Συνεργάτες (2010-2011)

Ερευνητικό πρόγραμμα επίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) σε μυς: Αδαμαντία Φ. Φραγκοπούλου (Υποψήφια Διδάκτωρ), Μαρία Π. Ντζούνη (Υποψήφια Διδάκτωρ), Προπτυχιακοί διπλωματικοί φοιτητές (Δέσποινα Μηνά, Αντωνία Μπουγιούκου)

Ερευνητικό πρόγραμμα επίδρασης ΗΜΑ στην αναπαραγωγή και ωογένεση της Δροσόφιλας: Ευαγγελία Χαβδούλα (Υποψήφια Διδάκτωρ), Αρετή Μαντά (Μεταπτυχιακή διπλωματική φοιτήτρια), Προπτυχιακοί διπλωματικοί φοιτητές (Ιωάννα Νίνου, Ελδίνα Παπανάγνου)

Συνεργάτες (2007-2010)

Ερευνητικό πρόγραμμα επίδρασης ΗΜΑ στην αναπαραγωγή και ωογένεση της Δροσόφιλας: Βάρδα Γεωργία, Γεωργίου Ελένη, Ζιώμας Κων/νος, Κρικώνη Σπυριδούλα, Ξένος Κων/νος, Oλυμπία Γιαννακοπούλου, Κωνσταντίνος Αλιμήσης, Γεωργία Κοντογιάννη, Αγγελική Κουρουζίδου, Γιώργος Μπάρκας, Αγγελική Μύαρη, Φανή Ρουμελιώτη, Παναγιώτα Κοτσίλα, Παναγιώτης Κέφαλος, Κ. Κοκκαλιάρης, Δήμητρα Σχίζα, Βάσια Συκιώτη, Ιωάννα Κόλλια, Δημήτρης Παναγόπουλος, Ευαγγελία  Χαβδούλα, Αικατερίνη Σουλάνδρου

Ερευνητικό πρόγραμμα επίδρασης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μυς: Α. Φ. Φραγκοπούλου, Μ. Π. Ντζούνη, Α. Προύσαλη, Μ. Στασινοπούλου, Αναγιάννη Σοφία, Βολυράκη Κυριακή, Καρδάση Ματίνα, Κλωνάρης Αντώνης, Σαράντης Παναγιώτης, Τομαρά Γεωργία, Λ. Γαβριήλ, Γ. Γεωργίου, Ε. Γιολάρη, Μ. Κασιουλή, Μ. Κατσούδη, Α-Σ. Λαμπροπούλου, Α. Μεττής,  Μ. Τσιάκα,

Ερευνητικό πρόγραμμα επίδρασης ΗΜΑ σε άλλα συστήματα : Αγγελική Κατσαρού (κουνέλια), Βελώνα Θεοδώρα (σαύρες), Παναγιώτα Μακρή και Ελένη Αργύρη (μύκητες), Ε. Σταυροπούλου και Α.Σούρδη,(κυτταροκαλλιέργειες)

Μετρήσεις πεδίων σε κατοικημένες περιοχές και σχολεία: :Λαύκα Δήμητρα-Γεωργία, Μπάρκα Δήμητρα, Καλαμπαλίκη Σταματία-Ελένη,   Β. Κορρέ,  Α. Κούμπου,  Μ.Ε. Σαββάκη, Π. Κέφαλος, Ε. Αργύρη, Αγγελική Κατσαρού

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: September 1st, 2016