΜΑΓΚΟΥΡΑ Μ.

(ΙΙΒΕΑΑ)

Μηχανισμοί σηματοδότησης κατά τη διαφοροποίηση νευρικών βλαστικών κυττάρων.

03/12/03

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Περί άνθησης

 

10/12/03

ΚΟΛΛΙΑΣ Γ.

(ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ)

Μοριακά και κυτταρικά μονοπάτια στη παθογένεια της φλεγμονής και της αυτοανοσίας.

17/12/03

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

The heat-shock response in plants: an old concept with new findings.

 

 

 

Β΄κύκλος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

14/01/04

ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΟΥ Π.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Σύγχρονες προσεγγίσεις για την εκτίμηση των αποθεμάτων των μεγάλων πελαγικών ψαριών της Μεσογείου.

21/01/04

ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ Π.

(Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur)

Από τη μοριακή ανίχνευση στη μοριακή διαγνωστική των εντεροϊών.

28/01/04

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Λ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Η ιστορία της μικροσκοπίας από τον 14° αιώνα μέχρι σήμερα.

04/02/04

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Π.

(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μορφογενετική ικανότητα του καλίου στη ρίζα του φυτού Arabidopsis thaliana.

11/02/04

ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ Σ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Πρόγνωση δομής πρωτεϊνών: αλγόριθμοι χρήσιμοι στη σχεδίαση φαρμάκων.

18/02/04

ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

(«Άγιος Σάββας»)

Ιική καρκινογένεση.

25/02/04

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Π.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ) 

Οργάνωση και λειτουργία του κυτταροπλασματικού ασβεστίου.

03/03/04

ΜΑΤΣΑ Ρ.

(Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur)

Μοριακές και κυτταρικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία νευρο-εκφυλιστικών νοσημάτων.

10/03/04

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χρ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Κυτταροσκελετός και μορφογένεση στα φαιοφύκη.

17/03/04

ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν.

(Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Από τη χρωμοσωμική δομή στη γονιδιακή λειτουργία και στις εφαρμογές της βιοϊατρικής.

31/03/04

ΜΑΝΩΛΗΣ Σ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Η παλαιοντολογική έρευνα στον Ελλαδικό χώρο.

21/04/04

ΣΙΜΟΣ Γ.

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Μεταφορά μακρομορίων μεταξύ πυρήνα και κυτταροπλάσματος: από τον ζυμομήκυτα στον άνθρωπο.

28/04/04

ΣΙΔΕΡΗΣ Δ.

(Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ)

Βιοχημική και μοριακή μελέτη μιας νέας οικογένειας ριβονουκλεασών.