ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Στη σελίδα αυτή θα ευρίσκονται για παρακολούθηση "on demand" διαλέξεις υποψηφίων διδακτόρων (εκθέσεις προόδου, ανοιχτά σεμινάρια, τελικές παρουσιάσεις) στις περιπτώσεις εκείνες που πραγματοποιείται η κατάλληλη προετοιμασία και επεξεργασία απο τον Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη και τους συνεργάστες του. Οι παρουσιάσεις γίνονται στην αίθουσα πολυμέσων του ΜΔΕ "Ιατρική Βιολογία" στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Ι. ΝΕΖΗΣ (ανοιχτό σεμινάριο, 12-6-02) "Κυτταροβιολογική μελέτη της απόπτωσης κατά τη διάρκεια της ωογένεσης στα Δίπτερα με έμφαση στη Drosophila melanogaster"

        Εισαγωγή απο Λ.Χ. Μαργαρίτη

        Oμιλία υποψηφίου

  • ΜΑΡΙΑ ΓΑΪΤΑΝΟΥ (ανοιχτό σεμινάριο, 13-6-02)

        "Χαρακτηρισμός των γονιδίων ΒΜ89, ΒΜ88"

        Oμιλία υποψηφίας

  • Σ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ (Τελική παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής - 28-6-2002)

        "Μελέτη της σχέσης δομή-λειτουργία του κύριου μεταφορέα προλίνης (prnb) στο Μύκητα Aspergillus nidulans"

        Oμιλία υποψηφίου

  • Χ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ (Τελική παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής - 01-07-2002)

        "Γενετική μελέτη των όγκων του μαστού"

         Oμιλία υποψηφίας

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011