ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24-5-2001

 

10:00 – 11:30

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

 

11:40 – 14:00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Β. Μαρμάρας, Λ.Χ. Μαργαρίτης, Γ. Θωμόπουλος

11:40 – 11:50

Προσφωνήσεις – Έναρξη Συνεδρίου

11:50 – 12:10

Μαρμάρας B.

Τομέας Γενετικής, Βιολ. Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμ.Βιολογίας, ΠΠ

25 χρόνια ΕΕΒΕ

12:10 – 12:40

Βαλάκου Π.

3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Xίος

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΙΟ

12:40 – 13:00

Αλαχιώτης Σ.

Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ «ΤΑΞΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΤΑΞΙΑΣ»

13:00 – 13:20

Κούκουρας Α., Μ. Μαβίδης και Ι. Κυρμιτζόγλου

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

13:20 – 13:40

Μαργαρίτης1 Λ.Χ., Χ.Λ. Μαργαρίτης2, Α. Βελέντζας

και Σ. Παυλίδης1

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμ. Βιολογίας ΕΚΠΑ.  2Τμήμα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

13:40 – 14:00

Κυρμιτζόγλου Ι., Μ. Μαβίδης και Α. Κούκουρας

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

14:00 – 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

  

16:30 – 18:05

 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

Αίθουσα «Θεάτρου», (Ισόγειο)

Προεδρείο: Σ. Χαμόδρακας, Κ. Βοργιάς

16:30 – 16:45

Λιακόπουλος1 Θ., Ν. Χαρκιολάκης2, Β. Προμπονάς1, C. Pasquier1, Ι. Χαμόδρακας1, Ν. Χ. Παπανδρέου1,  Β. Οικονομίδου1, Ν. Παπανδρέου2, Ε. Τζαφέστα3, Σ. Τζαφέστας3, Η. Ηλιόπουλος2 και Σ. Χαμόδρακας1

1Τομέας Βιολ. Κυττ. και Βιοφυσικής., Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 2Εργαστήριο Γενετικής, Τμ. Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ. 3Τομέας Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ΕΜΠ

ΔΑΜ-ΒΙΟ: ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.  ΝΕΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

16:45 – 17:00

Προμπονάς Β. Ι., C. Pasquier και Σ.Ι. Χαμόδρακας

Τομέας Βιολ. Κυττ. και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

PRED-CLASS: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ

17:00 – 17:15

Παπανδρέου1 Ν.Χ., P.A. Tucker2 και Σ. Ι. Χαμόδρακας1

1Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, ΕΚΠΑ. 2EMBL-Hamburg Outstation, Germany.

Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΥΔΡΟΦΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ (hDHFR) με το ΦΥΣΙΚΟ υΠΟστρωμΑ τησ και το συνΕνζυμο

17:15 – 17:30

Παπανικολάου1 Ι., Γ. Ταβλάς1, Κ.Ε. Βοργιάς2 και Κ. Πετράτος1

1ΙΜΒΒ – ΙΤΕ.  2Τομέας Βιοχ.& Μορ.Βιολογίας, Τμ.Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΤΙΝΑΣΗΣ Α

17:30 – 17:45

Μπούτου Ε., Α. Μυλωνά, Κ. Παλιακάσης και Κ.Ε. Βοργιάς

Τομέας Βιοχ. & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA Rad51 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ p53

17:45 – 17:55

Γκιάφη1, X., Π. Παυλίδης1, Λ. Σαλίχος1 και Α. Σούρδη2

1Εργ. Γενετικής, Τμ. Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ. 2Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο του Leeds

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

17:55 – 18:05

Σούρδη1, A., Χ. Γκιάφη2, Λ. Σαλίχος2 και Π. Παυλίδης2,

1Τμ. Βιολογίας, Παν/μιο του Leeds. 2Εργ. Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

  

18:05 – 19:00

POSTERS (Α, 1-16)

 

19:00 – 20:50

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Θ. Παταργιάς, Δ. Καλπαξής

19:00 – 19:15

Αγγελοπούλου B., Θ. Παταργιάς και Β. Αλεπόρου-Μαρίνου

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΘΥΡΟΥ ΜΑΛΑΚΙΟΥ Ostrea edulis

