ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών

Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες

Εισαγωγικά στοιχεία

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες αποφασίστηκε από το Τμήμα Βιολογίας μετά από πρόταση του επιστημονικά υπευθύνου. Το ΝΠΜΣ εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ μετά από πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. (Σχετ. Υ.Α. 43410/Β7/17-6-2003 ΦΕΚ 173/17/6/2003, τ.β.). Αρχικά λειτούργησε με την εισαγωγή 21 μεταπτυχιακών φοιτητών, πτυχιούχων βιολογικών επιστημών, ΤΕΙ και Δημοτικής εκπαίδευσης.

Κεντρικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, παρουσιάσεις εκπαιδευομένων με πολυμέσα, το δε περιεχόμενο τους είναι συμβατό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου Μ.Δ.Ε.. όπως και με τις κοινωνικές απαιτήσεις των συνεργαζομένων φορέων.

Όπως όλα τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, έτσι κι αυτό ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας του και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ' αυτό συμβάλλει η διευρυμένη ομάδα των διδασκόντων με τη συμμετοχή όχι μόνο μελών Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα παιδαγωγικών όπως και το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, αλλά και έμπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα, Εργαστήρια και Σχολικούς Συμβούλους με τα αντίστοιχα προσόντα.

Η λειτουργία του προγράμματος καθορίζεται από τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση, όπως και στον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Θεόδωρος Α. Κατσώρχης

Αναπλ. Καθηγητής

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

Τμήμα Βιολογίας - Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ.: 7274543 - FΑΧ: 7274742 email: tkatsor@biol.uoa.gr

 

 

 

 

 

 

Κάθε μάθημα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) περιλαμβάνει δύο ώρες διδασκαλίας και τουλάχιστον δύο ώρες εργαστηριακής άσκησης εβδομαδιαίως, επί δώδεκα εβδομάδες, τουλάχιστον. Για τη διπλωματική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 25 ώρες εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Μαθήματα, Διδάσκοντες και Συντονιστές Μαθημάτων

10 Εξάμηνο

Μάθημα: Βιολογία Ι/Βιολογία ΙΙ

Συντονιστής: Θ. Κατσώρχης (Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ

Θ. Κατσώρχης (Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Ε. Μουδριανάκης (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Λ. Μαργαρίτης (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Π. Μαρκουλάτος (Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Μ. Αλεπόρου (Αν. Καθηγήτρια. Ε.Κ.Π.Α.)

Γ. Ροδάκης (Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Α. Κομητοπούλου (Αν. Καθηγήτρια. Ε.Κ.Π.Α.)

Ι. Παπασιδέρη (Επικ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.)

Σ. Κουγιανού (Επικ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.)

Κ. Λάμνησου (Επικ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.)

O. Τσιτσιλώνη (Λέκτορας Ε.Κ.Π.Α.)

Εξωτερικοί συνεργάτες

Ο. Κωνσταντή (Δρ. Βιολογίας)

Μάθημα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Συντονιστής: Μ.Αριανούτσου (Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.)

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ

Μ.Αριανούτσου (Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.)

Β. Μοντεσάντου (Επικ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.)

Ι. Μπίτης (Λέκτορας Ε.Κ.Π.Α.)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Π.Παλαιοπούλου (Δρ. Βιολογίας)

Γ.Φαραγγιτάκης (Δρ. Βιολογίας)

Μάθημα: Γενική Διδακτική

Συντονιστής: Μ. Κασσωτάκης (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ

Μ. Κασσωτάκης (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ε. Μουτζούρη-Μανούσου (Δρ. Παιδαγωγικών)

Κ. Στεφανίδης (Δρ. Παιδαγωγικών)

 

 

 

 

2ο εξάμηνο

Μάθημα: Ειδικά θέματα Βιολογίας ΙΙΙ

Συντονιστής: Θ. Κατσώρχης (Αναπλ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.)

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ

Γ. Ροδάκης (Αναπλ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.)

Κ. Λάμνησου (Επικ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.)

