ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

Ερ. ομάδα Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας

Ιδρυτής: Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης


 

 

VIEW THIS PAGE IN ENGLISH

Collaborators (2011-2016) :Adamantia F. Fragopoulou (PostDoc), Maria P. Ntzouni (PhD),   Areti Manta (PhD), Aikaterina Steefi (PhD candidate). MSc diploma Thesis students: D. Mina, A. Bougioukou. I. Ninou, E-D. Papanagnou, N. Sagioglou, A. Pappa, A. Tsatsou, P. Ntaouti

Past collaborators

 

NEW: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

 •  Hippocampal lipidome and transcriptome profile alterations triggered by acute exposure of mice to GSM 1800 MHz mobile phone radiation: An exploratory study. Fragopoulou A. F. A. Polyzos, M‐D. Papadopoulou, A. Sansone, A. K. Manta, E. Balafas, N. Kostomitsopoulos, K. Skouroliakou, Ch. Chatgilialoglu, A. Georgakilas, D. J. Stravopodis, C. Ferreri, D. Thanos, L. H. Margaritis. Brain Behav. 2018 Jun; 8(6): e01001

 • Applying Broadband Dielectric Spectroscopy (BDS) for the Biophysical Characterization of Mammalian Tissues under a Variety of Cellular Stresses. Souli MP, Klonos P, Fragopoulou AF, Mavragani IV, Pateras IS, Kostomitsopoulos N, Margaritis LH, Zoumpoulis P, Kaklamanis L, Kletsas D, Gorgoulis VG, Kyritsis A, Pissis P, Georgakilas AG.. Int J Mol Sci. 2017 Apr 15;18(4). pii: E838. doi: 10.3390/ijms18040838.

 • Mobile-phone radiation-induced perturbation of gene-expression profiling, redox equilibrium and sporadic-apoptosis control in the ovary of Drosophila melanogaster Manta AK, Papadopoulou D, Polyzos AP, Fragopoulou AF, Skouroliakou AS, Thanos D, Stravopodis DJ, Margaritis LH.. Fly (Austin). Dec 14:1-21, 2016.

 • Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. Mina D, Sagonas K#, Fragopoulou AF#, Pafilis P, Skouroliakou A, Margaritis LH, Tsitsilonis OE, Valakos ED. Int J Rad Biol, 92(3):162-8, 2016.

 • The aftermath of long-term exposure to non-ionizing radiation on laboratory cultivated pine plants (Pinus halepensis M.)Stefi,AL, LH Margaritis, NS ChristodoulakisFlora 234, September,173-186, 2017

 • The effect of the non-ionizing radiation on exposed, laboratory cultivated maize (Zea mays L.) plants.Stefi,AL, LH Margaritis, NS Christodoulakis Flora, Volume 233, Pages 22-30,August 2017

 • The effect of the non ionizing radiation on exposed, laboratory cultivated upland cotton(Gossypium hirsutum L.) plants.Stefi AL, Margaritis LH, Christodoulakis NS. Flora226, 55-64, 2017.

 • Stasinopoulou M*, Fragopoulou AF*,#, Stamatakis A, Mantziaras G, Skouroliakou K, Papassideri IS, Stylianopoulou F, Lai H, Kostomitsopoulos N and LH Margaritis. Effects of pre- and post-natal exposure to 1880-1900 MHz DECT base radiation on rat development. Reproductive Toxicology, 65:248-262 Aug 2016. *Equal contribution.

 • Mina D, Sagonas K#, Fragopoulou AF#, Pafilis P, Skouroliakou A, Margaritis LH, Tsitsilonis OE, Valakos ED. (2016). Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. Int J Rad Biol, 92(3):162-8.

 • Fasseas MK, Fragopoulou AF, Manta AK, Skouroliakou A, Vekrellis K, Margaritis LH# and Syntichaki P#. (2015). Response of Caenorhabditis elegans to wireless devices radiation exposure. Int J Rad Biol, 91(3):286-93.