19:15 – 19:30

Αργυρού Ε, Ζ. Ερπαπάζογλου, Α. Γιώτη, Γ. Διαλλινάς

και Β. Σοφιανοπούλου

Ινστ. Βιολογίας, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Αspergillus nidulans ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ/ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

19:30 – 19:45

Βαμβακάς Σ., Ι. Δρέσιος και Δ. Συνετός

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 25S rRNA ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S23 ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗΣ

19:45 – 20:00

Ξαπλαντέρη1 Μ., I. Αμάραντος1, Θ. Χολή-Παπαδοπούλου2

και Δ. Καλπαξής1

1Εργ. Βιολογικής Χημείας, Τμ. Ιατρικής, ΠΠ. 2Εργ. Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

Λειτουργικές συνέπειες της αλληλεπίδρασης της σπερμίνης με ορισμένες πρωτεΐνες της 50S-ριβοσωματικής υπομονάδας

20:00 – 20:15

Βαρέλη Κ., Ο. Τσόλας και Μ. Φράγκου-Λαζαρίδη

Εργ. Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ

Προθυμοσίνη α και παραθυμοσίνη: Η συμμετοχή τους στη μεταγραφή και στον αναδιπλασιασμό του DNA

20:15 – 20:30

Κουκάκη Μ., Σ. Αμίλλης και Γ. Διαλλινάς

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η ΣΗΜΕΙΑΚΗ μεταλλαγή F569S μετατρέπει το μεταφορέα ουρικού οξέος-ξανθίνης (UapA) του A. nidulans σε υψηλής απόδοσης γενικό μεταφορέα νουκλεοτιδικων βασεων

20:30 – 20:40

Πατσούκης Ν. και Χ.Δ. Γεωργίου

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

20:40 – 20:50

Πατσούκης Ν. και Χ.Δ. Γεωργίου

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

ΘΕΙΟΛΙΚΗ ΟΞΕΙΔΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΚΛΗΡΩΤΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Sclerotium rolfsii

 

21:30  Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-5-2001

 

09:00 – 11:30

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Λ. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη, Κ. Κομητοπούλου

09:00 – 09:25

Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη Λ.

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μορ.Βιολογίας, Τμ.Βιολογίας, ΑΠΘ

Μεταβιβαζόμενες σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. Ρόλος του ανοσοβιολογικού συστήματος

09:25 – 09:50

Τζίνια Α1, Ε. Λάσκαρης1, Α. Θεοδώρου2, Β. Zhou3,  Α. Michael3 και Α. Χαρώνης2

1Ινστ. Βιολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 2Εργ. Ανατομίας Ιατρικό Tμήμα, ΠΠ. 3Dept. of Pediatrics Univ. of Minnesota Medical School

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΙΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

09:50 – 10:00

Κουρή Γ. 1, Δ. Ηλιόπουλος1, Ο. Κωβαίου1, Μ. Σύρρου2

Μ. Γκατσόλα-Καραβέλη1 και Ν. Βογιατζής1

1Εργ. Κυτ/γενετικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 2Εργ. Γεν. Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ

Συσχέτιση χρωμοσωμικών μεταθέσεων και αυτομάτων αποβολών


 

10:00 – 10:10

Κουρή Γ.1, Δ. Ηλιόπουλος1, Μ. Σύρρου2, Α. Ρεκλείτη1

και Ν. Βογιατζής1

1Εργ. Κυτ/γενετικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 2Εργ. Γεν. Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ

Η συμβολή της τεχνικής FISH στην ταυτοποίηση των μερικών τρισωμιών

10:10 – 10:20

Ηλιόπουλος Δ. 1, Γ. Κουρή1, Μ. Σύρρου2, Ι. Ρούσσο1

και Ν. Βογιατζής1

1Εργ. Κυτ/γενετικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 2Εργ. Γεν. Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ

Κλινικά, κυτταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων ΧΧ males

10:20 – 10:30

Ηλιόπουλος1 Δ., Γ. Κουρή1, Β. Περιστέρη2, Α. Ρεκλείτη1,

Α. Ανδρέου2 και Ν. Βογιατζής1

1Εργ. Κυτ/γενετικής, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 2Νεογνολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσ/μείο, Θεσ/νίκη

