ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

DIPLOMA THESIS PRESENTATIONS

 

FOTIS KARKANIS (26-3-2002)

"ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ"

STAVROULA SOLOMONIDOU (26-3-2002)

"ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ α-ΣΠΕΚΤΡΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΠΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ"

OLGA GRAFOU (10-4-2002)

"ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗ1, ΤΗ2 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΟΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ"

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: Αυγούστου 03, 2011