N. Χριστοδουλάκης (Επικ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

O. Τσιτσιλώνη (Λέκτορας Ε.Κ.Π.Α.)

Μ. Τσάλτα (Λέκτορας )

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Δ. Στραβοπόδης (Δρ. Βιολογίας)

Ι. Τρουγκάκος (Δρ. Βιολογίας)

Σ. Κατσίφας (Δρ. Μικροβιολογίας)

Β. Βελισσαρίου (Δρ. Βιολογίας)

Μ. Γκούβρα (Ms. Βιολογίας-Αγωγής Υγείας)

Ο. Κωνσταντή (Δρ. Βιολογίας)

 

Μάθημα: Διδακτική και μεθοδολογία των Βιολογικών μαθημάτων

Συντονιστής: Ε. Μουντζούρη-Μανούσου (Δρ. Παιδαγωγικών)

Διδάσκοντες: Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ε. Μουτζούρη-Μανούσου (Δρ. Παιδαγωγικών)

Μ. Βασιλοπούλου (Δρ. Παιδαγωγικών)

Μάθημα: Ψυχωπαιδαγωγική βάση της διδασκαλίας

Συντονιστής: Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη (Επικ. Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ

Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη (Επικ. Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ε. Μουντζούρη-Μανούσου (Δρ. Παιδαγωγικών )

Μ. Βασιλοπούλου (Δρ. Παιδαγωγικών )

Μάθημα: Νέες τεχνολογίες

Συντονιστής: Λ.Χ.Μαργαρίτης (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ

Λ.Χ.Μαργαρίτης (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Γ. Παπαδήμας (Δρ. Βιολογίας)

Θ. Βελέντζας (Υποψ. Διδάκτωρ)

3 ο εξάμηνο

Μάθημα: Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα

Συντονιστής: Π. Πετράκης (Αναπλ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

Διδάσκοντες: Π. Πετράκης (Αναπλ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.)

 

 

 

 

Μάθημα: Γενετική τεχνογνωσία και θελελιώδη δικαιώμτα του ατόμου

Συντονιστής: Ι. Κριάρη-Κατράκη (Αν. Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Διδάσκοντες: Ι. Κριάρη-Κατράκη (Αν. Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Εξωτερικοί Συνεργάτες: Παναγιώτα Κατσώρχη Ms. Ευρωπαϊκού Δικαίου

 

Θεματικές Ενότητες

1ο Εξάμηνο

Μάθημα Βιολογία Ι

Θεματικές Ενότητες

Ώρες

Επίπεδα Οργάνωσης ζωής

4

Κυτταρικά οργανίδια και κυτταρική επικοινωνία

6

Μεταβολισμός

4

Μικροοργανισμοί

4

Αρχές ανοσολογίας

6

 

Σύνολο ωρών 24

 

Μαθήμα Βιολογία ΙΙ

Θεματικές Ενότητες

Ώρες

Δομή γενετικού υλικού

4

Αντιγραφή-Μεταγραφή-Μετάφραση-Πρωτεϊνοσύνθεση

6

Ρύθμιση γονιδίων

4

Κληρονομικότητα-Μεταλλάξεις-Χρωμοσωμικές ανωμαλίες-Κληρονομικές ασθένειες

6

Γενετική μηχανική

4

 

Σύνολο ωρών 24

Εργαστήρια: δεκατρείς εργαστηριακές ασκήσεις από την Δ/ρα. κ. Ο. Κωνσταντή, για τη Βιολογία Ι, και ΙΙ.

 

Μάθημα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Θεματικές Ενότητες

Ώρες

Κοινωνία, οικονομία, Περιβαλλοντικά προβλήματα Περιβαλλοντική εκπαίδευση

2

Φιλοσοφία, αρχές, χαρακτηριστικά

2

Ιστορία της ΠΕ μεθοδολογία της ΠΕ

2

Μεθοδολογία και αξιολόγησης προγραμμάτων ΠΕ

2

Η ΠΕ στην Ελλάδα: Πραγματικότητα και προοπτικές, θεσμικό πλαίσιο ΠΕ.

2

Κέντρα, Θεματικά δίκτυα, Σχολικά προγράμματα, ΠΕ.