Διπλή τρισωμία (48, ΧΧΥ, +21) σε δίδυμο νεογνό

10:30 – 10:45

Καραγιάννη1 B., Χ. Καμούτσης2, Σ. Χουβαρτάς2,

Δ. Μουρελάτος1, Ε. Μιόγλου1 και Ζ. Ιακωβίδου1

1Eργ. Γεν. Βιολογίας και Γενετικής Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ. 2Εργ. Φαρμακευτικής Χημείας ΠΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΜΠΟΥΚΙΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΚΤΑΜΗ ΤΗΣ ΕΚΟΓΕΝΙΝΗΣ (HECOGENIN)

10:45 – 11:10

Ζερβολέα1 Ε., Χ. Πρατσίνης1, Δ. Σταθάκος1, Ε. Μπάσδρα2,

Α. Παπαβασίλείου2 και Δ. Κλέτσας1

1Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, 2Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας,Ιατρική Σχολή, ΠΠ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ

11:15 – 11:30

Πρατσίνης1 X., Σ. Τσαγκαράκης2, Ε. Ζερβολέα1,

Φ. Γιαννακόπουλος2, Δ. Σταθάκος1, Ν. Θαλασσινός2

και Δ. Κλέτσας1

1Εργ. Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης, Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 2Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, ΠΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ IN VITRO ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΣ IN VIVO ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ

   

11:30 – 12:30

POSTERS (Β, 17-29)

 

12:30 – 14:30

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Γ. Θωμόπουλος, Μ. Λαμπροπούλου-Μαρμάρα

12:30 – 13:00

Μαργαρίτης Λ.Χ.

Τομέας Βιολ. Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΑΝΑΤΕΜΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ: 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

13:00 – 13:15

Νέζης Ι.Π., Δ. Στραβοπόδης Ι. Παπασιδέρη και Λ.Χ. Μαργαρίτης

Τομέας Βιολ. Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΚΤΙΝΗΣ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Dacus oleae

13:15 – 13:30

Τρουγκάκος Ι.Π., Χ. Πετροπούλου, Γ. Αγιοστρατίδου,

Μ. Πουλάκου και Ε. Σ. Γκόνος

Ινστ. Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Εργ. Μοριακής & Κυτταρικής Γήρανσης, ΕΙΕ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ J (Clusterin)

13:30 – 13:45

Κεραμάρης K.E.1,2, Π. Καραμπάτσης2 και Λ.Χ. Μαργαρίτης1

1Τομέας Βιολ. Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2 Εργ. αναφοράς και ποιοτικού ελέγχου, Μικροανάλυση ΑΕΒΕ, Αθήνα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

13:45 – 14:00

Μεθενίτη Α., M. Λαμπροπούλου και B.I. Μαρμάρας

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ FAK/Src ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ ΤΗΣ E. coli ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

14:00 – 14:15

Οικονόμου1 Κ.Γ., Π. Κίτσιου1, Α. Τζίνια1, Π.Μ. Καραμεσίνης1, A.F. Michael2, D. Kershaw3 και E.Κ. Τσιλιμπάρη1

1Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. 2Dept. of Pediatrics, Univ. of Minnesota, 3Dept. of Pediatrics, Univ. of Michigan

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΑΛΥΚΙΝΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

14:15 – 14:30

Καραμεσίνης1 Π.Μ, Π. Κίτσιου1, Α. Τζίνια1, Κ.Γ. Οικονόμου1, Α.F. Michael2 και Ε.Κ. Τσιλιμπάρη1

1Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. 2Dept. of Pediatrics, Univ. of Minnesota

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

 

14:30 – 16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

 

16:30 – 18:30

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Δ. Αλεξανδράκη, Ε. Ζούρος

16:30 – 17:00

Ζούρος Ε.

Τμήμα Bιολογίας. ΠΚ και Ινστιτούτο Θαλάσσιας Bιολογίας Κρήτης

TO IΔIOPPYΘMO ΣYΣTHMA TOY MITOXONΔPIAKOY DNA TΩN EIΔΩN THΣ OIKOΓENEIAΣ MYTILIDAE

17:00 – 17:15

Λαδουκάκης1 Ε.Δ. και Ε. Ζούρος1,2

1Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ.  2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Κρήτης, Ηράκλειο.

