ΣΧΗΜΑ1.Περιοχές συχνοτήτων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Hz=1 κύκλος ανά δευτερόλεπτο, kHz=1.000 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο, MHz= 1.000.000 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο, GHz= 1 δισεκατ/ριο κύκλοι ανά δευτερόλεπτο

 

 


0-20.000 HZ              ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ,

                                    ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

 

20kHz-100 kHz         ΥΠΕΡΗΧΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

 

100 kHz-30 MHz       ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

30 MHz-300 MHz     ΣΤΑΘΜΟΙ FM, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ VHF

 

0,3 GHz- 3 GHz        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UHF, ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

                                                     ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

           

3 GHz – 300 GHz     ΡΑΝΤΑΡ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

 

 >300 GHz                ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

 

                                  ΟΡΑΤΟ ΦΑΣΜΑ

 

                                  ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

 

 

                                   ΑΚΤΙΝΕΣ – Χ

 

                                   ΑΚΤΙΝΕΣ 

 

                                   ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