2

Περιβαλλοντικές μεταβολές και προβλήματα, Βασικές έννοιες και αρχές της οικολογίας

2

Χερσαία οικοσυστήματα

2

Αειφορική διαχείριση οικοσυστημάτων

2

Οικοσυστήματα εσωτ. Υδάτων

2

Θαλάσσια οικοσυστήματα

2

Κέντρα, Θεματικά δίκτυα, Σχολικά προγράμματα, ΠΕ.

2

 

Σύνολο ωρών 24

 

 

 

Μάθημα : Γενική Διδακτική

Θεματικές ενότητες

Ώρες

1. Θεωρίες διδασκαλίας και μάθησης

6

2.Παράγοντες που καθορίζουν τη διδασκαλία

3

3.Διδακτικοί στόχοι

3

4.Διδακτική μεθοδολογία-Στρατηγικές μάθησης

9

5. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

3

6. Αξιολόγηση μαθητή

3

7. Διδασκαλία στο εργαστήριο

3

8. Οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών

3

Σύνολο ωρών 33

 

2ο Εξάμηνο.

Μάθημα Βιολογία ΙΙΙ.

Θεματικές Ενότητες

Σύνολο ωρών

Ναρκωτικά

2

Απόπτωση

2

Ανοσολογία-Καρκινογένεση

4

Ιοι-EITZ Μικροοργανισμοί

4

Γήρανση

2

Φυτικό κύτταρο-διαγονιδιακά φυτά

4

Κληρονομικότητα Συμπεριφορά

2

Μνήμη & Μάθηση

4

Βιοτεχνολογικές εφαρμογές

2

Προγενετικός Έλεγχος

2

Αρχές εξέλιξης

2

 

Στο μάθημα Βιολογία ΙΙΙ. Πραγματοποιούνται είκοσι εργαστηριακές

ασκήσεις από τους εκπαιδευόμενους

 

 

 

 

 

Μάθημα : Διδακτική μεθοδολογία των βιολογικών μαθημάτων

Θεματικές ενότητες

Ώρες

1. Αναλυτικά προγράμματα

4

2

2

3. Η αξιολόγηση του μαθητή στα βιολογικά μαθήματα

2

4. Η αξιολόγηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων

2

5. Η οικοδόμηση των εννοιών στη Βιολογία

4

6. Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων

4

7. Βασικές αρχές της χαρτογράφησης εννοιών-Εφαρμογές

4

8. Ένταξη λογισμικού στη διδασκαλία των βιολογικών μαθημάτων

4

   
Παρουσίαση εργασιών (*)

2

Παρουσίαση εργασιών (*)

2

Παρουσίαση εργασιών (*)

2

Παρουσίαση εργασιών (*)

2

Σύνολο ωρών 36

 

Μάθημα : Η ψυχοπαιδαγωγική βάση της διδασκαλίας

Θεματικές ενότητες

Ώρες

1.Παράμετροι της συμπεριφοράς του μαθητή

2

2. Ατομικές και πολιτισμικές διαφορές

2

3.Διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση

2

4. Ευαισθητοποίηση σε θέματα αξιών

2

5.Καλλιέργεια της δημιουργικής κριτικής σκέψης

2

6. Ανάπτυξη δεξιοτήτων συμμετοχικότητας και συνεργασίας

2

7. Η διδασκαλία ως μορφή επικοινωνίας

2

8. Οργάνωση της σχολικής τάξης

2

9. Συνεργατική μάθηση-Δημιουργία ομάδων

2

2

2

Σύνολο ωρών 22

 

Μάθημα: Νέες Τεχνολογίες

Θεματικές ενότητες

Ώρες

1. Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των Η/Υ. Ιστορία επεξεργαστών INTEL. Από τι αποτελείτε ένας Η/Υ Ανατομία Hardware. Συγκριτικά στοιχεία HDD, RAM, κάρτες βίντεο, εικόνας και ήχου.