Ανασυνδυασμός στο μιτοχονδριακό DNA των ζώων

17:15 – 17:30

Μίζη Α., Κ. Βενέτης και Γ. Κ. Ροδάκης

Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Mytilus galloprovinciallis ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

17:30 – 17:45

Μπελετσιώτης Ε.Α, Γ. Οικονόμου και Μ.Α.Τύπας

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ uvrA, uvrB ΚΑΙ uvrD ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ CP4 ΤΟΥ ΑΙΘΑΝΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Zymomonas mobilis

17:45 – 18:00

Γκίκας Δ. Β. και Μ Α. Τύπας

Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ

Προσδιορισμός και λειτουργική ανάλυση του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του εντομοπαθογόνου μύκητα Metarhizium anisopliae

18:00 – 18:15

Πάντου M., Α. Μαυρίδου και Μ. Α. Τύπας

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΗΣ DNA ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Metarhizium anisopliae

18:15 – 18:30

Γραμμενούδη1 Σ, Γ. Βένδρα2, Γ. Χριστοπούλου2,

Γ. Γιαννόπουλος2 και Σ. Γ. Τσιτήλου1

1Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 2Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ GnT II ΤΗΣ Drosophila melanogaster

18:30 – 19:30

POSTERS (Γ, 30-51)

19:30 – 21:15

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Ν. Μοσχονάς, Α. Κουβάτση

19:30 – 19:45

Καρυώτη Ε., Σ. Ρήγας και Π. Χατζόπουλος

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

19:45 – 20:00

Σαμακοβλή Δ., Σ. Αργυρός και Π. Χατζόπουλος

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΕΪΝΗΣ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Arabidopsis thaliana

20:00 – 20:15

Πολίτης1 Π.Κ., C. Martinez-Campa2, N. Kent1, C.R. Goding2. και J. Mellor1

1Τμήμα Βιοχημείας, Oxford University, Oxford, OX1 3QU, UK. 2Εργαστήριο Ευκαρυωτικής Μεταγραφής, Marie Curie Research Institute, Surrey, RH8 0TL, UK.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ PHO5 ΚΑΙ PHO3 ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Saccharomyces cerevisiae

20:15 – 20:30

Παπαμίχος-Χρονάκης Μ. και Δ. Τζαμαρίας

Ινστ. Μορ. Βιολ. & Βιοτεχνολογίας και Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑ (S. Cerevisiae)

20:30 – 20:45

Τάρτας1 Α., X-K. Τσαπαρδώνης1, Δ. Γιαννουκάκος2, Δ. Τζαμαρίας3 και Μ. Βλάση1

1Ινστ. Βιολογίας. 2Ινστ. Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ "Δ".  3ΙΜΒΒ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Ssn6 ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Τup1

20:45 – 21:00

Μποζίδης Π. , Ι. Λαζαρίδης, Γ.Ν. Παγουλάτος

και Χ.Ε. Αγγελίδης

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠΙ

Dj2 ΕΝΑΣ ΠΙΘΑΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ hsc70 ΣΤΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΝΑΝΟΜΗΧΑΝΕΣ ΤΩΝ hsp70s

21:00 – 21:15

Ευταξία Σ., Σ. Ταβουλάρη, Ε. Χατζή και Θ. Τζαβάρας

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΠΙ,

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΕΤΡΟΪΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ VL30 ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ NIH3T3

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25 –5-2001

 

 

09:30 – 11:30

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ:  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Αίθουσα «Συνεδρίων» (2ος Όροφος)

Προεδρείο: Μ. Αποστολοπούλου

09:30 – 09:45

Καρούσου1 Α., Σ. Ορφανίδης2 και Μ. Κεντούρη1,3

1Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών, Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ. 2Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, 64007 Νέα Πέραμος, Καβάλα, 3Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ, Κρήτη

Καλλιέργεια εδώδιμων μακροφυκών (Polysiphonia sp.). Προκαταρτικά αποτελέσματα

09:45 – 10:00

Ευστρατίου, Μ.Α.

Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σαπφούς 5, Μυτιλήνη 81100

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ Salmonella ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

10:00 – 10.15

Arnold1 G.P., B.A. Block2, G. De Metrio3, J.M. de la Serna4, Κ. Γιαννόπουλος5 και Π. Μεγαλοφώνου5

1CEFAS; Lowestoft Laboratory, Lowestoft, Suffolk, NR33 0HT, UK, 2Hopkins Marine Station, California USA, 3Department of Animal Health and Welfare, University of Bari, Italy, 4Institute of Oceanography, Malaga, Spain, 5Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ

10.15 – 10:30

Γεωργιακάκης, Π.1, Γ. Κουμουνδούρος1,2 και Μ. Κεντούρη1,2

1Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ 2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΗΚΤΙΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ  (Dicentrarchus labrax L.)