 • Manta, A. K., Stravopodis, D. J., Papassideri, I. S., Margaritis, L. H. (2014) Reactive oxygen species elevation and recovery in Drosophila bodies and ovaries following short term and long term exposure to DECT base EMF.  Electromagn. Biol. Med. 33(2), 118-131

 • Sagioglou, N. E., Manta A.K., Giannarakis I.K., Skouroliakou A.S. and Margaritis L.H. (2014) Apoptotic cell death during Drosophila oogenesis is differentially increased by electromagnetic radiation depending on modulation, intensity and duration of exposure.
  Electromagn Biol Med. 2016;35(1):40-53. doi: 10.3109/15368378.2014.971959. 

 • Margaritis, L. H., Manta, A. K., Kokkaliaris, C. D., et al. (2014) Drosophila as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagn. Biol. Med. 33(3), 165-189

 • Ntzouni M.P., Skouroliakou A., Kostomitsopoulos N. and L.H. Margaritis (2013) Transient and cumulative memory impairments induced by GSM 1.8 GHz cell phone signal in a mouse model. Electromagnetic Biology and Medicine.;32(1), 95-120

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-2012

Published in Electromagnetic Biology and Medicine, Early Online: 125, 2012 Copyright Q Informa Healthcare USA, Inc.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 2007-2012

 • Fragopoulou A.F., Samara A., Antonelou M.H., Xanthopoulou A., Papadopoulou A., Vougas K., Koutsogiannopoulou E., Anastasiadou E., Stravopodis D.J, Tsangaris G.Th. & L.H. Margaritis  (2012).Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation. Electromagnetic Biology and Medicine. 31(4), 250-274, pdf file of Abstract   PUBMED

 • Skouroliakou AS#, Sagioglou NE, Fragopoulou AF, Giannarakis IK, Manta AK, Ntzouni MP, Margaritis LH. (2012). Insight Into the biological effects of non-ionizing radiation through the properties of the electromagnetic waves. e-Journal of Science & Technology, (3), 7: 41-52.

 • Fragopoulou AF# and Margaritis LH#. (2012). Review article in the BioInitiative 2012 Report. Section 5. 2007-2012 Supplement: EMF Transcriptomics and Proteomics Research. BioInitiative Working Group, Cindy Sage and David O. Carpenter, Editors. BioInitiative Report: A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Radiation at www.bioinitiative.org, December 31, 2012

 • Fragopoulou A, Grigoriev Y, Johansson O, Margaritis LH, Morgan L, Richter E, Sage C.(2010) Scientific panel on electromagnetic field health risks: consensus points, recommendations, and rationales.  Rev Environ Health. 2010 Oct-Dec;25(4):307-17. pdf file for download.

 • Ntzouni MP, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Margaritis LH.(2011) Short term memory in mice is affected by mobile phone radiation, Pathophysiology, 18(3):193-925 (pdf file for download).

 • Fragopoulou AF, Margaritis LH. (2010) Is cognitive function affected by Mobile Phone Radiation exposure? In, " Non Thermal Effects and Mechanisms of interaction  between electromagnetic fields and living matter ",  European J. Oncology-Library vol.5,  pp 261-273, L. Giuliani and M. Soffritti (eds) (pdf file for download)

 • Chavdoula ED, Panagopoulos DJ, Margaritis LH. (2010) Comparison of biological effects between continuous and intermittent exposure to GSM-900-MHz mobile phone radiation: Detection of apoptotic cell-death features.  Mutat Res. 700,51-61. pdf file for download

 • Fragopoulou AF, Miltiadous P, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Koussoulakos S, Margaritis LH. (2010) Whole body exposure with GSM 900 MHz affects spatial memory in mice. Pathophysiology.  Jun;17(3):179-187. PMID: 19954937. pdf file for download, pdf file with videos