2Χ4

2. Ψηφιοποίηση εικόνας Χρήση Scanner Σύνδεση και χρήση video camera CCD σε Η/Υ και video camera CCD σε μικροσκόπιο, software για επεξεργασμένο video. Σύλληψη και αποθήκευση εικόνας μέσω video camera και ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Πρωτόκολλα αποθήκευσης εικόνων και video και σύγκριση τους. Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων.

 

2Χ4

3. Σύνδεση Η/Υ με το δίκτυο μέσω το modem και μέσω LAN μικρό τροπικό δίκτυο Αποστολή και λήψη e-mail μέσω outlook express σε πολλούς αποδέκτες ενσωμάτωση αρχείων - Παράμετροι

1Χ4

4. Δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint ενσωμάτωση εικόνων, animation, video, και ήχου. Πρότυπες παρουσιάσεις προδιαγραφές.

1Χ4

5. Συμβολή πολυμέσων στη διδασκαλία - ερωτηματολόγιο

2Χ4

6. Δημιουργία ιστοσελίδων με τη χρήση του Frontpage. Δημιουργία Autorun CD. Εγγραφή CD με NERO Burning Rom.

2X4

7. Επεξεργασία και ποσοτική εκτίμηση δεδομένων ηλεκτροφορήματος με τη χρήση του προγράμματος Gel Analuyser.

1Χ4

Εργαστήρια

 
1. Συναρμολόγηση Η/Υ. Διαμόρφωση δίσκου τύποι διαμόρφωσης τεμαχισμός δίσκου. Εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών, Windows Millennium & Windows XP.  
2. Σύνδεση και χρήση Scanner σάρωση εικόνων με διαφορετικές αναλύσεις - Σάρωση διαφανειών και πηκτωμάτων για επεξεργασία με πρόγραμμα πυκνομέτρησης. Αποθήκευση με διαφορετικά πρότυπα συμπίεσης . Σύνδεση και χρήση βιντεοκάμερας CCD με Η/Υ. Αποθήκευση βιντεο με διαφορετικά πρότυπα συμπίεσης. Συμπίεση βίντεο για χρήση σε ιστοσελίδες και Media servers.  
3. Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων. Απομακρυσμένη χρήση Η/Υ Remote desktop connection distance learning. Τύποι βιντεοπροβολέων. Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών . Σύνδεση και χρήση βιντεοπροβολέων. Σύνδεση και χρήση φωτογραφικών μηχανής  
4. Εξάσκηση στη χρήση και δημιουργία παρουσίασης PowerPoint  
5. Παρουσίαση μαθήματος σε τάξη από εκπαιδευόμενους συζήτηση επί της παρουσίασης  
6. Εξάσκηση στη χρήση και δημιουργία ιστοσελίδας. Παρουσίαση ιστοσελίδας σε τάξη από εκπαιδευόμενους Συζήτησης επί της ιστοσελίδας  
Επιπλέον ώρες (φροντιστήριο) χρήσης Η/Υ και εκπαίδευσης εκτός διδακτικού ωραρίου για εμπέδωση όλου του προγράμματος υπό καθοδήγηση και επίβλεψη διδακτικού προσωπικού (κατόπιν συννενόησης)  

 

3ο εξάμηνο

 

Διπλωματική Εργασία

Επιλογή από τα μαθήματα

1 Γενετική τεχνογνωσία και δικαιώματα του ατόμου.

2. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα.

Μάθημα: Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα

Θεματικές Ενότητες

Ώρες

Η έννοια της επιχειρηματικότητας

4

Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη

4

Η συμβολή της επιχειρηματικότητας στην Οικονομική Μεγέθυνση

4

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

4

Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4

 

Σύνολο ωρών 20

Μάθημα: Γενετική τεχνογνωσία και θελελιώδη δικαιώματα του ατόμου

Διεθνές νομικό πλαίσιο

4

Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο

2

Προστασία της υγείας και ατομικά δικαιώμτα

4

Πολιτεία και προστασία του ατόμου

2

Προστασία ιατρικών δεδομένων

4

Γονιδιακή θεραπεία

2

Βιοηθική

2

 

Σύνολο ωρών 20