10:30 –10:45

Τριάντης1,3 Κ.Α., Γ. Κουμουνδούρος2 και Μ. Κεντούρη1,2

1Βιολογικό τμήμα, ΠΚ, 2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, , Ελλάδα, 3Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Επίδραση της θερμοκρασίας στην οντογενετική πλαστικότητα του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758)

10:45 – 11:00

Καθάριος1 Π., Κ. Καπάτα-Ζούμπου2

και Ι. Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη1

1Βιολογίας, Μονάδα Ρύπανσης και Οικοτοξικολογίας,Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ.  2Τμήμα Αιματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, 26224 Πάτρα

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗΣ ΣΕ ΤΣΙΠΟΥΡΑ, Sparus aurata

11:00 – 11:15

Γκάνιας1,2 Κ., Σ. Σωμαράκης2, Α. Μαχιάς2, Ν. Τσιμενίδης2,3 και Α. Θεοδώρου1

1Εργ. Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΠΘ, Φυτόκο Βόλος, 2Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ). 3Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ

Οικολογική σημασία του μεγέθους του αυγού της σαρδέλας και παράμετροι που το επηρεάζουν

11:15 – 11:30

Κονίδης Α. και Κ. Παπακωνσταντίνου

Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Αγ. Κοσμάς, Ελληνικό

Η επίδραση της ποιότητας του νερού στην κατανομή του πληθυσμού και την αλιευτική απόδοση της γαρίδας Penaeus kerathurus στον Αμβρακικό Κόλπο

 

11:30 – 12:30

POSTERS (Δ, 52-63)

  

12:30 – 13:45

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ:  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Αίθουσα «Συνεδρίων» (2ος Όροφος)

Προεδρείο: Α. Κούκουρας, Ν. Λουμπουρδής

12:30 – 12:45

Αποστολάκη Ε., Α. Κούκουρας, Σ. Δουλγεράκη

και Μ.-Σ. Κίτσος

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΘΥΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΒΥΣΣΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (1200-4300 m), ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

12:45 – 13:00

Μαβίδης Μ. Και Α. Κούκουρας

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ Donacilla cornea (BIVALVIA: MESODESMATIDAE)

13:00-13:15

Κούκουρας1 Α., Ν. Χαρτόσια1, Δ. Βαφείδης2

και Δ. Κουτσούμπας3

1Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 2Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ, 3 Τμήμα Επιστημών Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 81100

Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΝΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

13:15 – 13:30

Μαβίδης Μ. Και Α. Κούκουρας

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Donacilla cornea (BIVALVIA: MESODESMATIDAE)

13:30 – 13:45

Κούκουρας1 Α., Ν. Χαρτόσια1, Δ. Βαφείδης2,

Δ. Κουτσούμπας3 και Η. Λύτρα1

1Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 2Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ, 3 Τμήμα Επιστημών Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 81100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

13:45 – 17:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

 

17:00 – 18:30

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ και ΖΩΩΝ

Αίθουσα «Συνεδρίων» (2ος όροφος)

Προεδρείο: Οικονόμου-Αμίλλη Α., Ε. Βαλάκος

17:00 – 17:15

Αβραμάκη E., Ι. Θεριός και Α. Οικονόμου

Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΟΥΣ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ

17:15 – 17:30

Τογρίδου Α., Σ. Σγαρδέλης και Ι. Παντής

Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ, ΧΩΡΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Solanum elaeagnifolium ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17:30 – 17:45

Κωνσταντινίδης Θ., Μ. Κούκη και Ι. Μανέτας

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, ΠΠ

Το υδατικό έκπλυμα φύλλων του Epilobium angustifolium παρουσιάζει ισχυρή αλληλοπαθητική δράση, ιδιαίτερα έναντι των γειτονικών φυτών

17:45 – 18:00

Σαββίδης1 Θ., Σ. Δαφνής και Ε. Weryzo-Chmielewska2

1Τομέας Βοτανικής, ΑΠΘ. 2Katedra Botaniki, Akademia Polnicza, PL-20950 Lublin, Poland

Το μαστιχόδενδρο της Χίου (Pistacia lentiscus var. Chia). Ανατομία και εκκριτική δραστηριότητα των ρητινοφόρων αγωγών