 • Fragopoulou AF, Koussoulakos SL, Margaritis LH. (2010) Cranial and postcranial skeletal variations induced in mouse embryos by mobile phone radiation. Pathophysiology. Jun;17(3):169-177.  PMID: 19854628. pdf file for download

 • Panagopoulos, D.J. and Margaritis, L.H. (2008). Mobile telephony radiation effects on living organisms. In, Mobile telephones, chapter 3. Harper AC and Buress RV. Nova Publishers. (pdf file available for download)

 • Panagopoulos, DJ, Chavdoula E, Nezis, I., Margaritis, L.H. (2007).Cell death induced by GSM 900MHz and DCS 1.800MHz mobile telephony Radiation. Mutation Research 626, 69-78  (pdf file available for download)

On going research is focused on the effects of various kinds and sources of electromagnetic radiation (mobile phones, blue tooth, wireless DECT, baby monitor, microwave oven, wi-fi, magnetic field, e.t.c.) on the reproduction and oogonesis of the fruit fly Drosophila melanogaster. Our recent activities are also focused on the irradiation of the model Rodent Mus musculus mouse in order to reveal defects on memory, behavior, reproduction, apoptosis and other lesions induced by non ionizing radiation. This recent work involves multidisciplinary approaches engaging the most sophisticated techniques, such as the Morris water Maze behavioral task, object recognition task, proteomics analysis, immunocytochemistry, confocal laser microscopy and electron microscopy.

Our results have been published in peer review journals (see list below) and have been also presented in the Hellenic Society for Biological sciences annual meetings and also during a special Conference  held in Thessaloniki on May 24, 25, 2008.

      Special attention has been given to the biological effects of mobile phone radiation (for the first time worldwide using real communication conditions) on model cell systems including oogenesis in Diptera, behavior and reproduction in rodents. The results have shown a decrease in the reproductive capacity of Drosophila and deficits in osteogenesis of newborn mice, as well as memory impairment following mobile phone radiation and have been published (see articles). Ongoing research is focused on the effects of cellular and molecular parameters caused by mobile phone radiation under a variety of normal operating conditions. For this purpose a large number of commercially available cellular phones and cordless telephones have been tested.

ρέχουσα έρευνα

INTERNATIONAL INTERVIEWS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, 22-ΜΑΙΟΥ 2011, ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ

To date there is strong evidence that mobile phone use for more than 10 years increases the risk for brain tumors (see recent interview in CNBC U.S.A.

 http://www.cnbc.com/id/15840232?play=1&video=1366621223 )

Another issue that concerns us is the radiation emitted by cell phone masts. For this purpose we are performing filed measurements inside houses and schools in order to protect the citizens from excessive radiation levels even if those are within the Greek "safety levels". We strongly believe that a further reduction (below the 30% that the current law states) should be decided by the government and on that direction we provide interviews in the media and well documented advice whenever needed.

INTERNATIONAL INTERVIEWS

IARC PRESS RELEASE MOBILE PHONES AND CANCER

PRESS RELEASE CNN 22 MAY 2011, MOBILE PHONES AND BRAIN TUMORS

 Lecture 17 -11-2009 International EMF Conference 2009 Stavanger Norway    " Effects of EMF on Memory Function"

ICEMS MONOGRAPH, VOLUME 1, VOLUME 2

RECENT INTERVIEW A.F. FRAGOPOULOU

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Α. Φ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Περισσοτερες συνεντευξεις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 http://www.vita.gr/html/ent/710/ent.4710.asp#vita1

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: "Ραδιοβιολογία. Ακτινοβολίες και ζωή" (pdf lile)

        ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

        ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

        ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ

        ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΟΥΚΑ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

 

MORE TV AND RADIO DISCUSSIONS OF OUR RESULTS (under construction)

____________

Go to HomePage

 

 

 

Send mail to lmargar@biol.uoa.grwith questions or comments about this web site.
Last modified: AUGUST 29, 2020 - COVID-19 PERIOD