18:00 – 18:15

Μονοκρούσος1 Ν.,  Δ. Χάλκος1, Γ. Καρρής1,

Ε. Παπαθεοδώρου1, Μ. Αργυροπούλου2, Γ.Π. Στάμου1

και Ι. Διαμαντόπουλος1

1Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 2Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΕΙΦΥΛΛΩΝ

18:15 – 18:30

Βαλάκου1 Π.Δ. και Σ.Δ. Βαλάκος2

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Χίος, 2Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΧΝΑΡΙΩΝ

 

 

18:30 – 19:30

POSTERS (Ε, 64-77)

  

19:30 – 20:30

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αίθουσα «Συνεδρίων» (2ος όροφος)

Προεδρείο:  Ισ. Μπέης, Αικ. Γαϊτανάκη.

19:30 – 19:45

Αγγελή Ι.-Κ., Κ. Γαϊτανάκη, Α. Λάζου1 και Iσ. Μπέης

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. 1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΤΡΕΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΩΣΜΩΤΙΚΟ, ΘΕΡΜΙΚΟ) ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ MAPKs ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ na ridibunda

 

19:45 – 20:00

Σταματίου Π., Ε. Γουργού, Π. Παφίλης και Σ.Δ. Βαλάκος

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΑΥΡΩΝ (SAURIA:LACERTIDAE)

20:00 – 20:15

Μάντζιου1 Γ., S. Roberts1, E. Βαλάκος2 και Π. Λυμπεράκης1

1Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ΠΚ. 2Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Mauremys caspica RIVULATA (TESTUDINES: BATAGURIDAE) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

20:15 – 20:30

Παράβας1 Β., N. Πουλακάκης1, E. Βαλάκος2

και Π. Λυμπεράκης1

1Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ΠΚ.  2Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΤΡΩΚΤΙΚΟΥ της ΚΡΗΤΗΣ Acomys minous (bate, 1906), (muridae: rodentia)

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-5-2001

 

09:00 – 11:00

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Λ.Χ. Μαργαρίτης, Γ.Κ. Ροδάκης

09:00 – 09:10

Ροδάκης Γ. Κ.

Τομέας Βιοχ. και Μορ. Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Εισαγωγικά σχόλια

09:10 – 09:35

Μοσχονάς Ν.Κ.

Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ και ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Ηράκλειο Κρήτης

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

09:35 – 09:45

Σαραφίδου1 Θ., L. French2, C. Nobile3, M. Kοκκινάκη1,

Π. Δελούκας2 και N. K. Mοσχονάς1

1Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ και ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Ηράκλειο Κρήτης, 2The Sanger Centre, Hinxton, Cambridge CB10 1SA, UK, 3.CNR Institute of Molecular Genetics, Alghero, 07041 Sassari, Italy

ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 10q23.3-q25.1 TOY AΝΘΡΩΠΟΥ

09:45 – 10:00

Παυλόπουλος1,2 Η.Κ., Ε. Κουτέλου1, Θ. Μητσιάδης3, Χ. Δελιδάκης1,2 και Ν.Κ. Μοσχονάς1,2

1Τμήμα Βιολογίας,ΠΚ, Ηράκλειο, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ, 3Université de la Mediterrannée, Faculté d, Odontologie, Marseille, France.

Μοριακή ανάλυση του γονιδίου Neuralized του ποντικού

10:00 – 10:25

Αλεξανδράκη Δ.

Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ, και ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ

10:25 – 10:35

 

 

 

 

Γεωργακόπουλος Τ2, Βουτσινά Α2, Κουτρούμπας Γ1, Τζερμιά Μ2, Βακωνάκης Ι1,  Κότσης Δ1, Κουτσοδόντης Γ1, Προκόβα Β1, Φραγκιαδάκης ΓΣ1 και Αλεξανδράκη Δ1,2

1Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ  και 2ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Ηράκλειο, Κρήτη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Saccharomyces cerevisiae

10:35 – 11:00

Ζαννής1,2 Β.Ι. και Κ. Κυπραίος1

1Section of Mol. Genetics, Whitaker Cardiovascular Inst., Boston Univ., School of Medicine.  2Τμήμα Βιοχημείας, ΠΚ και ΙΜΒΒ

Ρόλος της απολιποπρωτεΐνης Ε στην αθηρογένεση και στη νόσο του Alzheimer: Γονιδιακή θεραπεία

 

11:00 – 12:00

POSTERS (ΣΤ, 78-101)

 

12:00 – 14:30

13η Συνεδρία

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο:. Κ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Καλογιάννη

12:00 – 12:30

Κουβάτση A.

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ

12:30 – 13:00

Τριανταφυλλίδης Κ. και Α. Κουβάτση

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΖΩΑ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΣ

13:00 – 13:15

Καραΐσκου Ν., Α.Π. Αποστολίδης, Α. Τριανταφυλλίδης,

Α. Κουβάτση και Κ. Τριανταφυλλίδης

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, ΑΠΘ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Trachurus

13:15 – 13:30

Κατσαρές Β., Α. Τριανταφυλλίδης, Α.Π. Αποστολίδης,

Α. Κουβάτση και Κ. Τριανταφυλλίδης

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, ΑΠΘ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ mtDNA EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

13:45 – 14:00

Δρόσου Α., Α. Κατσιώτης, Ι. Σούρδης και Μ. Λουκάς

Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ AVENA ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

14:00 – 14:15

 

 

 

 

Κουκούλη Ε., Ν. Κοσμίδης, Μ. Λουκάς και Σ. Τσάκας

Εργαστήριο Γενετικής, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

Επίδραση της επιλογής επί του πολυμορφισμού των γόνων ADH και 6-PGD σε εργαστηριακουσ πληθυσμουσ δάκου της ελιάς

14:15 – 14:30

Βολουδάκης1 A., M-E. Aleman-Verdaguer2, H. Padgett3

 and R.N. Beachy4

1Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ 2CIRAD, 34938 Montpellier, France, 3Large Scale Biology Corporation, Vacaville, CA 95688, USA, 4Donald Danforth Plant Science Center, St. Louis, MO 63130, USA.

Σιώπιση Γόνων σε Διαγονικά Φυτά Καπνού

  

14:30 –

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27-5-2000

 

09:00 – 10:00

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Β. Δημητριάδης, Α. Τσαυτάρης

09:00 – 09:15

Κατσίβελα Ε. και Ν. Καλογεράκης

Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Βιοαποικοδόμηση πετρελαιοειδών και εξυγίανση λάσπης διυλιστηρίων

09:15 – 09:30

Λάμπρου N.E, Γ. Κοτζιά, Π. Νάσης και Ι.Δ. Κλώνης

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΗ ΤΟΥ S-ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

09:30 – 09:45

Μαδέσης Π., E. Κωνσταντινίδου, E. Νιάνιου

και A. Τσαυτάρης

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, ΑΠΘ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ IN VITRO ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΔΑΝΟΥ (Cistus creticus spp. creticus)

09:45 – 10:00

Παπαδόπουλος Α., E. Νιάνιου και A. Τσαυτάρης

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, ΑΠΘ

IN VITRO ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ Prunus Armeniaca ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ «ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ»

10:00 – 10:30

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ    Ε.Ε.Β.Ε.

10:30- -12:30

15η Συνεδρία

Αίθουσα «Θεάτρου» (Ισόγειο)

Προεδρείο: Κ. Ζαφειράτος, Σ. Μανώλης

10:30 – 10:50

Παπαθανασίου A.

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34Β, Αθήνα 11636

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ

12:50 – 11:10

Μπούρμπου Χ.

Wiener Laboratory, American School of Classical Studies at Athens

Μία πρωτοβυζαντινή περίπτωση μονόπλευρου ραιβού βραχίονα (humerus varus)

 

11:10 – 11:30

Λάγια Α και Σ.Κ. Μανώλης

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

11:30 – 11:50

Τσιλιβάκος Γ.Μ. και Σ.Κ. Μανώλης

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Μια σπανια περίπτωση μικρογναθίας, μικρο-δοντίας και ταυροδοντισμού στη ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ Ελλάδα (1400-1200 π.Χ.)

11:50 – 12:10

Μωραΐτης1, Κ., Χ. Λευκίδης2, Χ. Σπηλιοπούλου1,

και Α. Κουτσελίνης1

1Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2Ιατροδικαστική Υπηρεσία  Αθηνών, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

12:10 – 12:30

Πετρουτσά Ε., Α. Λάγια και Σ.Κ. Μανώλης

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

 

12:30

ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